Terug naar alle locaties

Lister Daar-Na

De woonvorm Lister Daar-Na is bedoeld voor mannen vanaf 18 jaar met een psychotische kwetsbaarheid en een islamitische achtergrond. Bij Daar-Na kun je hulp krijgen bij het omgaan met jouw psychiatrische problematiek en bij het vormgeven van jouw leven, en het leven tussen verschillende culturen. 

  • 24 uurs begeleiding
  • 8 kamers

Begeleiding bij Lister Daar-Na

De begeleiding van Lister Daar-Na stimuleert en ondersteunt bewoners bij het vinden van een plek in de samenleving, om uiteindelijk zelfstandig te kunnen gaan wonen. Het begeleidingsteam bestaat uit professionele herstelcoaches en woonondersteuners. Daarnaast werken we samen met een multidisciplinair team van peer workers, trajectbegeleiders, een familiecoach en ggz specialist. Medewerkers beschikken over culturele competenties waarbij volop aandacht is voor scholing en ontwikkeling. De voertaal binnen de woonvorm is Nederlands, maar de meeste begeleiders spreken ook een andere taal, zoals Marokkaans-Arabisch, Berbers of Turks.

In de begeleiding staat jouw herstelproces in relatie tot jouw sociaal culturele omgeving voorop. De cultuurspecifieke begeleiding richt zich op wonen, financiën & administratie, gezondheid en sociale contacten. Er is extra aandacht voor het vinden van de juiste dagbesteding en/of werk. De begeleiding vindt plaats in afstemming met jouw behandelaar; deze blijft verantwoordelijk voor de behandeling. Wanneer gewenst, worden vanuit de woonvorm contacten gelegd met moskeeën, multiculturele verenigingen in de wijk en andere instellingen.

Wat maakt Lister Daar-Na zo bijzonder?

Lister Daar-Na biedt een woonomgeving aan waar je je vanuit jouw culturele achtergrond veilig en vertrouwd voelt. Een plek om te herstellen en te ontwikkelen. In deze woonvorm is er aandacht en respect voor de religie, en voor de vermenging van culturele gebruiken. De voorziening is daarop ingericht. In de huiskamer is er ruimte voor een gesprek of een gezamenlijke activiteit. Bewoners én ondersteunende familieleden delen elkaars taal, cultuur en achtergrond. Je kunt daarbinnen jouw eigen identiteit (her)ontdekken.

In de begeleiding werken we, zover dit kan, nauw samen met familie. We willen een open sfeer creëren en een welkome ingang zijn voor familie en naasten. Waar mogelijk zal familie ondersteunen bij diverse activiteiten en taken, zoals boodschappen doen, koken en gezamenlijk eten en opruimen. Maar bovenal is er ruimte om te luisteren naar elkaars verhaal. Er zullen regelmatig themabijeenkomsten voor jou en jouw familie georganiseerd worden, waarbij er aandacht is voor (culturele) her- en erkenning en het versterken van de eigen kracht van het systeem. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk samen te leven met elkaar.

Lister is een rookvrije organisatie. In onze gebouwen, op onze terreinen en voor de ingang van onze terreinen wordt niet gerookt. Cliënten kunnen roken in hun eigen woonruimte.

Meer informatie (ook in het Arabisch)

Daar-Na (ons huis) – Afspraken

Wij heten je van harte welkom op de cultuurspecifieke woonvorm aan de Zamenhofdreef. De woonvorm biedt een veilige plek om te herstellen van psychiatrische kwetsbaarheden. De begeleiding ondersteunt je samen met je familie bij het (opnieuw) vormgeven van je leven en het leven tussen twee culturen.
Download Daar-Na (ons huis) – Afspraken, opent in een nieuw tabblad
Folder

Daar-Na (ons huis) – Afspraken (Arabisch)

Wij heten je van harte welkom op de cultuurspecifieke woonvorm aan de Zamenhofdreef. De woonvorm biedt een veilige plek om te herstellen van psychiatrische kwetsbaarheden. De begeleiding ondersteunt je samen met je familie bij het (opnieuw) vormgeven van je leven en het leven tussen twee culturen.
Download Daar-Na (ons huis) – Afspraken (Arabisch), opent in een nieuw tabblad
Folder

Zorg van Lister (Arabisch)

Is jouw leven door een psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslaving ontwricht? Zoek je steun, hoop en praktische hulp? Lister ondersteunt je op jouw weg naar herstel totdat je het weer zelf kunt!
Download Zorg van Lister (Arabisch), opent in een nieuw tabblad
Flyer

Wonen bij lister?

Man zit op de bank met rood shirt en heeft een bril op en kijkt naar de andere persoon die op de bank zit.

Wil je jezelf of iemand anders aanmelden voor wonen bij Lister? Op onze aanmeldpagina Wonen leggen we je uit hoe het werkt en wat je ervoor nodig hebt. Afhankelijk van jouw zorgvraag en de wachttijd krijg je een plek op één van onze locaties. Belangrijk is om bij je aanmelding te vermelden dat het jou om ´Daar-na´ gaat.

Bekijk ook

Wonen

Lister biedt beschermd wonen aan mensen vanaf 18 jaar met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslaving. Lukt het momenteel niet om zelfstandig te wonen? Dan is beschermd wonen misschien iets voor jou.

Een vrouw zit aan het bureau. Ze heeft lang grijs haar en ze lacht. Op het bureau liggen allemaal spullen die ze verzameld heeft.

Ervaringsverhalen

Lees de verhalen van cliënten, medewerkers, familie en naasten. Wat hebben zij meegemaakt? En wat hebben zij gedaan om zich beter te voelen? Dit zijn hun ervaringen.