Terug naar alle ervaringsverhalen

‘Het is belangrijk om elkaar te kennen, want samen sta je sterk’

Als iemand een groot netwerk heeft, is het wel Ahmed Salama. Ahmed werkt met veel mensen en organisaties samen om cliënten en de buurt op een prettige manier met elkaar in contact te brengen. ‘Samen sta je sterk en kan je veel voor elkaar krijgen.’

‘Ik zit nooit stil. Ik doe heel veel projecten, met veel plezier, en ik ben veel op straat. Daardoor heb ik een groot netwerk in Overvecht.’ Van wijkraad tot buurthuizen, van moskeeën tot politie, Ahmed Salama werkt met allemaal veel en goed samen. Ahmed is Lister-medewerker sociale samenhang en participatie bij Team Overvecht en familiecoach bij Daar-na. ‘Er is bijvoorbeeld heel veel eenzaamheid en depressie onder Turkse ouderen, jongeren, vrouwen. Turken zijn weinig op straat en kloppen niet aan voor hulp. Ik zit daarom in een netwerk binnen de Turkse gemeenschap, met Turkse hulpverleners, ambtenaren, buurtteams. Het is belangrijk om elkaar te kennen, want als er dan een probleem is, kan je elkaar sneller spreken en het oplossen.’

De een helpt de ander

Ahmed praat met iedereen. Hij weet bij mensen zoveel vertrouwen te winnen, dat hij vaak om raad wordt gevraagd. ‘Laatst wilde een Marokkaanse man me spreken. Hij heeft een buurvrouw die hulp nodig had. Ze is gescheiden en heeft een verslaafde en agressieve zoon. Ze is bang voor hem en slaapt met haar deur op slot. Ik vroeg de man: ik wil haar graag spreken, wil je met haar langskomen? Ik heb iemand van Jellinek gevraagd om even mee te denken. Met z’n vieren hebben we besproken hoe we het gaan oplossen. Binnen een paar weken was de zoon opgenomen bij Jellinek. Het is een mooi voorbeeld van samenwerking; de een helpt de ander.’

Inloop

Sinds Ahmed in 2008 bij Lister als begeleider begon, zet hij de ene activiteit en samenwerking na de andere op. Mist hij iets voor cliënten in Overvecht, dan zet hij het gewoon op. ‘In 2008 gebeurde er niks voor hen in Overvecht. Ik heb toen een inloop opgezet, boven een welzijnsorganisatie. Eerst konden ze beneden koffiedrinken, daarna gingen we boven fitnessen of een andere sportactiviteit doen. Er kwamen veel niet-westerse cliënten op af. Een collega zei: “Deze groep kon ik nooit bereiken, maar nu wel.” Ons project is genomineerd voor een prijs van het RIBW (Regionaal Instituut voor Beschermd Wonen).’

Prachtige talenten

‘Ik heb ook samen met Jean-Paul de Jong van FC Utrecht een landelijk voetbaltoernooi
georganiseerd voor cliënten van zorginstanties. Dat was geweldig. Toen Jan Mulder, bekend van televisie, een keer mee was, zag hij “prachtige talenten”. Ook heel leuk was de kookgroep die we tien jaar in buurthuis De Leeuw hebben gehad. We vierden er ook Kerst en Pasen, mensen uit de buurt kwamen helpen. Sommige cliënten komen nooit hun huis uit, maar hiervoor wel.’

Mooie levenservaring

In de tijd van corona heeft Ahmed bij buurthuis De Dreef Buurtbakkie opgezet, waar mensen een kop koffie konden drinken en zo weer wat contacten opdeden. Bij een buurttuin in Overvecht organiseerde hij samen met iemand van welzijnsorganisatie Dock koffie en tuinieren, met daarna een lunch. Op de meidenmiddag in een buurthuis, waar ook hun moeders komen koken, is Ahmed met cliënten komen eten. ‘Er was een heel mooie sfeer, er zijn veel verhalen verteld. De meiden zeiden daarna: “Die cliënten zien wij altijd op straat, en we zijn bang voor ze. Maar ze zijn heel aardig. We moeten gewoon open met ze praten.” Dat is een mooie levenservaring voor hen.’

Trieste situaties

Ahmed springt ook vaak bij als niet-westerse mensen met psychische problemen met de politie te maken hebben. Hij praat met ze, gaat soms met ze mee naar de psycholoog, spreekt met hun familie. ‘Ik zie heel veel trieste situaties. Af en toe heb ik tranen in m’n ogen.’

Mooi contact

Ook de samenwerking met Altrecht levert veel op, vertelt Ahmed. ‘Vroeger hadden we weinig contact. Maar toen we de pilot Samen in de wijk gingen doen, merkte Altrecht dat ze ons nodig hebben. Ik kan een belangrijke rol voor hen spelen, want ik heb veel niet-westerse contacten en samenwerkingen. Regelmatig denk ik met Altrecht mee over cliënten. Ik geef bijvoorbeeld uitleg bij een Marokkaans gezin, waar de vader erg ziek is door schizofrenie, en de moeder niet begrijpt wat dat is. Bij Altrecht zegt de man weinig, terwijl ik mooi contact met hem heb. We zijn allebei op ons 24e uit Marokko naar Nederland gekomen en delen veel ervaringen. Elke paar weken maken we een praatje. Hij vertrouwt me, hij vertelt me alles.’

Moskeebesturen

Ook moskeebesturen weten Ahmed te vinden, en daarmee Lister. ‘We hebben makkelijk contact. Ik nodig ze uit om eens bij ons te komen kijken. Zo leren zij de psychiatrie kennen en kunnen ze mensen naar ons verwijzen. Laatst heb ik een Lister-banenmarkt in de moskee georganiseerd. Wij gaven informatie over wie we zijn en wat we doen, en bezoekers konden zien welke banen we hebben. We hebben veel geïnteresseerde reacties gekregen.’

Samen sterk

Ahmed heeft een groot hart, springt keer op keer mensen te hulp en helpt cliënten en andere mensen met een kwetsbaarheid mee te doen in de samenleving. Niet voor niets staat er ‘Sociale samenhang en participatie’ op zijn visitekaartje. ‘Samen sta je sterk en kan je veel voor elkaar krijgen’, merkt Ahmed nuchter op, ‘voor de buurt en voor onze cliënten. Zo komen onze cliënten op straat en krijgen ze op een veilige manier contacten in de samenleving.’

Deel via: