Terug naar alle locaties

Lister Hoograven

Lister Hoograven biedt begeleiding aan mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslavingsproblemen. Je kunt nog niet zelfstandig wonen, maar je wilt wel toewerken naar zoveel mogelijk zelfstandigheid. Daar werken de bewoners van deze locatie aan.

  • 24 uurs begeleiding
  • 17 bewoners

Begeleiding

Lister Hoograven is gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten met zeer complexe problematiek. Kenmerkend is dat deze cliënten in het verleden overlast gevend gedrag hebben vertoond naar hun omgeving. Door middel van structuur, voorspelbaarheid en de voortdurende nabijheid kijkt de begeleiding naar de kwaliteiten van de bewoners, maar ook naar eventuele signalen van instabiliteit. In samenwerking met behandelaren wordt daar als het nodig is snel op ingespeeld om het herstelproces van de cliënt zo goed mogelijk te laten verlopen.

Locatie

Op deze locatie zetten mensen hun eerste stap terug in de maatschappij. Lister Hoograven heeft 9 bewoners en er zijn twee groepswoningen voor 4 personen. Daar wonen mensen gemiddeld zes maanden tot twee jaar. Voor cliënten die toe zijn aan meer zelfstandigheid, zijn er één, twee of drie-persoons appartementen beschikbaar in de buurt.

De locatie biedt een plek waar mensen altijd terug kunnen komen. Een thuishaven. De bewoners worden gestimuleerd verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen woonruimte. Als dat nodig is, kunnen ze terugvallen op de begeleiding. De begeleiding werkt vanuit de relatie met de bewoners. We werken samen aan thema’s zoals veiligheid, toekomst, verslaving, netwerk en relaties. Alle bewoners werken aan ontwenning van middelen. Op deze locatie mogen geen alcohol en drugs gebruikt worden.

Lister is een rookvrije organisatie. In onze gebouwen, op onze terreinen en voor de ingang van onze terreinen wordt niet gerookt. Cliënten kunnen roken in hun eigen woonruimte.

Daginvulling

Dagbesteding is op locatie Hoograven een vereiste. Een vaste structuur in dagritme is belangrijk voor de bewoners. Activiteiten en werk dragen daaraan bij.

Samenwerking

Lister Hoograven werkt nauw samen met partijen in de forensische zorg. Zo focust Lister Hoograven samen met De Van der Hoeven kliniek. Binnen Altrecht werkt Lister Hoograven intensief samen met het Forensisch ACT team. Daarnaast werken we samen met FPA Roosenburg, de forensisch psychiatrische afdeling van Altrecht.

van der Hoeven kliniek - logo

Wonen bij lister?

Man zit op de bank met rood shirt en heeft een bril op en kijkt naar de andere persoon die op de bank zit.

Wil je jezelf of iemand anders aanmelden voor wonen bij Lister? Op onze aanmeldpagina Wonen leggen we je uit hoe het werkt en wat je ervoor nodig hebt. Je kunt je niet opgeven voor een locatie. Afhankelijk van jouw zorgvraag en de wachttijd krijg je een plek op één van onze locaties.

Bekijk ook

Wonen

Lister biedt beschermd wonen aan mensen vanaf 18 jaar met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslaving. Lukt het momenteel niet om zelfstandig te wonen? Dan is beschermd wonen misschien iets voor jou.

Een vrouw zit aan het bureau. Ze heeft lang grijs haar en ze lacht. Op het bureau liggen allemaal spullen die ze verzameld heeft.

Ervaringsverhalen

Lees de verhalen van cliënten, medewerkers, familie en naasten. Wat hebben zij meegemaakt? En wat hebben zij gedaan om zich beter te voelen? Dit zijn hun ervaringen.