Spring naar content
Terug naar ervaringsverhalen

Het verhaal van Margreet Bonouvrie

"Margreet Bonouvrie, locatiehoofd bij Lister, vertelt waarom reflecteren van belang is in de zorg. Juist als zorgverlener kun je je eenvoudig verliezen in de zorg. Je realiseren dat je veel meer voor een cliënt betekent als je de keuze, regie en autonomie bij hem of haar houdt, blijft een belangrijk aandachtspunt. Waardegedreven zorg en reflecteren houd je daar scherp op. "

Als je zelf goed reflecteert, kun je het vaak ook goed bij anderen

“Bij Lister ga je verder in je carrière. Daar hoort zeker ook reflectie bij; voor mij persoonlijk, maar ook met het team. Als je niet meer reflecteert sta je stil, duik je onder. Het gaat erom je af te vragen ‘waarom doe ik dit eigenlijk, doe ik het goed of kan ik het anders doen? Of kan ik deze goede manier ook aan anderen adviseren?’ Reflectie houdt mij met beide benen stevig op de grond én dichtbij hetgeen waarom ik ooit zo enthousiast besloot te gaan werken bij Lister.”

Margreet Bonouvrie kwam uit de intramurale GGZ en had net verplegingswetenschappen afgerond toen zij locatiehoofd werd. Eerst in Houten, nu in Leidse Rijn. “Ik ben ervan overtuigd dat iedere leidinggevende een houdbaarheidsdatum heeft, dat iedereen op een gegeven moment blinde vlekken krijgt. Ik vind het daarom goed om mijn blik altijd vooruit te houden. Dat geldt voor ieders carrière bij Lister, maar vooral ook voor onze cliënten.”

Margreet volgde de opleiding Zorgethiek in Nijmegen, waarna zij binnen Lister de mede- aanjager werd van het moreel beraad. Dit wordt nu door Joop Kools op een flink aantal locaties vormgegeven. “Het met elkaar bespreken van een dilemma als gelijkwaardige partners, heerlijk! Het is vaak niet sec ‘ja’ of ‘nee’, maar wat is goed handelen en wat juist niet. Beschouw met elkaar de achterliggende waarden en normen en kom al discussiërend tot een conclusie. Reflectie is daar zeker een onderdeel van, een continu proces dat je zelf én met je team moet blijven doen. Heb vooral ook de moed om het te blijven doen, want als je zelf goed reflecteert, kun je het ook bij anderen.”

Werken bij Lister was een bewuste keuze van Margreet. Ze is acht jaar geleden afgestudeerd in de onderzoekslijn over de presentietheorie binnen de ouderenzorg (België) . ‘”k wilde daarna per se werken voor een organisatie die constructief aan de slag gaat met een dragende visie en had het geluk bij zo’n mooie organisatie als Lister terecht te komen.” Margreet was toen al bezig met het belang van de herstelvisie. “Juist als zorgverlener kun je je eenvoudig verliezen in de zorg. Je realiseren dat je veel meer voor een cliënt betekent als je de keuze, regie en autonomie bij hem of haar zelf houdt, is nog steeds een groot aandachtspunt. Het vervolg daarop, de waardegedreven zorg, is nog beter naar jezelf kijken als medewerker. Wat zijn de waarden van Lister, de waarden van mijzelf en hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Dat heeft allemaal invloed op hoe ik de zorg inkleed en hoe ik leiding geef. Ik ga regelmatig in gesprek, het is allemaal niet zo ingewikkeld. Neem bijvoorbeeld de 360 graden feedback methode, fijn om zo bewust te reflecteren. Het is misschien een onderdeel dat veel vergt, maar als je het goed doet dan volgt de rest eigenlijk vanzelf.”

Bekijk al onze vacatures