Klachten

Lister wil graag jouw mening horen over zaken die minder goed gaan. Heb jij of je naaste een klacht over onze begeleiding?

Misschien voel je je niet juist behandeld of heb je een verschil van mening met een begeleider? Vraag dan om een gesprek met de begeleider en/of diens leidinggevende. Door over jouw klachten te praten, komt er vaak een oplossing. Ook zijn er cliëntconsulenten en familievertrouwenspersonen aan wie je je verhaal kwijt kunt.

De klachtencommissie

Je hebt ook altijd de mogelijkheid een schriftelijke klacht in te dienen bij onze klachtencommissie. De klachtencommissie neemt klachten in behandeling van cliënten, ex-cliënten én naastbetrokkenen van cliënten van Lister. De leden van de klachtencommissie hebben geen relatie met de organisatie, zodat zij onafhankelijk kunnen oordelen.

De klacht moet gaan over het doen en laten van een medewerker van Lister. Zet jouw klacht zo duidelijk mogelijk op papier en noem de medewerker over wie het gaat met de volledige naam.

Stuur jouw schriftelijke klacht naar:

Bij het indienen van jouw klacht kun je ook gebruik maken van het klachtenformulier. Ook voor naasten is er een klachtenformulier.

Klachtformulier voor Cliënten ListerDownloaden
Klachtformulier voor Naastbetrokkenen ListerDownloaden

Incident melden

Heb je geen klacht over Lister, maar wil je een (bijna) incident melden? Dat kan op de pagina Incident melden.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

  1. De klachtencommissie onderzoekt jouw klacht.
  2. De klachtencommissie hoort zowel klager als verweerder in een hoorzitting. Daarbij is ook dossieronderzoek nodig.
  3. Als de klachtencommissie zitting houdt zijn drie leden aanwezig. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter zijn jurist.
  4. De klachtencommissie doet een uitspraak op schrift en stuurt deze naar de raad van bestuur.
  5. De klachtencommissie kan zelf naar aanleiding van een klacht geen maatregelen nemen. Dit kan alleen de raad van bestuur van Lister doen. De Klachtencommissie adviseert de raad van bestuur daarover en dit advies weegt zwaar.
Privacyverklaring-klachtencommissie-voor-clienten-en-naasten-van-Lister-2019-Downloaden

Kan ik hulp krijgen bij het indienen van een klacht?

Vind je het moeilijk om je klacht op papier te zetten? Cliëntconsulenten kunnen hierbij helpen. Een gesprek met een familievertrouwenspersoon kan indien nodig ook helpen.

Cliëntconsulent

Je kunt bij een cliëntconsulent terecht voor een vertrouwelijk gesprek. Je kunt met allerlei vragen of kwesties naar de cliëntconsulent stappen. Ook als je geholpen wilt worden bij het indienen van een klacht.

Vertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon geeft informatie, denkt mee, geeft advies, kan bemiddelen tussen jou en de hulpverlening, en – als dat nodig is – helpen bij een klachtenprocedure.

Meer informatie

Klachtencommissie

Lister is een grote organisatie waar veel mensen op verschillende manieren met elkaar te maken hebben. Vaak gaat dat goed, soms loopt het niet naar wens. Misschien voel je je onjuist behandeld, ben je ontevreden over uw woonsituatie of heb je een meningsverschil met je begeleider, bijvoorbeeld over de wijze van begeleiding.
Download , opent in een nieuw tabblad
Folder

Klachtenreglementen

De procedures en werkwijze van de klachtencommissie zijn opgenomen in een reglement voor cliënten en voor naasten.

Klachtenreglement cliënt

Klachtenreglement naasten

Jaarverslagen klachtencommissie

Jaarverslag cliënten

In het jaarverslag krijg je een indruk van de klachten en meldingen die de klachtencommissie heeft ontvangen van cliënten en de wijze waarop deze werden afgehandeld.

Jaarverslag naasten

In het jaarverslag krijg je een indruk van de klachten en meldingen die de klachtencommissie heeft ontvangen van naastbetrokkenen en de wijze waarop deze werden afgehandeld.