Terug naar alle locaties

Lister Hostel Wittevrouwen

In ons hostel wonen volwassenen met ernstige chronische verslavingsproblemen. Vaak is dit gecombineerd met andere psychiatrische kwetsbaarheden, ernstig ontregeld gedrag, verlies van identiteit, en het hebben van schulden.

  • 24 uurs begeleiding
  • 28 bewoners

Begeleiding

Lister Hostel Wittevrouwen faciliteert herstelgerichte zorg en begeleiding. Onze begeleiding richt zich op jouw ontwikkelingsmogelijkheden, zodat jouw verslaving niet langer (alles)bepalend is. Wij willen je laten ervaren dat het voeren van een zekere mate van regie over jouw eigen leven mogelijk is. Dit doen wij door jou je eigen mogelijkheden, identiteit en rollen te laten (her)ontdekken en ervaren.

Folder – Hostel WittevrouwenDownloaden

Team

Medewerkers van team Lister Hostel Wittevrouwen zijn volhardend en betrokken: daar waar nodig zetten wij een tandje bij om de basis op orde te krijgen. Hier hoort bij dat wanneer tijdelijk bij ons verblijft, leert hoe je een goede persoonlijke hygiëne kunt voeren en – in de basis – weet hoe je een woonruimte op orde houdt. Daar waar jouw kwetsbaarheid en de combinatie van problemen en beperkingen het benutten van mogelijkheden in de weg staat, wordt specialistische zorg ingezet. Deze zorg wordt gefaciliteerd door hoog opgeleide professionals met kennis van psychiatrie, verslaving, seksualiteit, leren & werken.

Locatie

Iedere bewoner heeft een eigen kamer, waarvan Lister de basisinrichting verzorgt. Gemeenschappelijke ruimtes, zoals de woonkamer en de keuken, worden gedeeld met medebewoners. Het hostel verzorgt drie maaltijden per dag. In de huiskamer mag geen alcohol gedronken worden, maar op de eigen kamer is dit wel toegestaan. Het pand is rolstoelvriendelijk en enkele kamers zijn aangepast voor bewoners met behoefte aan extra zorg of verpleging.

Lister is een rookvrije organisatie. In onze gebouwen, op onze terreinen en voor de ingang van onze terreinen wordt niet gerookt. Cliënten kunnen roken in hun eigen woonruimte.

Daginvulling

Het (opnieuw) creëren van betekenis en het organiseren van een zinvol bestaan maakt een actieve houding onze bewoners noodzakelijk. Het tijdelijk wonen bij Lister Hostel Wittevrouwen is dan ook alleen mogelijk wanneer bewoners structureel deelnemen aan dag- of vrijwilligersactiviteiten. Op deze manier kan onderzocht worden welke (praktische) vaardigheden en hulpbronnen geleerd of benut dienen te worden om participatie en burgerschap mogelijk te maken. 

Samenwerking

Lister Hostel Wittevrouwen organiseert netwerken om datgene te kunnen doen wat noodzakelijk is om perspectief te creëren in situaties die uitzichtloos lijken. Dit betekent dat wij intensief samenwerken met een groot aantal partners zoals: gemeente Utrecht, Jellinek, Altrecht en huisarts(en).

Gemeente Utrecht - logo

Wonen bij lister?

Man zit op de bank met rood shirt en heeft een bril op en kijkt naar de andere persoon die op de bank zit.

Wil je jezelf of iemand anders aanmelden voor wonen bij Lister? Op onze aanmeldpagina Wonen leggen we je uit hoe het werkt en wat je ervoor nodig hebt. Je kunt je niet opgeven voor een locatie. Afhankelijk van jouw zorgvraag en de wachttijd krijg je een plek op één van onze locaties.

Bekijk ook

Wonen

Lister biedt beschermd wonen aan mensen vanaf 18 jaar met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslaving. Lukt het momenteel niet om zelfstandig te wonen? Dan is beschermd wonen misschien iets voor jou.

Een vrouw zit aan het bureau. Ze heeft lang grijs haar en ze lacht. Op het bureau liggen allemaal spullen die ze verzameld heeft.

Ervaringsverhalen

Lees de verhalen van cliënten, medewerkers, familie en naasten. Wat hebben zij meegemaakt? En wat hebben zij gedaan om zich beter te voelen? Dit zijn hun ervaringen.

Lister Hostel Wittevrouwen

Plan je route met Google Maps
, opent in een nieuw tabblad
logo 9292ov