Voor cliënten

Door een psychiatrische kwetsbaarheid of verslaving is je leven ontwricht. Je wilt je leven weer op de rit krijgen. Dit hoef je niet alleen te doen. Lister biedt aan mensen ouder dan 18 jaar verschillende vormen van ondersteuning in de regio Utrecht.

Heb je thuis begeleiding nodig? Dat kan met onze ambulante teams. Als het zelfstandig wonen niet meer gaat, is beschermd wonen misschien iets voor jou. In onze ondersteuning kijken we goed naar wie jij bent en wat jouw leven zin geeft. Zoals werk, een opleiding en sociale contacten. Zo helpen wij jou de regie over jouw leven terug te nemen. 

Vrouw is in gesprek met een man

Lister werkt herstelondersteunend en gericht op ontwikkeling. Jij staat als mens centraal. Met al jouw mogelijkheden en wensen.

Begeleiding bij psychiatrische klachten

Lister biedt begeleiding bij een breed spectrum aan klachten of aandoeningen. Veel voorkomende zijn: ADHD, angst, autisme, bipolaire stoornis, depressies, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen (zoals borderline), psychoses en/of verslavingen.

twee mannen zijn in gesprek over de administratie

Begeleiding thuis voor jou

Met onze herstelondersteunende begeleiding aan huis helpt Lister je om je dagelijks leven op orde te krijgen en houden. We ondersteunen je om jezelf én je plek in de samenleving terug te vinden. Onze begeleiding is erop gericht dat jij zoveel mogelijk weer zelf kunt, in je eigen omgeving.

Betrokkenheid en inzet

Tijdens de ondersteuning van Lister ontwikkel je vaardigheden, betekenis, perspectief en zelfvertrouwen, waardoor je je mogelijkheden in je herstelproces ontdekt. Daarbij maak je eigen keuzes en geef je betekenis aan wat jij belangrijk vindt. Dit vereist een actieve rol van jou. Betrokkenheid bij en inzet voor jezelf.

Als je onze begeleiding steeds minder nodig hebt, bouwen we samen de begeleiding af. Voor verdere ondersteuning zoeken we de samenwerking op met familie of andere mensen die voor jou belangrijk zijn. Dit kunnen ook ketenpartners zijn, zoals het buurtteam, sociale wijkteams, huisarts en of behandelaren.

Wonen bij Lister

Lukt het op dit moment niet om zelfstandig te wonen? Wil je dit leren? Lister biedt beschermd wonen aan mensen vanaf 18 jaar met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid of verslaving. Wij werken er samen met jou naar toe dat je zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en leven.

Word of ben je cliënt bij Lister?

Voor cliënten die ondersteuning krijgen van Lister hebben we relevante informatie en links verzameld op één plek: Mijn Lister. Zo vind je daar informatie over onze cliëntenraad, cliëntconsulenten, privacy bij Lister en het indienen van een klacht over Lister. Ook kun je daar terecht als je aan de slag wilt gaan met Caren.nl, het online zorgdossier.

Meer mogelijkheden

Een persoon zit achter een bureau en praat met iemand

Werk en activering

Mensen ontmoeten geeft je energie. Net zoals een hobby, vrijwilligers- of betaald werk. Deze activiteiten geven een zinvolle invulling van je dag. En daar ga je je beter van voelen. Daarom ondersteunt Lister je vanaf de start bij het vinden en/of behouden van activiteiten die op dat moment passend zijn, zoals (vrijwilligers)werk, een opleiding of dagbesteding. 

Tune in deelnemers op het podium

Activiteiten

Lister vindt het ook belangrijk dat iedereen, die dat wil, kan meedoen aan activiteiten. Daarom organiseren we verschillende activiteiten voor cliënten. Je kunt bijvoorbeeld muziek maken, schilderen, hardlopen of wandelen met een groep. Maar er is nog veel meer. Lijkt het jou leuk om aan een activiteit mee te doen?

Bekijk ook

Twee personen staan in een keuken en bereiden eten

Ervaringsverhalen

Lees de verhalen van cliënten, medewerkers, familie en naasten. Waar hebben zij last van? Wat hebben zij gedaan om zich beter te voelen? Dit zijn hun ervaringen.

man met een snor en baar is in gesprek met iemand die je van achteren ziet

Wat je zelf kunt doen

Misschien zoek je ondersteuning. Of heb je je aangemeld bij Lister en wacht je op een plek. Ontdek hoe je zelf aan de slag kan om al een stap te zetten in je ontwikkeling.

Veelgestelde vragen

De wachttijd voor wonen bij Lister is afhankelijk van je zorgvraag en de locatie waarvoor je wacht. De lengte van de wachttijden kunnen erg variëren. Waar mogelijk zullen we overbruggingszorg aanbieden totdat er een plek beschikbaar is.

Wat kun je in de tussentijd zelf ondernemen? Bezoek de pagina Zelfhulp met tips en suggesties.

Voor wonen bij Lister is een WMO Beschermd Verblijf of WLZ GGZ-beschikking nodig. Voor zorg in de eigen woning volstaat een WMO Beschermd Thuis beschikking.

Lister biedt onder meer herstelondersteunende begeleiding in één van onze twee hostels In Utrecht. Door verblijf in een Lister hostel ontstaat vaak weer perspectief, waarin ook zelfstandig wonen tot de mogelijkheden behoort. In de hostels streven we naar een menswaardig bestaan. Dit doen we door het bieden van een goede en gezonde woonomgeving. Daarnaast werken onze specialistische begeleiders aan jouw herstel door met jou in gesprek te blijven over jouw middelengebruik. Dit doen we in termen van: ‘Wat levert het je op en wat kost het je? We richten ons op jouw ontwikkelingsmogelijkheden, zodat jouw verslaving niet langer (alles)bepalend is.

Een psychiatrische kwetsbaarheid en/of een verslaving is niet alleen voor een cliënt ingrijpend, maar ook voor naastbetrokkenen. Familie en/of naastbetrokkenen zijn een belangrijk onderdeel van de sociale omgeving van een cliënt. Lister biedt bijvoorbeeld familiecoaching en er zijn familievertrouwenspersonen. Ook hebben we folders over hoe we naasten betrekken bij onze begeleiding.

Ambulante begeleiding betekent begeleiding bij jou thuis. Je spreekt samen met de begeleiding af op welke gebieden je je wilt ontwikkelen en hoe vaak je hier ondersteuning bij nodig hebt. De intensiteit kan variëren van twee keer per week tot meerdere keren per dag. Deze laatste vorm heet intensief specialistische ambulante begeleiding.

Beschermd wonen is wonen met zorg. Je woont in een woning van Lister. Dit is voor mensen met langdurige en complexe problematiek, die nog niet voldoende redzaam zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Je hebt nabijheid van zorg nodig, gepland en ongepland en ondersteuning op meerdere leefgebieden. Samen met de begeleiding werk je toe naar meer zelfstandigheid en vergroot je je mogelijkheden op gebieden als wonen, activiteiten en sociaal netwerk.