Terug naar alle ervaringsverhalen

‘De kracht van een goed netwerk’

Jeci (31) wordt sinds 2017 begeleid door Lister. Ze werkt als individueel begeleider bij Kwintes en volgt daarnaast een opleiding ervaringsdeskundige. Wat haar netwerk haar heeft gebracht vertelt ze graag.

“Ik ben met mijn moeder uit Sri Lanka gevlucht toen ik 8 jaar was. Het opgroeien met twee culturen was zwaar. Mijn moeder had verwachtingen van mij en mijn toekomst, die botsten met mijn eigen wensen. Ik liet over me heen lopen en werd kwetsbaar. Uiteindelijk liep ik weg van huis en kwam ik in de vrouwenopvang terecht. Daarna heb ik in een groepsconcept gewoond, maar beiden pasten niet goed bij me.”

Onverwerkt trauma
‘Ik werd suïcidaal dus er moest wat gebeuren. Uiteindelijk kwam ik bij Lister terecht. Vanaf
het begin merkte ik dat de begeleiding hier anders was: één op één en consequent. Ik kon
eindelijk mijn gevoel uiten, dat was ik vanuit mijn cultuur helemaal niet gewend. Ik ontdekte
dat er veel onverwerkte trauma’s speelden. Omdat ik suïcidaal was en aan zelfbeschadiging
deed zijn we gestart met therapie.

Uiteindelijk kwam het stuk met mijn ouders aan bod. Ik had ze jarenlang niet gezien en miste
ze. Mijn vooruitgang stond stil omdat er nog veel onuitgesproken was. Ik wilde vertellen over
vroeger, dat ik werd geslagen bijvoorbeeld. Lister heeft geprobeerd het gesprek te voeren,
maar dat lukte niet goed. Er was geen begrip voor mijn gevoelens. Mijn ouders wilden dat ik
thuiskwam en op hun manier ging leven. Ik wilde ze niet teleurstellen, dus heb het gesprek
afgekapt. Maar nu ze wisten waar ik woonde, kreeg mijn moeder weer grip op me. Ik voelde
me niet veilig en het ging slechter met me.’

Gesterkt door mijn netwerk
‘Het was tijd om mijn omgeving te betrekken bij mijn herstel, zei Lister. Ik ben eerst gaan
praten met een vriendin van de familie. Zij is ook Sri Lankaans en getrouwd met een
Nederlander. Ze kent mijn familie en de worsteling tussen culturen. Ook haar gesprek met
mijn moeder was tevergeefs.
Lister heeft daarna de mensen om me heen bij elkaar geroepen; deze vrouw, maar ook mijn
vriend, de politie en Veilig Thuis. Ik was zo blij dat al deze mensen samenkwamen voor míj,
Ik dacht dat niemand tegen mijn ouders op kon, maar samen met hen voelde ik me sterker.
‘Kom maar op!’.

De gesprekken worden langzaam milder, ik heb verteld over dingen die me als kind zijn
overkomen. Mijn biologische vader en stiefvader toonden begrip, bij mijn moeder kwam het
helaas niet goed binnen. We hebben allebei ons verhaal en dat kan niet samen door één
deur. Ik ben nu zover dat ik kan zien dat zij zelf ook vast zit in de cultuur en de druk van de
generaties boven haar. Dit sterkt me.

Lister heeft niet alleen geholpen met mijn netwerk als het gaat om mijn familie, maar ook met pratische zaken. Ze brachten me bijvoorbeeld in contact met Sagènn voor mijn reintegratie. Bij Impuls vond ik peersupport en de Tussenvoorziening hielp me met mijn schulden. Dit had ik alleen nooit gekund.’

Pilot Netwerkzorg
‘Sinds 2022 ben ik betrokken bij de pilot Netwerkzorg. In gesprekken werden mijn doelen
helder en keken we samen naar wie kan helpen om deze te behalen of vast te houden. In
mijn netwerk zit nu ook een klasgenoot van de opleiding. Mijn netwerk weet wat mijn doelen
zijn voor de komende jaren. Hulp vragen doe ik normaal niet zo snel, maar nu is de drempel
lager. Het is fijn dat dit goed werkt, los van Lister moet ik straks ook mijn hulpbronnen weten
te vinden.

Ik ben heel blij dat Lister de afgelopen jaren een onderdeel was van mijn sociale kring, ik
voelde me begrepen en gesteund. Mijn begeleider voelde gelijkwaardig en gaf me de regie.
Ik ben inmiddels met mijn opleiding Ervaringsdeskundige begonnen. Ik wil mijn ervaring om
vanuit kwetsbaarheid te herstellen inzetten om ook anderen te kunnen helpen. De relatie met mijn moeder blijft wankel, maar als daar de balans zoek raakt dan weet ik dat ik aan de bel kan trekken in mijn netwerk.’

Deel via: