Aanmelden voor wonen

Als je je wilt aanmelden voor wonen bij Lister, vul dan het digitale aanmeldformulier in. Lees alle informatie goed door voordat je aan de slag gaat met invullen. Zo voorkom je dat je tijdens het invullen ontdekt dat je niet alle gegevens bij de hand hebt. Je kunt het formulier tussendoor niet opslaan.

Heb je vragen over de aanmelding of twijfel je of wij iets voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij overleggen dan met je of jouw hulpvraag bij Lister past.

Lister Grauwaart

Stel je vraag per mail

Liever bellen?

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur.

Online aanmelden bij Lister

Je kunt je online aanmelden. Dan vul je ons digitale aanmeldformulier in. Dit is een eerste verzameling aan noodzakelijke praktische en inhoudelijke gegevens. Hiermee beoordelen we of Lister passende verblijfszorg kan leveren. We vragen je naar jouw persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum en dergelijke) en naar zaken die te maken hebben met de reden van jouw aanmelding. Als we denken dat Lister een passende plek is, maken we een afspraak voor een adviesgesprek.

Om je online aan te kunnen melden, zijn enkele belangrijke documenten noodzakelijk. Zonder deze bijlagen kunnen wij jouw aanmelding niet in behandeling nemen. Dit zijn:

Als we na de aanmelding verder geen vragen hebben, nodigen we je uit voor een adviesgesprek. Ter voorbereiding op dit gesprek sturen we een formulier zodat we een beter beeld krijgen van jouw huidige situatie. Waar je tegenaan loopt, maar vooral waar je heen wilt en wat je hierin nodig hebt en van wie.

Direct aanmelden

Wil je je direct aanmelden voor wonen bij LIster? Je gaat dan direct naar het online aanmeldformulier.

Documenten veilig mailen

Voor het versturen van belangrijke documenten kun je gebruik maken van Veilig mailen naar Lister.

Na de aanmelding

Adviesgesprek

In een adviesgesprek willen we graag met elkaar kennismaken en samen met jou, jouw sociaal netwerk en betrokken hulpverlening en bespreken welke zorg en ondersteuning op diverse leefgebieden nodig is. Dat doen wij om je passende zorg te bieden, met als doel jouw situatie te verbeteren.

Terugkoppeling

In het adviesgesprek is vanuit zorginhoud bekeken welke hulp op de diverse leefgebieden nodig is. Vanuit deze vraag is onderzocht of en waar we dit bij Lister kunnen bieden. Na het adviesgesprek volgt normaal gesproken binnen 7 tot 10 werkdagen een reactie of je op de wachtlijst komt. Het kan langer duren als er nog vragen zijn of zaken om uit te zoeken. Hierover hebben we contact met jou of de verwijzer.

Wachtlijst

De wachttijd voor beschermd wonen is afhankelijk van je zorgvraag en de locatie waarvoor je op de wachtlijst staat. De wachttijden kunnen erg verschillend zijn in duur. Houd rekening met lange wachttijden. Soms kunnen we overbruggingszorg aanbieden totdat er een plek beschikbaar is. 

Tijdens de wachttijd houden we contact. We vinden het belangrijk om in de wachttijd op de hoogte te blijven van jouw situatie en met elkaar te bespreken wat er ter voorbereiding van het wonen bij Lister nodig is. Daarnaast toetsen we of het advies nog steeds aansluit bij wat je wenst en nodig hebt. Als anders blijkt, wordt bekeken welke optie beter past. Het is daarom belangrijk om wijzigingen in jouw situatie aan ons door te geven.

Plaatsing

Wanneer een passende plek beschikbaar komt, nemen we contact met je op. Er wordt een plaatsingsgesprek ingepland met jou, jouw sociaal netwerk en betrokken hulpverlening op locatie. De medewerkers van de locatie bekijken met jou of de locatie goed aansluit bij jouw hulpvraag en hoe de begeleiding eruit moet zien. Wanneer deze kennismaking positief verloopt, worden afspraken gemaakt over je verhuizing en de start van de zorg.

Kosten

Als je zorg gefinancierd wordt vanuit de WMO of de WLZ betaal je een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze wordt geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Op de website van het CAK kun je jouw eigen bijdrage berekenen.

Aanmelden per post

Als je je liever niet online aanmeldt, kun je het aanmeldformulier bij ons opvragen. Het formulier stuur je vervolgens met alle bijbehorende bijlagen per post naar: 

Lister team Voordeur
Furkaplateau 15
3524 ZH Utrecht