Terug naar alle locaties

Lister Grauwaart

Lister Grauwaart biedt begeleiding aan volwassenen met psychiatrische problematiek en/of verslavingsproblematiek om te herstellen en te ontwikkelen. Lister Grauwaart is een locatie waar bewoners de laatste stappen zetten voordat ze uitstromen naar een eigen woning. Daarin is er aandacht voor (sociale) vaardigheden, maatschappelijke participatie en autonomie.

  • 24 uurs begeleiding
  • 44 woningen

Begeleiding

Het team heeft kennis van psychiatrie, verslaving, forensische zorg, seksualiteit (systeemtherapie), leren en werken. Lister Grauwaart biedt individuele herstelondersteunende begeleiding op meerdere levensgebieden. Denk hierbij aan het voeren van een huishouden, gezondheid, administratie en sociale contacten.

De intensiteit van de begeleiding, is in overleg, en kan variëren van twee keer per week tot meerdere keren per dag. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt. Bij Lister Grauwaart is er sprake van kortdurende begeleiding. De gemiddelde begeleidingstermijn is 2 à 3 jaar. Elke cliënt heeft een herstelcoach die zorgt voor een methodische begeleiding waardoor de cliënt zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. De cliënt beschrijft samen met de herstelcoach de doelen van de begeleiding en het plan daarvoor. De doelen zijn ontwikkelingsgericht en werken toe naar zoveel mogelijk zelfstandigheid.

Team

Lister Grauwaart heeft een team waarin verschillende functies samenwerken, zoals peer workers, trajectbegeleiders, woonondersteuners en herstelcoaches/persoonlijk begeleiders. Daarnaast zijn er een locatiesecretaresse en een teammanager.

Locatie

Lister Grauwaart heeft de beschikking over 24 éénpersoonsappartementen, allen met een eigen keuken en badkamer. Deze plekken worden bij Lister Grauwaart ook wel trainingsplaatsen genoemd. De woningen liggen gespikkeld in de directe nabijheid van het kantoor. Het kantoor van Lister ligt centraal nabij de woningen. Tegenover Lister Grauwaart staat het gebouw Hoge Weide, waar 20 éénpersoonsappartementen zijn met een eigen keuken en badkamer. Het wonen bij Hoge Weide vraagt meer zelfstandigheid. 

Lister Grauwaart is een 24 uurs locatie ´nieuwe stijl´; tussen 8.00 en 21.00 uur zijn medewerkers aanwezig. De nachtaanwezigheid wordt voor het gebied opgevangen door een slaapwacht centraal in de wijk, samen met andere Lister locaties in Leidsche Rijn.

Harddrugsgebruik is niet toegestaan. Voor ander gebruik geldt dat gezamenlijk gebruik niet is toegestaan. Daarnaast mag het gebruik van individuele cliënten niet leiden tot overlast.

Lister is een rookvrije organisatie. In onze gebouwen, op onze terreinen en voor de ingang van onze terreinen wordt niet gerookt. Cliënten kunnen roken in hun eigen woonruimte.

Omgeving

De appartementen van Lister Grauwaart zijn gelegen in de wijk Leidsche Rijn. Voorzieningen zoals winkels, medische zorg, sportaccommodaties en een buurthuis zijn aanwezig en worden nog verder ontwikkeld. De locaties zijn per openbaar vervoer goed te bereiken. Station Leidsche Rijn en de bushaltes liggen op loopafstand.

Daginvulling

Lister Grauwaart vindt een zinvolle invulling van de dag een belangrijk onderdeel van het herstel van de cliënt. Een trajectbegeleider biedt deze specifieke begeleiding. De trajectbegeleider begeleidt je naar (vrijwilligers)werk, activiteiten of dagbesteding. Vanzelfsprekend zijn jouw wensen en mogelijkheden het uitgangspunt bij het zoeken naar zinvolle activiteiten.

Samenwerking

Bij de aanvang van beschermd wonen/verblijf/thuis heeft het onze voorkeur dat er een behandelaar betrokken is. Wij vinden het voor de cliënt belangrijk behandeling en begeleiding op elkaar af te stemmen. Dit doen wij door hierover contact te houden met de behandelaar. Het netwerk van de cliënt, vrienden, familie en andere mensen in de nabijheid, wordt zo veel mogelijk betrokken bij de ondersteuning van de cliënt. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van vrijwilligers die een zinvolle bijdrage leveren.

Belangrijke ketenpartners zijn: Altrecht, Jellinek, Gebiedsteam LRVM, Buurtteam LRVM, Inforsa, Fivoor  en de thuiszorg.

Inforsa - Logo

Wonen bij lister?

Man zit op de bank met rood shirt en heeft een bril op en kijkt naar de andere persoon die op de bank zit.

Wil je jezelf of iemand anders aanmelden voor wonen bij Lister? Op onze aanmeldpagina Wonen leggen we je uit hoe het werkt en wat je ervoor nodig hebt. Je kunt je niet opgeven voor een locatie. Afhankelijk van jouw zorgvraag en de wachttijd krijg je een plek op één van onze locaties.

Bekijk ook

Wonen

Lister biedt beschermd wonen aan mensen vanaf 18 jaar met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslaving. Lukt het momenteel niet om zelfstandig te wonen? Dan is beschermd wonen misschien iets voor jou.

Een vrouw zit aan het bureau. Ze heeft lang grijs haar en ze lacht. Op het bureau liggen allemaal spullen die ze verzameld heeft.

Ervaringsverhalen

Lees de verhalen van cliënten, medewerkers, familie en naasten. Wat hebben zij meegemaakt? En wat hebben zij gedaan om zich beter te voelen? Dit zijn hun ervaringen.