Voorwaarden

Wanneer u zorg ontvangt van Lister, dan maakt u afspraken met ons. Bij het maken van deze afspraken horen de Algemene Leveringsvoorwaarden. De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn opgesteld in samenwerking met de brancheorganisatie GGZ Nederland en gelden voor alle zorginstellingen die lid zijn van GGZ Nederland. De voorwaarden zorgen ervoor dat de cliënt en de zorginstelling weten wat er van elkaar verwacht wordt.

Een verkorte versie vindt u hier in de vorm van de Publieksversie.

Wilt u graag het gehele document lezen, dan kunt u de Algemene leveringsvoorwaarden raadplegen.