Beschermd wonen

Lister ondersteunt bij het dagelijks leven. Lukt het jou nu niet om zelfstandig te wonen of wil je dit leren? Lister biedt beschermd wonen aan mensen vanaf 18 jaar met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid of verslaving. Wij werken er samen met jou naar toe dat je zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en leven.

Voor wie is beschermd wonen?

Beschermd wonen is voor mensen met langdurige en ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Je hebt nabijheid van zorg nodig. En je hebt ondersteuning nodig op meerdere gebieden. Bijvoorbeeld bij het aangaan van sociale contacten, het vinden van een gezonde leefstijl en het ondernemen van passende activiteiten, zoals (vrijwilligers)werk of dagbesteding. Onze begeleiding is herstelgericht. Jij als mens, met jouw mogelijkheden en wensen, staat centraal. Samen met de begeleiding werk je toe naar meer zelfstandigheid.

Bij Lister woon je in de wijk en maak je zoveel mogelijk onderdeel uit van de samenleving.

Waarmee kan Lister jou helpen?

Wij helpen je met vormgeven van je dagelijkse leven. Zodat je zelfstandiger en prettiger thuis kunt wonen. Ook het versterken van jouw sociale contacten en netwerk vinden wij belangrijk. De herstelondersteunende begeleiding van Lister is onderverdeeld in vier domeinen:

Persoonlijke identiteit

In onze begeleiding gaan we uit van datgene wat jij betekenisvol vindt, wat je kan en wil leren. We helpen je bij het vinden van (nieuwe) betekenissen voor gebeurtenissen uit het heden of verleden. En we ondersteunen je waar nodig in het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

Maatschappelijk functioneren

Actief meedoen met en bijdragen aan de samenleving zien we als belangrijkste bron voor veerkracht en daarmee voor het (her)vinden van een prettig leven. Daarom ondersteunen we je vanaf de start bij het vinden en/of behouden van activiteiten die op dat moment passend voor je zijn. Hierbij gaat het zo veel mogelijk om activiteiten, een opleiding of (vrijwilligers)werk dat aansluit bij jou wensen en mogelijkheden.

Gezondheid

Een gezonde leefstijl, zoals een goed dag- en nachtritme, gezonde voeding en voldoende beweging, draagt ook bij aan veerkracht en uithoudingsvermogen. We begeleiden je bij het vinden van een gezonde leefstijl en werken daarin samen met onze leefstijlcoaches en sportmedewerkers.

Dagelijks functioneren

We kijken ook naar wat jou weerbaarder maakt en wat helpt om in het dagelijks leven beter te kunnen functioneren: hoe houd je je huis schoon, hoe breng je structuur aan in je dag, hoe onderhoud je mijn sociale contacten?

Actief meedoen en bijdragen

Actief meedoen met en bijdragen aan de samenleving zien we als een belangrijke bron voor veerkracht en daarmee voor het (her)vinden van een prettig leven. Lister ondersteunt je vanaf de start bij het vinden en/of behouden van activiteiten die op dat moment passend zijn, zoals (vrijwilligers)werk, een opleiding of dagbesteding. Als je nog niet weet wat je wilt of waar je wilt beginnen, helpt Lister je daarbij. Onze herstelcoaches en trajectbegeleiders bekijken met jou de mogelijkheden en bespreken jouw wensen.

Werk & activering

Mensen ontmoeten geeft je energie. Net zoals een hobby,  vrijwilligers- of betaald werk. Deze activiteiten geven een zinvolle invulling van je dag. En daar ga je je beter van voelen. Lister heeft veel aandacht voor activering in de begeleiding. Bekijk de mogelijkheden voor een passende en zinvolle daginvulling.

Een persoon zit achter een bureau en praat met iemand

Gespecialiseerde begeleiding hebben we voor:

Welke woonvormen zijn er bij Lister?

Lister heeft verschillende woonlocaties met verschillende woonvormen. Lister heeft woonvormen waar dag en nacht begeleiding is. En er zijn woonvormen waar je op vaste momenten begeleiding krijgt.

Afhankelijk van jouw zorgbehoeften kijken we welke woonlocatie en woonvorm het beste bij je past. Dit bespreken we met jou tijdens het adviesgesprek.

Begeleiding thuis voor jou

Bij Lister kun je ook ambulante begeleiding krijgen. Dat betekent dat je thuis, in je eigen woning, ondersteuning krijgt van Lister. Dat is iets anders dan beschermd wonen. Je spreekt samen met de begeleiding af op welke gebieden je je wilt ontwikkelen en hoe vaak je hier ondersteuning bij nodig hebt. De intensiteit kan variëren tot meerdere keren per week.

Ervaringsdeskundigheid en peer support

Lister werkt met ervaringsdeskundigen en peer support. Bij ons werken ook mensen die te maken hebben met een psychiatrische kwetsbaarheid of verslaving. Zij weten ook hoe het is om vast te lopen in het leven. In de begeleiding maken we gebruik van de kennis en kracht van ervaringsdeskundigen.

Ontdek hoe anderen Lister ervaren

“Ik voel me veilig, maar ook vrij.”

“De naam zegt het al”, vertelt Marten enthousiast, “In de KrachtFabriek kun je in jouw kracht staan. Striptekenen is mijn…

“Er rust een zwaar taboe op alcoholisme en TBS”

Mirande is 51 jaar. Ze woont in Nieuwegein bij Paulus Potterhage. Binnenkort vliegt ze uit naar de Fultobaan, waar ze…

“Autisme is een bijzondere wereld om in te werken!”

Wendy was eerst Persoonlijk Begeleider. Nu is zij ggz-specialist ASS, bij Lister Nieuwegein. Wendy vindt autisme een bijzondere en uitdagende…

Bekijk ook

Lister Grauwaart

Aanmelden

Denk je dat Lister iets voor jou kan betekenen? Wil je beschermd wonen bij Lister? Lees meer over hoe je dit kunt doen en wat je hiervoor nodig hebt.

man met een snor en baar is in gesprek met iemand die je van achteren ziet

Wat kan ik zelf al doen?

Je weet niet zeker of Lister iets voor jou kan beteken? Of je hebt je aangemeld bij Lister, maar staat op de wachtlijst? Kijk wat je ondertussen zelf kunt ondernemen.

Lister Centraal Bureau

Waar vind je ons?

Ben je benieuwd of er in jouw gemeente een gebiedsteam ggz van Lister actief is voor begeleiding thuis? Of wil je weten waar onze woonlocaties zich bevinden?

Veelgestelde vragen

Je wilt je aanmelden voor wonen bij Lister? We leggen je uit hoe het werkt en wat je ervoor nodig hebt. Je kunt daarna digitaal het aanmeldformulier invullen. Lees alle informatie goed door voordat je aan de slag gaat. Zo voorkom je dat je tijdens het invullen ontdekt dat je niet alle gegevens bij de hand hebt. Je kunt het formulier tussendoor niet opslaan.

Nee. We proberen wel rekening te houden met je voorkeuren. Lister heeft veel variatie in beschermd wonen: groepswoningen, één- of tweepersoonswoningen, hostels en kleinschalige woonvormen. Door die variatie kunnen we voor iedere cliënt een passende plek vinden. Ook kun je in een later stadium doorschuiven naar een nog beter passende woning. Wel is het zo dat hoe specifieker je wensen zijn, hoe lastiger het is om die te realiseren.

Voor begeleiding door Lister is een beschikking of indicatie nodig. Er zijn 2 mogelijkheden:

  1. Indicatie WLZ (wet langurige zorg) > aanvragen via het CIZ.
  2. Beschikking WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) > aanvragen bij jouw gemeente of buurtteam.

Wanneer je een beschikking hebt vanuit de WMO of een nog lopende indicatie vanuit het CIZ dan wordt de begeleiding door je gemeente vergoed. In de meeste gevallen betaal je een eigen bijdrage voor begeleiding door Lister. De hoogte hangt af van je inkomen. Op de website van het CAK kun je jouw eigen bijdrage berekenen.

Ga je wonen op één van de Lister locaties, dan moet je mogelijk huur betalen, afhankelijk van de woonvorm. Wellicht kom je in aanmerking voor een huursubsidie.

Wil je meer weten over mogelijke kosten? Neem dan contact op met Lister.

De wachttijd voor wonen bij Lister is afhankelijk van je zorgvraag en de locatie waarvoor je wacht. De lengte van de wachttijden kunnen erg variëren. Waar mogelijk zullen we overbruggingszorg aanbieden totdat er een plek beschikbaar is.

Wat kun je in de tussentijd zelf ondernemen? Bezoek de pagina Zelfhulp met tips en suggesties.