Bestuur en toezicht

De raad van bestuur bestuurt stichting Lister en is verantwoordelijk voor de algemene gang
van zaken, vorming van het beleid en de uitvoering van dat beleid.

Raad van bestuur

Portret foto van Juul Reinking

Juul Reinking

Raad van bestuur Lister, voorzitter

Nevenfuncties:
Lid Raad van Advies Tenzinger

Portret foto van Theo den Hertog

Theo den Hertog

Raad van bestuur Lister

Nevenfuncties:
Lid Raad van Toezicht Cardia
Lid Raad van Toezicht Utrechtzorg

Raad van Toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vijf personen en heeft 3 commissies: Auditcommissie, Kwaliteitscommissie en de Remuneratiecommissie. De leden:
Mw. C.M. van der Bas (Kwaliteitscommissie)
Dhr.  A. Geurtsen (vicevoorzitter, Auditcommissie en Renumeratiecommissie)
Mw. J.J. Joppe (voorzitter, Renumeratiecommissie)
Mw. E.M. Harteveld (Kwaliteitscommissie)
Dhr. M. Charifi (Auditcommissie)

Bestuursdocumentatie

Lister wil graag transparant zijn over de beloning en declaraties van de raad van bestuur. In de jaarrekening wordt jaarlijks de beloning van de raad van bestuur verantwoord. In de accountantsverklaring vind je een verantwoording van onze vergoedingen.

Statuten

Reglement Raad van Bestuur

Jaarverslag

Jaarrekening

Accountantsverklaring

Organogram

Bekijk ook

Een persoon zit achter een bureau en praat met iemand

Zinvolle daginvulling

Lister heeft veel aandacht voor activering in de begeleiding en zet in op een passende en zinvolle daginvulling.

Een vrouw kijkt rechtstreeks de camera in. Ze heeft een rode trui aan met daaronder een spijkeroverhemd. De kleur van haar haar is licht bruin en haar ogen zijn ook bruin.

Werken bij Lister

Onze cliënten hebben iemand nodig die naast diegene wil staan die hulp nodig heeft. Ben jij dat? Word onze collega.