Spring naar content
Terug naar alle locaties

Lister Hostel Wittevrouwen Utrecht

Lister locatie Hostel Wittevrouwen, herenpand met woningen en kantoor vanaf de buitenkant

Lister Hostel Wittevrouwen faciliteert herstelgerichte zorg en begeleiding aan volwassenen met ernstige verslavingsproblemen: het chronisch verslaafd zijn aan harddrugs, het lijden onder ernstig ontregeld gedrag, het ontbreken van een (ondersteunend) systeem, een verlies van identiteit, het hebben van schulden en een gebrek aan participatiemogelijkheden zijn hier veelal kenmerkend in. Lees hier meer over onze begeleiding bij verslaving.

Begeleiding van Lister Hostel Wittevrouwen

Team Wittevrouwen richt zich op de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen zodat de verslaving niet langer (alles)bepalend is. Wij willen mensen laten ervaren dat het voeren van een zekere mate van regie over het eigen leven mogelijk is. Dit doen wij door mensen de eigen mogelijkheden, identiteit en rollen te laten (her)ontdekken en ervaren.

Specialisatie

Medewerkers van team Wittevrouwen zijn volhardend en betrokken: daar waar nodig zetten wij een tandje bij om de basis op orde te krijgen. Hier hoort bij dat mensen die tijdelijk bij ons verblijven leren hoe zij een goede persoonlijke hygiëne kunnen voeren en – in de basis – weten hoe zij een woonruimte op orde houden. Daar waar de kwetsbaarheid van mensen en de combinatie van problemen en beperkingen het benutten van mogelijkheden in de weg staat, wordt specialistische zorg ingezet. Deze zorg wordt gefaciliteerd door hoog opgeleide professionals met kennis van psychiatrie, verslaving, seksualiteit, leren & werken.

Lister locatie Hostel Witte Vrouwen gemeenschappelijke ruimte met een grote tafel

Dagbesteding

Het (opnieuw) creëren van betekenis en het organiseren van een zinvol bestaan maakt een actieve houding van mensen noodzakelijk. Het tijdelijk wonen bij Lister Wittevrouwen is dan ook alleen mogelijk wanneer mensen structureel deelnemen aan dag- of vrijwilligersactiviteiten. Op deze manier kan onderzocht worden welke (praktische) vaardigheden en hulpbronnen geleerd of benut dienen te worden om participatie en burgerschap mogelijk te maken.

Samenwerkingspartners

Lister Wittevrouwen organiseert netwerken om datgene te kunnen doen wat noodzakelijk is om perspectief te creëren in situaties die uitzichtloos lijken. Dit betekent dat wij intensief samenwerken met een groot aantal partners zoals: gemeente Utrecht, Jellinek, Altrecht en huisarts(en).

Werkgebied

Stad Utrecht

Lister Hostel Wittevrouwen
Wittevrouwensingel 88
T 030-2761454
E wittevrouwen@lister.nl

Lister Hostel Wittevrouwen Utrecht logo 9292ov
Lister Hostel Wittevrouwen Utrecht
Wittevrouwensingel 88
3514 AL
(030) 276 14 54

Direct contact met Lister Hostel Wittevrouwen Utrecht