Voor naasten

Iemand in jouw naaste omgeving krijgt begeleiding van Lister. Daar is waarschijnlijk veel aan vooraf gegaan. Opnames en behandelingen bijvoorbeeld. En het moeten aanpassen van verwachtingen over de toekomst. Als naastbetrokkene beleef je dit proces vaak van dichtbij. Dit stopt niet nu Lister begeleiding biedt. 

Lister gebruikt de term ‘naastbetrokkenen’ voor iedereen die dicht bij de cliënt staat. Voor iedereen die voor de cliënt belangrijk is. Denk aan ouders, broers en zussen, andere familieleden, vrienden en buren.

Vier mensen zitten in een woonkamer en praten met elkaar

Lister biedt intensieve gespecialiseerde begeleiding. We bieden géén behandeling. Altrecht biedt bijvoorbeeld behandeling. Lister begeleidt cliënten op 2 manieren. Dat doen we thuis en op onze beschermd wonen locaties. 

Onze begeleiding is ondersteunend aan het herstel van jouw naaste. We richten ons op de ontwikkeling van vaardigheden, betekenis geven, perspectief en zelfvertrouwen. We vinden het belangrijk dat jij als naaste bij dit (herstel)proces betrokken bent. Daarom informeren wij je zo goed mogelijk. Dit doen we altijd in overleg met de cliënt. We delen geen informatie met een naastbetrokkene als die persoon dat niet wil. 

Mijn rol als naastbetrokkene 

Lister gebruikt de term ‘naastbetrokkenen’ voor iedereen die voor de cliënt belangrijk is. En die dicht bij de cliënt staat. Denk aan ouders, broers en zussen, andere familieleden, vrienden en buren.  

Daarom willen we jou bij het herstelproces van jouw naaste betrekken. Je kunt jouw naaste helpen om een zo goed mogelijk leven te leiden. Bijvoorbeeld door samen te sporten. Je kunt jouw naaste ook helpen met het vinden van informatie. Zoals over vrijwilligerswerk of hobby’s. Op moeilijke momenten kun je emotionele of praktische steun bieden. Je bent hoe dan ook van onschatbare waarde. Als naaste ben je ook een belangrijke informatiebron voor Lister. Je kunt wellicht een rol spelen in de begeleiding en bijvoorbeeld optreden als co-begeleider. Een naaste is vaak mantelzorger. Dat is het geval wanneer hij of zij langdurig onbetaalde zorg levert.

Familieleden, vrienden en buren zijn belangrijk voor onze cliënt.

Steun voor jou als naaste

Als iemand een ernstige psychiatrische aandoening heeft, dan heeft dat vaak een grote impact op de rest van de omgeving. Soms heb je meer hulp nodig. Psychiatrische hulp via de huisarts kan dan helpen. Soms wil je meer weten over een onderwerp. Op internet vind je verschillende organisaties waar je informatie kunt vinden. Zoals Ypsilon en Mind Naasten Centraal. Lotgenotencontact kan ook helpen. Het belangrijkste is dat je steun zoekt en krijgt. In welke vorm dan ook.

Familiecoaching

Soms heb je als familielid of naaste ook ondersteuning nodig. Een ernstige psychiatrische aandoening van een naaste heeft vaak veel impact op de omgeving. Familiecoaching kan hierbij helpen. 

Meer informatie vind je hier:

Familievertrouwenspersoon

Als naaste heb je vaak vragen. Of maak je je zorgen. Als je het moeilijk vindt om daarover met de begeleiding te praten, dan kun je steun en advies vragen aan een familievertrouwenspersoon.

Meer informatie vind je hier:

Jouw aanspreekpunt

De persoonlijk begeleider van jouw naaste is jouw belangrijkste aanspreekpunt bij Lister. Je kunt hen bereiken via de locatie waar jouw naaste begeleiding krijgt. 

Een aantal locaties organiseert jaarlijks informatieavonden voor familie en betrokkenen. Sommige locaties versturen meerdere keren per jaar een nieuwsbrief voor naasten. Vraag de persoonlijk begeleider van jouw naaste hiernaar.

Een vrouw kijkt rechtstreeks de camera in en met haar linkerarm en wijsvinger heeft ze op de deurbel. Ze heeft lang donkerblond haar en draagt jurk met roze bloementjespatroon

Thuis in de wijk

Onze locaties staan midden in de wijk. We willen graag goede buren zijn. Met onze cliënten spreken we nadrukkelijk over hun rol als buurtbewoner. We ondersteunen hen ook daarbij. 

Als buur ben je altijd welkom op onze locaties. Om kennis te maken, iets te drinken of voor vragen en advies. We organiseren open dagen en informatiebijeenkomsten. Zowel cliënten als medewerkers nemen graag deel aan buurtinitiatieven en activiteiten. 

Samen willen wij zorgen voor een buurt waarin iedereen zich thuis voelt.

Word ik als naaste ook betrokken bij begeleiding thuis?

Het Gebiedsteam ggz biedt ambulante begeleiding thuis. Het netwerk van iemand met een psychiatrische kwetsbaarheid kan betrokken zijn bij de zorg. Dat vinden we belangrijk. 

De cliënt zelf bepaalt met name hoe die betrokkenheid eruitziet. Lees hier meer over in onze folder.

Klachten van naasten

Soms gaan er zaken minder goed in de begeleiding van jouw naaste. Heb je een klacht? Over onze begeleiding of de manier waarop we je betrekken? Dan praten we daar graag over met jou. Bespreek het met de betreffende medewerker. Of, als dat niet lukt, met de coördinator zorg of het locatiehoofd. Ook de familievertrouwenspersoon staat klaar voor ondersteuning of advies.

Man met een telefoon in de hand

Extra informatie voor naasten

Folder - Informatie voor familie en naastbetrokkenen

Werken aan herstel doen we samen

Je bent als familielid of naastbetrokkene belangrijk voor onze cliënt. Je kunt je naaste tot steun zijn bij het herstel. 

Misschien heb jij behoefte aan informatie en steun vanuit Lister. Een goede samenwerking tussen jou, je naaste en de begeleider vinden wij erg belangrijk. Hierover lees je meer in de folder met informatie voor familie en naastbetrokkenen.

Folder - Gebiedsteam GGZ - Betrokken worden bij de zorg voor uw naaste

Betrokken worden door het gebiedsteam

De gebiedsteams hebben meerdere methodische mogelijkheden om familie of iemands persoonlijke netwerk te betrekken. Bijvoorbeeld met familiecoaching. Dat doet Lister omdat wij het belangrijk vinden dat het netwerk van de cliënt betrokken kan zijn bij de zorg. De cliënt bepaalt hoe die betrokkenheid eruit ziet en ook hoeveel de naaste betrokken wordt.

Bekijk ook

twee mannen zijn in gesprek over de administratie

Begeleiding thuis

Met ambulante begeleiding krijgt je naaste thuis begeleiding. Dat doen onze gebiedsteams op verschillende leefgebieden.

Twee mannen in gesprek

Beschermd wonen

Lister biedt beschermd wonen aan mensen vanaf 18 jaar. Dit zijn mensen met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid of verslaving.

twee personen zitten buiten bij het water en zijn in gesprek

Tips en folders

Lister heeft folders en tipkaarten over verschillende onderwerpen. Zo is er een folder over familiecoaching.

Veelgestelde vragen


Ambulante begeleiding betekent begeleiding bij jou thuis. Je spreekt samen met de begeleiding af op welke gebieden je je wilt ontwikkelen en hoe vaak je hier ondersteuning bij nodig hebt. De intensiteit kan variëren van twee keer per week tot meerdere keren per dag. Deze laatste vorm heet intensief specialistische ambulante begeleiding.

Beschermd wonen is wonen met zorg. Je woont in een woning van Lister. Dit is voor mensen met langdurige en complexe problematiek, die nog niet voldoende redzaam zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Je hebt nabijheid van zorg nodig, gepland en ongepland en ondersteuning op meerdere leefgebieden. Samen met de begeleiding werk je toe naar meer zelfstandigheid en vergroot je je mogelijkheden op gebieden als wonen, activiteiten en sociaal netwerk.

Lister biedt géén behandeling, maar begeleiding.

Lister biedt begeleiding thuis en wonen met zorg aan mensen vanaf 18 jaar met ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblematiek en zorgvragen op het gebied van wonen. Onze begeleiding is herstelondersteunend en gericht op ontwikkeling. Jij als mens met jouw mogelijkheden en wensen, staat centraal.

Lister is gespecialiseerd in ondersteuning aan mensen met complexe zorgvragen op het gebied van psychiatrie en verslaving. Daarnaast zijn er bepaalde doelgroepen aan wie we heel specifieke begeleiding kunnen bieden:

Mag ik bij Lister roken?

Lister is sinds 1 januari 2024 een rookvrije organisatie. Dat betekent dat alle gebouwen en terreinen van Lister rookvrij zijn. 

Uiteraard verbieden wij niemand om te roken. Als je woont in een gebouw van Lister kun je roken in je eigen kamer of woning en eigen buitenruimte. We vragen iedereen om mee te werken aan ons rookvrij beleid. Het is fijn als je niet rookt als één van onze medewerkers bij je langs komt. Ook vragen wij je om een uur voor het bezoek niet te roken en de kamer of woning goed te luchten door de ramen of een balkondeur open te zetten. Zo krijgen onze medewerkers geen schadelijke stoffen binnen.

Wil je stoppen met roken en vind je dit moeilijk? Weet dan dat je niet de enige bent. Stoppen met roken is vaak erg lastig. Wij ondersteunen cliënten en medewerkers bij het stoppen met roken. Je begeleider kan je hier meer over vertellen.