Voor naasten

Iemand in jouw naaste omgeving krijgt begeleiding van Lister. Daar is waarschijnlijk veel aan vooraf gegaan. Opnames en behandelingen bijvoorbeeld. En het moeten aanpassen van verwachtingen over de toekomst. Als naastbetrokkene beleef je dit proces vaak van dichtbij. Dit stopt niet nu Lister begeleiding biedt. Lister gebruikt de term ‘naastbetrokkenen’ voor iedereen in de nabije omgeving van de cliënt die voor de cliënt belangrijk is. Denk aan ouders, broers en zussen, andere familieleden, vrienden en buren.

Vier mensen zitten in een woonkamer en praten met elkaar

Lister biedt intensieve gespecialiseerde begeleiding. We bieden géén behandeling. We begeleiden cliënten zowel thuis als op onze beschermd wonen locaties. Onze begeleiding is herstelondersteunend en gericht op ontwikkeling. We hechten veel waarde aan jouw betrokkenheid. Daarom vinden wij het belangrijk om je zo goed mogelijk te informeren en bij het herstelproces te betrekken. Dit doen we altijd in overleg met jouw familielid of vriend. We mogen geen informatie geven over een naaste als die dat niet wil. 

Mijn rol als naastbetrokkene 

Lister gebruikt de term ‘naastbetrokkenen’ voor iedereen in de nabije omgeving van de cliënt die voor de cliënt belangrijk is. Denk aan ouders, broers en zussen, andere familieleden, vrienden en buren.

We vinden het belangrijk om je zo goed mogelijk te informeren. Daarom willen we jou bij het herstelproces van jouw naaste te betrekken. Je kunt eraan bijdragen dat jouw naaste een zo goed mogelijk leven houdt en opbouwt, bijvoorbeeld door samen te sporten. Je kunt jouw naaste helpen met het vinden van informatie, bijvoorbeeld over vrijwilligerswerk of hobby’s. Je kunt een emotionele of praktische steun zijn op moeilijke momenten. Je bent hoe dan ook van onschatbare waarde.

Als naaste ben je bovendien een belangrijke informatiebron voor diagnostiek en monitoring. Je kunt ook optreden als co-begeleider, en een rol spelen in de behandeling. Daarnaast is een naaste vaak mantelzorger, bijvoorbeeld als hij of zij langdurig onbetaalde zorg levert.

Familieleden, vrienden en buren zijn belangrijk voor onze cliënt.”

Steun voor jou als naaste

Een ernstige psychiatrische aandoening van een naaste heeft vaak een enorme impact op de rest van de omgeving. Soms kan het ook nodig zijn om meer hulp te krijgen. Dan kan psychiatrische hulp via de huisarts behulpzaam zijn. Soms wil je meer weten over een onderwerp. Op internet vind je verschillende organisaties die je kunt raadplegen, zoals Ypsilon en Mind Naasten Centraal. Ook kan lotgenotencontact je helpen om meer te begrijpen van wat je als naaste te verwerken krijgt. Het belangrijkste is dat je steun zoekt en krijgt, in welke vorm dan ook.

Is jouw naaste een cliënt van Lister? Dan kun je familiecoaching aanvragen of advies vragen aan een familievertrouwenspersoon.

Soms kan het ook nodig zijn om als naaste (meer) hulp te krijgen. Dan kan psychiatrische hulp via de huisarts behulpzaam zijn. Soms wil je meer weten over een onderwerp; op internet vind je verschillende organisaties die je kunt raadplegen. Ook kan lotgenotencontact je helpen om meer te begrijpen van wat je als naaste te verwerken krijgt. Op de websites staat dit aanbod ook vermeld.

Familiecoaching

Soms heb je als familielid of naaste ook ondersteuning nodig. Een ernstige psychiatrische aandoening van een naaste heeft vaak enorme impact op de rest van zijn of haar omgeving. Familiecoaching kan hierbij ondersteunen.

Familievertrouwenspersoon

Als je als naaste vragen hebt of je zorgen maakt en het moeilijk vindt om daarover met de begeleiding te praten, dan kun je steun en advies vragen aan een familievertrouwenspersoon.

Jouw aanspreekpunt

Jouw belangrijkste aanspreekpunt bij Lister is de persoonlijk begeleider van jouw naaste. Die kun je bereiken via de locatie waarvan jouw naaste begeleiding ontvangt. Een aantal locaties organiseert jaarlijks enkele informatieavonden voor familie en betrokkenen van onze cliënten. Daarnaast versturen enkele locaties een paar keer per jaar een nieuwsbrief voor naasten. Je kunt de persoonlijk begeleider van jouw familielid of naaste hiernaar vragen.

Een vrouw kijkt rechtstreeks de camera in en met haar linkerarm en wijsvinger heeft ze op de deurbel. Ze heeft lang donkerblond haar en draagt jurk met roze bloementjespatroon

Thuis in de wijk

Onze locaties staan midden in de wijk. We willen graag goede buren zijn. Met onze cliënten spreken we nadrukkelijk over hun rol als buurtbewoner en we ondersteunen hen daarbij. Als buur ben je altijd welkom op onze locaties. Om kennis te maken, een kop koffie of thee te drinken of voor vragen en advies. We organiseren open dagen en informatiebijeenkomsten. Zowel cliënten als medewerkers nemen zelf ook graag deel aan buurtinitiatieven en activiteiten. Samen willen wij zorgen voor een buurt waarin iedereen zich thuis voelt.

Word ik als naaste ook betrokken bij begeleiding thuis?

Het Gebiedsteam ggz biedt ambulante begeleiding thuis. We vinden het belangrijk dat het netwerk van iemand met een psychiatrische kwetsbaarheid betrokken kan zijn bij de zorg. De mate waarin en de manier waarop wordt vooral bepaald door de cliënt zelf. Lees hier meer over in onze folder.

Klachten van naasten

Lister wil graag jouw mening als familie of naaste horen over zaken die minder goed gaan tijdens onze begeleiding van jouw familielid, buur of vriend. Heb je een klacht over onze begeleiding of de manier waarop we je betrekken? Dan gaan wij daar graag over in gesprek. Bespreek het met de betreffende medewerker of, als dat niet lukt, met de coördinator zorg of het locatiehoofd van de locatie. Je kunt ook bij de familievertrouwenspersoon terecht voor ondersteuning of advies.

Man met een telefoon in de hand

Extra informatie voor naasten

Folder - Informatie voor familie en naastbetrokkenen

Werken aan herstel doen we samen

Je bent als familielid of naastbetrokkene belangrijk voor onze cliënt. Je kunt je naaste tot steun zijn bij het herstel. Omgekeerd kun je behoefte hebben aan informatie en steun vanuit Lister. Wij zetten ons in voor een goede samenwerking tussen jou, je naaste en de begeleider. Hierover lees je meer in de folder met informatie voor familie en naastbetrokkenen.

Folder - Gebiedsteam GGZ - Betrokken worden bij de zorg voor uw naaste

Betrokken worden als naaste door het gebiedsteam

Het gebiedsteam vindt het belangrijk dat het netwerk van iemand met een psychiatrische kwetsbaarheid betrokken kan zijn bij de zorg. De mate waarin en de manier waarop wordt vooral bepaald door de cliënt zelf. Binnen het gebiedsteam zijn daarom meerdere methodische mogelijkheden om als familie of persoonlijk netwerk betrokken te worden.

Bekijk ook

twee mannen zijn in gesprek over de administratie

Begeleiding thuis

Met ambulante begeleiding door onze gebiedsteams krijgt je naaste thuis begeleiding op verschillende leefgebieden.

Beschermd wonen

 Lister biedt beschermd wonen aan mensen vanaf 18 jaar met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid of verslaving. 

Flyer - Familiecoaching

Tips en folders

Lister heeft folders en tipkaarten over verschillende onderwerpen. Zo is er een folder over familiecoaching.

Veelgestelde vragen


Ambulante begeleiding betekent begeleiding bij jou thuis. Je spreekt samen met de begeleiding af op welke gebieden je je wilt ontwikkelen en hoe vaak je hier ondersteuning bij nodig hebt. De intensiteit kan variëren van twee keer per week tot meerdere keren per dag. Deze laatste vorm heet intensief specialistische ambulante begeleiding.

Beschermd wonen is wonen met zorg. Je woont in een woning van Lister. Dit is voor mensen met langdurige en complexe problematiek, die nog niet voldoende redzaam zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Je hebt nabijheid van zorg nodig, gepland en ongepland en ondersteuning op meerdere leefgebieden. Samen met de begeleiding werk je toe naar meer zelfstandigheid en vergroot je je mogelijkheden op gebieden als wonen, activiteiten en sociaal netwerk.

Lister biedt géén behandeling, maar begeleiding.

Lister biedt begeleiding thuis en wonen met zorg aan mensen vanaf 18 jaar met ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblematiek en zorgvragen op het gebied van wonen. Onze begeleiding is herstelondersteunend en gericht op ontwikkeling. Jij als mens met jouw mogelijkheden en wensen, staat centraal.

Lister is gespecialiseerd in ondersteuning aan mensen met complexe zorgvragen op het gebied van psychiatrie en verslaving. Daarnaast zijn er bepaalde doelgroepen aan wie we heel specifieke begeleiding kunnen bieden:

Ben je cliënt van Lister of naaste van een cliënt? Ben je ontevreden over iets in de begeleiding van Lister? Lukt het niet om dat met je begeleider en/of diens leidinggevende op te lossen? Dan kan je beroep doen op de cliëntconsulenten, Grieke Gansekoele of Peter Beemer en/of een klacht indienen bij de klachtencommissie. 

Wil je weten hoe dat moet? Kijk dan naar onderstaande animatiefilms. Daarin vertellen de cliëntconsulenten en de klachtencommissie wat ze voor je kunnen doen en hoe dat in zijn werk gaat.

Heb je geen klacht over Lister, maar wil je een (bijna) incident melden? Dat kan op de pagina Incident melden.