Bestuur en toezicht

De raad van bestuur bestuurt de stichting Lister. De raad is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. 

De raad maakt het beleid. Ze zorgt er ook dat het beleid op een goede manier wordt uitgevoerd.

Raad van bestuur

Portret foto van Juul Reinking

Juul Reinking

Voorzitter Raad van bestuur Lister

Meer informatie over Juul Reinking vind je op LinkedIn:

Functies van Juul Reinking buiten Lister:
Juul Reinking is ook Lid van de Raad van Advies van Tenzinger

Portret foto van Theo den Hertog

Theo den Hertog

Raad van bestuur Lister

Meer informatie over Theo den Hertog vind je op LinkedIn:

Functies van Theo Den Hertog buiten Lister:
Lid van de Raad van Toezicht van Cardia
Lid van de Raad van Toezicht van Utrechtzorg

Raad van toezicht en commissies

De raad van toezicht bestaat uit 5 personen. Er zijn 3 commissies:

De auditcommissie beoordeelt of de financiële verslaggeving in orde is. 

De kwaliteitscommissie kijkt naar het advies. De informatie waarop het advies gebaseerd is, was die op de goede manier verzameld? En is de informatie ook op de juiste manier gebruikt? 

De remuneratiecommissie houdt zich vooral bezig met het functioneren van de raad van bestuur. 

De leden van deze commissies zijn

Mw. J.J. Joppe is de voorzitter van de raad van toezicht en lid van de remuneratiecommissie. Dhr.  A. Geurtsen is vicevoorzitter van de raad van toezicht. Hij is ook lid van de auditcommissie en de remuneratiecommissie.

Mw. S. Karbouniaris is lid van de kwaliteitscommissie.

Mw. E.M. Harteveld is lid van de kwaliteitscommissie.

Dhr. M. Charifi is lid van de auditcommissie.

Financiële informatie over het bestuur

Lister wil helder zijn over de vergoeding die de raad van  bestuur krijgt en over de declaraties. In de jaarrekening van Lister kun je ieder jaar lezen wat de raad van bestuur krijgt. 

Het accountantskantoor schrijft een verklaring. Daarin staan de vergoedingen die de bestuursleden ontvangen hebben.

Statuten

(interne regels en afspraken)

Reglement Raad van Bestuur

Jaarverslag

Jaarrekening

Organogram

Onkosten Raad van Bestuur

Bekijk ook

Een persoon zit achter een bureau en praat met iemand

Zinvolle daginvulling

Lister heeft veel aandacht voor activering in de begeleiding en zet in op een passende en zinvolle daginvulling.

Een vrouw kijkt rechtstreeks de camera in. Ze heeft een rode trui aan met daaronder een spijkeroverhemd. De kleur van haar haar is licht bruin en haar ogen zijn ook bruin.

Werken bij Lister

Onze cliënten hebben iemand nodig die naast diegene wil staan die hulp nodig heeft. Ben jij dat? Word onze collega.