Voor verwijzers

Misschien heb je vragen over jouw rol als hulpverlener van iemand met een psychiatrische aandoening en/of een verslaving. Wij ondersteunen je met onze expertise over herstelgericht begeleiden.  

Je kan met ons op anonieme basis een casus doornemen. We kunnen ook een keer meegaan naar jouw cliënt ter consultatie. Met de uitkomst van onze inzet kan je zelf weer verder.

Een persoon zit achter een bureau en praat met iemand

Wil je consultatie of advies? Neem dan direct contact op met het ambulante team dat in jouw wijk werkt of met de dichtstbijzijnde locatie van Lister.

Wanneer verwijzen naar Lister?

Lister biedt begeleiding thuis en beschermd wonen aan iedereen vanaf 18 jaar met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslavingsproblematiek. Dit zijn mensen wiens leven ontwricht is geraakt door deze psychiatrische kwetsbaarheid of verslaving. We maken het mogelijk dat zij in hun eigen omgeving kunnen herstellen. Wij bieden hen ondersteuning bij wonen, werken en leren om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden.

Wil je een cliënt direct aanmelden voor begeleiding thuis of beschermd wonen? Voor beide vormen van ondersteuning gelden specifieke richtlijnen. Voor iedere vorm is er ook een verschillende aanmeldroute.

Waarom kiezen voor Lister?

twee mannen zijn in gesprek over de administratie

Wat kenmerkt onze ambulante begeleiding?

Onze herstelondersteunende begeleiding is gericht op het vergroten van veerkracht en draagkracht. In onze begeleiding sluiten we aan bij de verwachtingen, verlangens, het tempo en de ontwikkelstijl van de cliënt. We werken daarbij samen met naastbetrokkenen  en stemmen de ondersteuning met elkaar af.





drie mensen zitten buiten aan een tafel

Ervaringsdeskundigheid en peer support

Lister werkt met ervaringsdeskundigen en peer support. Peer support is een manier om met iemand een relatie aan te gaan op basis van gemeenschappelijke kenmerken en eigenschappen. Het doel van peer support is om steun te bieden of te ontvangen. 

Ervaringsdeskundigen hebben ook te maken (gehad) met een psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslaving. Zij weten hoe het is om vast te lopen in het leven. De kennis en kracht van ervaringsdeskundigen zetten we onder meer in tijdens de begeleiding van onze cliënten.

Brochure - Richtlijn Goede Zorg

Tips en folders

Lister heeft folders en tipkaarten over diverse onderwerpen. Zo hebben we een algemene folder over onze begeleiding. Deze is ook beschikbaar in het Engels en Arabisch. We hebben ook folders over begeleiding bij autisme en folders voor familie en naasten. Ook hebben we een richtlijn Goede zorg en informatie over begeleiding door onze gebiedsteams. 

Alle publicaties zijn online beschikbaar. Je vindt ze hier: 


Hoe kan ik een cliënt aanmelden voor beschermd wonen?

Beschermd wonen is voor mensen met langdurige en ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Zij hebben nabijheid van zorg nodig en ondersteuning op meerdere gebieden. 

Je kunt een cliënt (helpen) aanmelden voor beschermd wonen bij Lister via ons digitale aanmeldformulier. Dit is een eerste verzameling praktische en inhoudelijke gegevens. Op basis van deze gegevens beoordeelt de afdeling Voordeur of Lister passende verblijfszorg kan leveren. 

Op de Lister aanmeldpagina vind je meer informatie over het proces en de stappen die volgen na aanmelding.

Overleggen over een verwijzing van een cliënt?

Twijfel je of begeleiding bij Lister de juiste keuze is voor een cliënt? Neem dan eerst contact met ons op. Dat kan via deze link:

Een adempauzeplek bij Lister

Soms moet iemand even afstand nemen van de situatie thuis, om verdere escalatie of een crisis te voorkomen. Daarvoor heeft Lister adempauzeplekken. 

Op een adempauzeplek kan iemand tot rust komen, zodat de situatie kan verbeteren of stabiliseren. Lister organiseert deze plekken samen met Kwintes, De Tussenvoorziening, Leger des Heils en Abrona in de regio Utrecht.

Wil je weten hoe je iemand kan aanmelden voor een adempauzeplek?

Veelgestelde vragen

Lister is actief in de stad Utrecht, Groenekan, Houten, Lopik, Nieuwegein, Vijfherenlanden, IJsselstein. Hier vind je onze gebiedsteams en woonlocaties:

Je wilt jezelf of iemand anders aanmelden voor begeleiding thuis en/of beschermd wonen bij Lister? We leggen je uit hoe het werkt en wat je ervoor nodig hebt. Je kunt daarna digitaal het aanmeldformulier invullen. Lees alle informatie goed door voordat je aan de slag gaat. Zo voorkom je dat je tijdens het invullen ontdekt dat je niet alle gegevens bij de hand hebt. Je kunt het formulier tussendoor niet opslaan.

De wachttijd voor wonen bij Lister is afhankelijk van je zorgvraag en de locatie waarvoor je wacht. De lengte van de wachttijden kunnen erg variëren. Waar mogelijk zullen we overbruggingszorg aanbieden totdat er een plek beschikbaar is.

Op onze pagina Zelfhulp vind je suggesties en handige websites.