Klachten

Lister hoort graag jouw mening. Over zaken die goed gaan en zaken die minder goed gaan. Heb jij of je naaste een klacht over onze begeleiding?

Misschien voel je je niet juist behandeld. Of heb je een verschil van mening met een begeleider. Vraag dan om een gesprek met de begeleider. Of met de leidinggevende van je begeleider. Vaak komt er een oplossing als je over je klachten praat. 

Cliëntconsulenten en familievertrouwenspersonen

Lister heeft ook cliëntconsulenten en familievertrouwenspersonen. Ook bij hen kun je je verhaal kwijt.

De klachtencommissie

Lister is een grote organisatie. Je hebt met veel mensen te maken. Vaak gaat dat goed. Soms gaat het wat minder.

Misschien voel je je onjuist behandeld. Ben je ontevreden over je woonsituatie. Of heb je een meningsverschil met je begeleider. 

Kom je er samen niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie behandelt klachten van cliënten, oud-cliënten én naastbetrokkenen. De leden van de klachtencommissie werken niet voor Lister. Ze hebben dat ook niet gedaan. Daardoor zijn de leden van de commissie onafhankelijk. Ze behandelen klachten dan ook onafhankelijk.

Welke informatie heeft de commissie nodig?

De klacht moet gaan over het handelen  van een Lister-medewerker. Beschrijf je klacht zo duidelijk mogelijk. Noem voor- en achternaam van de medewerker over wie het gaat..

Je moet je klacht schriftelijk indienen. Je kunt je brief naar dit adres sturen:

Mailen kan ook. Gebruik dit mailadres:

De klachtencommissie is telefonisch bereikbaar op dit nummer: 

Klachtenformulieren

Lister heeft ook klachtenformulieren. 

Dit is het formulier voor cliënten:

Klachtformulier voor Cliënten ListerDownloaden

Dit is het klachtenformulier voor naasten:

Klachtformulier voor Naastbetrokkenen ListerDownloaden

Incident melden

Wil je een incident of een bijna-incident melden? Ga dan naar de pagina Incident melden.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

  1. De klachtencommissie onderzoekt jouw klacht.
  2. Daarna hoort de klachtencommissie de klager en de verweerder. De klager is degene die de klacht ingediend heeft. De verweerder is de persoon over wie de klacht gaat. Dit gebeurt tijdens een hoorzitting. De commissie bestaat uit 3 leden. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter zijn jurist.
  3. Na de hoorzitting doet de klachtencommissie uitspraak. Dit gebeurt schriftelijk. De commissie stuurt het besluit naar de raad van bestuur.
  4. De klachtencommissie doet alleen uitspraak over klachten. De uitspraak is een advies. De commissie kan zelf geen maatregelen opleggen. Dat kan alleen de raad van bestuur van Lister. De raad van bestuur houdt rekening met het advies van de commissie.
Privacyverklaring-klachtencommissie-voor-clienten-en-naasten-van-Lister-2019-Downloaden

Ik kom er niet uit – kan ik hulp krijgen?

Vind je het moeilijk om je klacht op te schrijven? Cliëntconsulenten kunnen hierbij helpen. Je kunt ook praten met een familievertrouwenspersoon.

Cliëntconsulent

Je kunt bij een cliëntconsulent terecht voor een vertrouwelijk gesprek. Dat kan met allerlei vragen of zaken. Ook als je hulp wilt bij het indienen van een klacht.

Vertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon kan bemiddelen tussen jou en de hulpverlening. Als het nodig is kan de vertrouwenspersoon ook helpen bij een klachtenprocedure.

Ongewenst gedrag

Bij Lister hebben we regels over ongewenst gedrag. Iedereen die bij Lister werkt weet wat ze moeten doen als je vertelt over ongewenst gedrag. We hebben een folder voor cliënten. Daarin staat wat je moet doen als je ongewenst gedrag meemaakt. 

Wat is ongewenst gedrag?

Ongewenst gedrag is als iemand anders over jouw grenzen gaat. Misschien maakt iemand discriminerende opmerkingen. Of raakt iemand je aan op een manier die je vervelend vindt. Het kan een mede-cliënt zijn. Maar ook iemand die voor Lister werkt. 

We willen dat alle cliënten het goed hebben bij Lister. En dat je je veilig voelt. Er is hulp om ongewenst gedrag te bespreken. En hopelijk ook op te lossen. 

We hebben een folder waarin staat wat je kunt doen. Daar staat ook in wie je kan helpen. De folder staat hier. De papieren folder is ook te vinden op de Lister locaties.

Misschien wil je het gedrag niet bespreken met je begeleider. Er is ook andere hulp. Bijvoorbeeld van de cliëntconsulent. In de folder staat wie je allemaal kan helpen.

Als je twijfelt of je iets moet melden, kun je dat het beste wel bespreken. Ook dingen die klein lijken kunnen erg vervelend zijn. Door ze te bespreken kun je werken aan een oplossing. 

Meer informatie

Klachtencommissie

Lister is een grote organisatie waar veel mensen op verschillende manieren met elkaar te maken hebben. Vaak gaat dat goed, soms loopt het niet naar wens. Misschien voel je je onjuist behandeld, ben je ontevreden over uw woonsituatie of heb je een meningsverschil met je begeleider, bijvoorbeeld over de wijze van begeleiding.
Download Klachtencommissie, opent in een nieuw tabblad
Folder

Klachtenreglementen

De procedures en de manier van werken van de klachtencommissie zijn beschreven in reglementen. We hebben een reglement voor cliënten en een reglement voor naasten. Deze reglementen vind je hieronder.

Klachtenreglement cliënt

Klachtenreglement naasten

Jaarverslagen klachtencommissie

Jaarverslag cliënten

In het jaarverslag van de klachtencommissie staan de klachten en meldingen die er in dat jaar zijn gedaan. Je vindt er ook informatie over de manier waarop de klachten zijn afgehandeld.

Jaarverslag naasten

In het jaarverslag van de klachtencommissie staan de klachten en meldingen die er in dat jaar zijn gedaan. Je vindt er ook informatie over de manier waarop de klachten zijn afgehandeld.