Spring naar content
Terug naar alle locaties

StEM (De Grasboom)

De Grasboom / Ouderinitiatief
Stichting De Grasboom ondersteunt tien ouderinitiatieven waar 118 jongvolwassenen met een diagnose in het autisme spectrum helemaal op zichzelf kunnen wonen. Onder de paraplu van De Grasboom werken ouders, jongeren en naastbetrokkenen samen en creëren geschikte woonruimte waar begeleiding op maat aanwezig is. Ouder/ familieparticipatie is een belangrijke voorwaarde voor de continuïteit van de ouderinitiatieven.

Zorg
Met alle bewoners van de locatie StEM is een PGB aangevraagd. Met behulp van deze PGB’ s wordt er zorg ingekocht bij Lister. Lister biedt op beide locaties herstelondersteunende zorg, en wordt er toegewerkt naar zelfstandigheid. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de eigen krachten en het betrokken netwerk van de bewoners. Ook de inzet op werk en dagbesteding is een belangrijk onderdeel.

StEM
In Campus Max in Transwijk is één verdieping beschikbaar voor 11 (jong) volwassenen met autisme. Alle bewoners huren een eigen appartement van de Grasboom, en hebben de wens uiteindelijk zelfstandig te gaan wonen. Naast deze 11 bewoners zijn er ook nog 3 andere appartementen in de flat waar “buurzorg” wordt geboden. Dit zijn ook (jong) volwassenen met een zelfde type hulpvraag, maar zij huren hun woning van Jebber. 

StEM - Lister (Grasboom)
Locatie StEM (Onderdeel van de Grasboom)

 

StEM (De Grasboom) logo 9292ov
StEM (De Grasboom)
Europaplein 453
3526 WJ
06 22 53 69 84

Direct contact met StEM (De Grasboom)