Voorwaarden

Wanneer je zorg ontvangt van Lister, maak je afspraken met ons. Bij het maken van deze afspraken horen de Algemene Leveringsvoorwaarden. De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn opgesteld in samenwerking met de brancheorganisatie de Nederlandse ggz en gelden voor alle zorginstellingen die lid zijn van de Nederlandse ggz. De voorwaarden zorgen ervoor dat de cliënt en de zorginstelling weten wat er van elkaar verwacht wordt.

Algemene voorwaarden SER 2022

Hoe gaat Lister om met jouw gegevens?

Bij Lister staat jouw privacy voorop. Afspraken over omgaan met jouw gegevens en inzage in jouw dossier kun je in de folder vinden. Lees meer over privacy bij Lister.