Prezo care keurmerk

De kwaliteit van zorg bij Lister voldoet aan het Prezo care keurmerk.  Als keurmerkhouder heeft Lister aangetoond veilige en persoonsgerichte zorg te leveren met oog voor waarden, regels, dilemma’s en risico’s. In de organisatie wordt structureel en methodisch gewerkt aan het resultaat voor cliënten waarbij leren en reflecteren wordt gestimuleerd.

Eind 2019 maakte Lister als eerste GGZ-organisatie de overstap van Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) naar Prezo Care. Prezo Care is een waardegerichte audit. De audit wordt op een ander manier afgelegd dan de traditionele wijze. Om te beginnen kunnen zowel de organisatie als de auditoren materiaal aandragen dat geaudit kan worden. De auditoren werken volgens een kwaliteitskader. Binnen dat kader hebben zij de ruimte om tijdens een audit zaken verder te onderzoeken. Zo wordt aan de hand van een dynamisch onderzoek de kwaliteit van zorg vastgesteld. 

Prezo care keurmerk logo

ANBI status

Lister staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit waarborgt dat de stichting zich voor minstens negentig procent inzet voor het algemeen nut. Als ANBI geeft Lister openheid van zaken. Voor meer informatie over de ondernomen activiteiten, de staat van baten en lasten, de samenstelling van de raad van toezicht, het beloningsbeleid en onze financiële verantwoording kunt u ons bestuursverslagde jaarrekening en de accountantsverklaring en het standaardformulier publicatieplicht inzien. Voor het beleid rondom het uitvoeren van de doelstelling, verwijzen we u naar het meerjarenbeleidsplan 2022-2026. Bovendien informeren wij u graag over aan Lister gelieerde partij: Benedictus Labre 2021.  De statuten van Benedictus Labre vindt u hier.

logo ANBI

KvK-nummer

41180956

Btw-nummer

NL006723937B01