Mijn Lister

Je bent of wordt cliënt bij Lister. Op Mijn Lister vind je informatie en links die relevant zijn als je ondersteuning van ons krijgt. Misschien wil je aan de slag met Caren.nl, het online zorgdossier, of wil je weten hoe Lister met cliëntgegevens omgaat. Het kan ook zijn dat je meer wilt weten over de medezeggenschapsraad voor cliënten of de rol van cliëntconsulenten. Dit en meer vind je op deze pagina.

Zelf regie houden over je zorg met Caren.nl

Caren is een online cliëntportaal. In dit portaal kun je via internet jouw persoonlijke gegevens over de hulp die je ontvangt inzien. Het kan je helpen bij het organiseren van hulp, het plannen van taken en het delen van informatie. Via Caren kun je ook jouw zorgdossier bij Lister inzien.

Via onderstaande knop ga je naar de inlogpagina op de website van Caren. Heb je nog geen Caren portaal? Dan kun je gratis op de website van Caren een eigen account aanmaken met jouw e-mailadres en een wachtwoord dat je zelf kiest.

Jij bepaalt zelf wie je toegang geeft tot jouw Caren portaal en wat je met hen deelt. Jouw contactpersonen moeten daarvoor wel eerst zelf een Caren account aanmaken. Je kunt het Caren account ook koppelen met Karify, zodat je nog maar op één plek hoeft in te loggen.

Wil je snel aan de slag met Caren? In deze folder vind je de belangrijkste informatie om te starten met Caren. Voor vragen over Caren kun je terecht bij de helpdesk van Caren.

De cliëntenraad is er voor jou

Lister hecht veel waarde aan medezeggenschap; meedoen en meebeslissen. De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van Lister en behartigt hun belangen. Als de raad meerdere signalen krijgt dat het belang van cliënten in het gedrang komt, onderneemt zij actie. Samen zorgen we dat onze ondersteuning beter wordt en zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van cliënten.

Wat kan een cliëntconsulent voor mij doen?

Misschien zit je ergens mee en wil of kun je dat niet kwijt bij je begeleider? Je kunt dan ook bij een van onze cliëntconsulenten terecht voor een luisterend oor en het ondernemen tot actie. Zo kunnen zij jou helpen met het starten van een gesprek met de begeleiding of leidinggevende van Lister. Maar ze kunnen ook helpen bij het indienen van een klacht. Alles wat je bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Hoe gaat Lister om met cliëntgegevens?

Om je goed te kunnen ondersteunen, hebben we bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Voor Lister staat jouw privacy voorop. Dat betekent dat we zorgvuldig omgaan met de gegevens die we van je hebben. Ook is Lister gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In die wet staat onder andere dat je ons altijd kunt vragen welke gegevens we precies van je hebben. En dat je deze informatie kunt laten veranderen, als er iets niet klopt.

Een klacht of incident melden

Klachten: maak het bespreekbaar

Lister doet er alles aan om je goede begeleiding te bieden en een band met je op te bouwen. Dit gaat meestal goed, maar het kan voorkomen dat je er samen niet uitkomt. Door over de klacht(en) te praten, komt er vaak een oplossing. Je kunt altijd terecht voor een gesprek met de begeleider, locatiehoofd of cliëntconsulent. Maar je hebt ook de mogelijkheid om een officiële klacht te melden bij de klachtencommissie.

Een (bijna) incident melden

Heb je als cliënt van Lister weleens meegemaakt dat er iets (bijna) mis ging? Of heb je bij iemand anders gezien dat er iets (bijna) mis ging; bij een mede-cliënt, medewerker of derde? Bij een (bijna) incident gaat het om gevaarlijke of onveilige situaties. Wij willen dit graag weten om ervan te kunnen leren. Wellicht kunnen we er iets aan doen, onze begeleiding veiliger maken en zo vergelijkbare incidenten in de toekomst voorkomen.

Bekijk ook

Een vrouw zit aan het bureau. Ze heeft lang grijs haar en ze lacht. Op het bureau liggen allemaal spullen die ze verzameld heeft.

Ervaringsverhalen

Lees de verhalen van cliënten, medewerkers, familie en naasten. Waar hebben zij last van? Wat hebben zij gedaan om zich beter te voelen? Dit zijn hun ervaringen.

man met een snor en baar is in gesprek met iemand die je van achteren ziet

Wat kan je zelf al doen?

Heb je je al aangemeld bij Lister en wacht op het vervolg? Intussen hoef je niet stil te zitten. Op onze website vind je een overzicht van folders, boeken en websites.

Een persoon zit achter een bureau en praat met iemand

Zinvolle daginvulling

Lister heeft veel aandacht voor activering in de begeleiding en zet in op een passende en zinvolle daginvulling.