Ontwikkeling en projecten

Bij Lister zitten we niet stil. We willen de kwaliteit van onze begeleiding continu verbeteren en vernieuwen. Daarom bieden we medewerkers opleidingen en trainingen aan. Zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. Op persoonlijk en professioneel vlak. Dit doen we met de Lister Academie.

Er liggen vier boeken met de titels: Samen werken aan herstel, Hee!, Freedom first en Ruimte voor peer support.

Lister Academie

Onze maatschappij verandert continu. Ook voor Lister. We merken dat behoeftes veranderen. Net als producten en diensten.  

Daarom is het erg belangrijk dat Lister zichzelf laat zien. Met al haar sterke kanten. En dat we laten zien waar we goed in zijn. En welke waarde we bieden aan cliënten. Aan de Lister Academie kunnen de medewerkers zich blijven ontwikkelen.

We ondersteunen collega’s om hun sterke kanten verder te ontwikkelen. Je wordt beter in je vak als je meer met cliënten en betrokkenen omgaat.

De sterke kanten van onze medewerkers zijn vaak het belangrijkst voor de kwaliteit van de zorg. Die bepalen vaak wat cliënten van onze zorg vinden. 

Aan de Lister Academie kun je veel trainingen volgen. Zo hebben we een uitgebreid introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Maar we hebben ook trainingen waarmee je nog beter in je vak kunt worden. Voorbeelden hiervan zijn de trainingen herstelondersteunende zorg (HOZ), waardengedreven werken, leefstijl en positieve gezondheid. 

Er zijn ook algemene trainingen als bedrijfshulpverlening (BHV), medicatieverstrekking, veiligheid en brandveiligheid. Voor iedere medewerker is er een passend scholingsbudget.

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen Lister kennen we de commissie Onderzoek. Onderzoek is belangrijk voor de ontwikkeling van kennis. Met deze commissie bouwen we aan innovaties binnen onze organisatie. Natuurlijk willen we niet alleen opbouwen. Wat al goed is, willen we zeker behouden. 

We kunnen veel leren van de resultaten van onderzoeken. Onderzoek kan de basis zijn van nieuw beleid. En we kunnen nieuwe cursussen opzetten binnen  de Lister Academie.

Projecten en innovaties

We hebben onze gewone begeleidingsvormen binnen Lister. Maar we hebben ook veel projecten en innovaties. Per project zetten we een projectteam op. Om zo veel mogelijk en zo snel mogelijk mooie resultaten te halen.

De digitale wereld

Binnen Lister willen we cliënten sneller digitaal helpen. Met het innovatieprogramma Lister Digitaal onderzoeken we hoe we dit het beste kunnen doen. We willen digitale zorgmiddelen op de beste manier inzetten voor onze cliënten.

Meer informatie over Lister Digitaal.

Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid

Diversiteit en inclusie vinden we erg belangrijk. We willen dat medewerkers en cliënten zich herkennen en zich erkend en thuis voelen. Daarom heeft Lister een projectgroep opgezet.

Meer informatie over Diversiteit & inclusie

Duurzaamheid

In 2019 heeft Lister de Green Deal ondertekend: “Duurzame zorg, voor een gezonde toekomst”. We werken nu samen met Gemeente Utrecht en Milieuplatform Zorgsector. 

In onze strategische bedrijfsdoelstellingen zeggen we dat we onze milieuprestaties willen verbeteren. We willen minimaal het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg bereiken. Daarna gaan we trapsgewijs voor het zilveren niveau.

Ervaringsdeskundigheid

In dit project hebben we het over de ervaringsdeskundigheid binnen Lister en Enik. We kijken naar de inhoud en onze positionering. Als het nodig is, gaan we deze opnieuw definiëren en bijsturen.

Meer informatie over ervaringsdeskundigheid.

Jongvolwassenen

Het aantal jongvolwassenen binnen Lister neemt toe. Het is belangrijk dat we  herstelondersteunende zorg voor deze doelgroep goed neerzetten. 

Voor de jongvolwassen cliënten van nu. Maar ook voor toekomstige jongvolwassen cliënten. Daarom hebben we in 2020 het project Jongvolwassenen opgestart. In dit project kijken we naar begeleidings- en woonvormen waar jongvolwassenen zich thuis voelen.

Leefstijl

We besteden extra aandacht aan leefstijl. Daarmee hopen we dat cliënten gebruik gaan maken van leefstijlinterventies. Of van specifieke begeleiding die op leefstijl is gericht.

Lister vindt leefstijl en gezond werken erg belangrijk voor medewerkers. Daarom hebben we een aanbod ontwikkeld dat gedragsverandering stimuleert. 

Dit is het Muva leefstijl onderzoek. Bestaande leefstijl initiatieven ondersteunen en stimuleren we. Hierdoor wordt leefstijl in de hele organisatie van Lister geïntegreerd. Leefstijl is onderdeel van het zorgplan. Daardoor kunnen we leefstijl ook in cliëntenzorg waarborgen. 

Meer informatie over leefstijl

Netwerkpsychiatrie

Netwerkpsychiatrie verbindt zorgmodellen, zoals FACT, IHT, HIC, ART en POD. De resourcegroepen zijn de rode draad. We gebruiken deze kernelementen: 

  • We focussen op herstelondersteuning. 
  • We leggen de nadruk op eigen regie van de cliënt. 
  • We betrekken en ondersteunen naasten consequent. 

Bij Lister gaat team Overvecht BW de komende 2 jaar ervaring opdoen met deze manier van werken.

Rookvrije ggz

Ggz Nederland heeft samen met ruim 70 andere  organisaties het Nationaal Preventieakkoord ondertekend. In 2025 zijn alle aangesloten ggz-instellingen rookvrij. Ook Lister.

Meer informatie over Lister Rookvrij

Uitgelicht nieuws

De activiteitenkalender van juli staat online

De kalender met activiteiten van juni staat online! Op de activiteitenpagina op Lister.nl zijn nu alle activiteiten van juni te bekijken. Onderaan…

Openingsfeest gemengd-wonenproject BUUR

BUUR is een nieuw gemengd-wonenproject in Leidsche Rijn. Er wonen cliënten van Lister, van De Tussenvoorziening en reguliere huurders. Maandag…

Lister-cliënten krijgen brief over zorgportaal Caren

Binnenkort ontvangen alle Lister-cliënten een brief over zorgportaal Caren. Een aantal cliënten maakt al gebruik van Caren. De mogelijkheden daarvan…