Voor Clienten

Wat is een RIBW?

De afkorting RIBW staat voor Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen. Lister is een van de 24 RIBW-instellingen in Nederland. Een RIBW begeleidt mensen met langdurige psychiatrische problemen die moeite hebben om zich zelfstandig te redden. Een RIBW helpt hen om zo goed mogelijk in de samenleving te functioneren. Een RIBW biedt diverse vormen van wonen en begeleiding en heeft veel aandacht voor dagbesteding en werk.

Voor wie is Lister?

Lister biedt begeleiding thuis en wonen met zorg aan mensen vanaf 18 jaar met ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblematiek en zorgvragen op het gebied van wonen. Onze begeleiding is herstelondersteunend en gericht op ontwikkeling. Jij als mens met jouw mogelijkheden en wensen, staat centraal.

 

Wat houdt begeleiding van Lister in?

Lister ondersteunt bij het vormgeven van je dagelijks leven. We betrekken hierbij de mensen en activiteiten die voor jou belangrijk zijn. Jouw persoonlijke doelen zijn het uitgangspunt in jouw begeleidingsplan. Zo groei je toe naar zo prettig mogelijk leven en wonen in de samenleving, waarbij je (samen) zorg draagt voor je kwetsbaarheden.

Op welke gebieden kunnen wij je ondersteunen?

  • Wonen: huishouden, koken, hygiëne
  • Werk & Activering: maatschappelijke participatie, zinvolle bezigheden
  • Sociale contacten: familie, buren, collega’s, kennissen
  • Financiën en administratie: Inkomsten en uitgaven, rekeningen
  • Lichamelijke Gezondheid: beweging, zelfzorg, voeding
  • Geestelijke Gezondheid: weerbaarheid, eigen regie, welbevinden, omgaan met problematiek
  • Middelengebruik: medicatie, verslavende middelen
  • Zingeving: drijfveren, wensen en hoop
  • Relaties, Intimiteit en Seksualiteit: verbondenheid, fysiek contact, grenzen
  • Zelfhulp: cursussen, trainingen, herstelgroepen, ervaringsdeskundigheid
Waarin is Lister gespecialiseerd?

Lister is gespecialiseerd in ondersteuning aan mensen met complexe zorgvragen op het gebied van psychiatrie en verslaving. Daarnaast zijn er bepaalde doelgroepen aan wie we heel specifieke begeleiding kunnen bieden:
Begeleiding bij autisme 
Forensische zorg
Begeleiding bij verslaving
Begeleiding bij eetstoornissen

Wat doet Lister niet?

Lister biedt geen behandeling. Je verwijzer/behandelaar is er voor je medische en/of psychiatrische behandeling. We werken met hem of haar samen en stemmen de ondersteuning op elkaar af.

Wat is het verschil tussen 'beschermd wonen' en 'ambulante begeleiding'?

Ambulante begeleiding; begeleiding thuis

Ambulante begeleiding betekent dat je bij jezelf thuis ondersteuning krijgt van Lister. Je spreekt samen met de begeleiding af op welke gebieden je je wilt ontwikkelen en hoe vaak je hier ondersteuning bij nodig hebt. De intensiteit kan variëren van twee keer per week tot meerdere keren per dag. Deze laatste vorm heet intensief specialistische ambulante begeleiding.

Aanmelden.

Beschermd wonen; wonen met zorg

Ook wel beschermd wonen of verblijf genoemd. Dit is voor mensen met langdurige en complexe problematiek, die nog niet voldoende redzaam zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Je hebt nabijheid van zorg nodig, gepland en ongepland en ondersteuning op meerdere leefgebieden. Samen met de begeleiding werk je toe naar meer zelfstandigheid en vergroot je je mogelijkheden op gebieden als wonen, activiteiten en sociaal netwerk.

Aanmelden.

 

Hoe moet ik me aanmelden?

Aanmelden beschermd wonen

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Utrecht verantwoordelijk voor de toegang tot beschermd wonen. Om je aan te melden kun je het aanmeldformulier invullen. Je kunt het formulier downloaden of telefonisch opvragen (030 – 236 10 95) bij Lister team Voordeur.

Het aanmeldformulier kun je opsturen of mailen naar het onderstaande adres. De volgende bijlage graag bijvoegen:
•Actueel behandelplan inclusief DSM (niet ouder dan een jaar)
•Verslag psychologisch onderzoek en intelligentie gegevens (indien van toepassing)
•Kopie indicatiebesluit of beschikking (indien van toepassing). De aanmelding wordt in behandeling genomen en je ontvangt op korte termijn een uitnodiging voor een gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we samen met jou en jouw verwijzer welke begeleiding voor jou het meest passend is.

Als je geen geldige indicatie/beschikking hebt en in het gesprek blijkt dat de begeleiding van Lister het meest passend is, kunnen jij en je verwijzer een aanvraag voor een beschikking doen bij de gemeente Utrecht. Tijdens het gesprek wordt uitgelegd hoe jij deze aanvraag bij de gemeente Utrecht kunt doen. De Regionale Toegang beoordeelt deze aanvraag.

Meer informatie en contact

Lister team Voordeur
Furkaplateau 15
3524 ZH Utrecht
T: (030) 236 10 95 op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur
M: voordeur@lister.nl

Aanmelden ambulante begeleiding

In de Stad Utrecht
Vanaf 1 januari 2015 zijn de Buurtteams verantwoordelijk voor de toegang tot ambulante begeleiding (ongeacht een geldige indicatie/beschikking). Zij starten alle zorg op en beoordelen of een maatwerkvoorziening als Lister nodig is.

Contactgegevens van de buurtteams kunt u vinden op hun site.

In de regio Lekstroomgemeente (Nieuwegein, Vianen, Houten, IJsselstein, Lopik)
Vanaf 2015 verloopt de toegang tot ambulante begeleiding via de sociale teams. Elke gemeente heeft één of meerdere sociale teams. Zij bepalen of iemand in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening zoals begeleiding door Lister. Voor meer informatie of aanmelden klik op onderstaand welke van toepassing is.
Sociaal Team Houten
Geynwijs Nieuwegein
Sociaal Team Ijsselstein
Sociaal Team Vianen
Sociaal Loket Lopik

Hebben jullie een wachtlijst?

De wachttijd voor beschermd wonen is afhankelijk van je zorgvraag en de locatie waarvoor je wacht. De wachttijden kunnen erg variëren in duur. Waar mogelijk zullen we overbruggingszorg aanbieden totdat er een plek beschikbaar is. Voor ambulante begeleiding bestaan er geen wachttijden. Als de gemeente een beschikking heeft afgegeven, kunnen wij doorgaans de begeleiding snel starten.

Hoe bereid jij je voor op de intake?

Zet voor jezelf op een rijtje waar je ondersteuning bij nodig hebt. Dit kun je samen met je familie of vrienden doen en met je hulpverlener/verwijzer. Een middel om je in kaart te krijgen op welke gebieden je hulp nodig hebt, is de zelfredzaamheidsmatrix. Deze kun je online invullen en als je wilt, kun je de uitslag delen.

Schrijf je in bij Woningnet voor een sociale huurwoning. Dit is in ieder geval bij wonen met zorg (verblijf) een voorwaarde. Het doel is doorstroom, en dan is het fijn als je zo lang mogelijk ingeschreven staat en rechten hebt opgebouwd.

Denk alvast na over je doelen en verwachtingen. Waar kom jij je bed voor uit. Waar wil je over vijf jaar staan?

 

 

Wat zijn de kosten van de begeleiding van Lister?

Wanneer u een beschikking heeft vanuit de WMO of een nog lopende indicatie vanuit het CIZ, dan wordt de begeleiding door uw gemeente vergoed. U betaalt wel een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze wordt geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Op de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage berekenen.

Kan ik zelf kiezen waar ik wil wonen?

We houden rekening met je voorkeuren. Lister heeft veel variatie in beschermd wonen: groepswoningen, één- of tweepersoonswoningen, hostels en kleinschalige woonvormen. Door die variatie kunnen we voor iedere cliënt een passende plek vinden. Ook kun je in een later stadium doorschuiven naar een nog beter passende woning. Wel is het zo dat  hoe specifieker je wensen, hoe lastiger het is om die te realiseren.

Onze woningen kun je vinden via locaties.

Biedt Lister ook zelfstandige huisvesting?

Het antwoord hierop is nee. Wel hebben we contacten met diverse gemeenten en woningbouwcorporaties. Daardoor kunnen we u actief ondersteunen en begeleiden bij het vinden van een eigen woning.

Mag ik mijn huisdier meenemen?

Dat hangt van verschillende dingen af. Bijvoorbeeld: gaat u alleen wonen of in een groep? Vinden de andere bewoners het goed als er een huisdier komt? Heeft u voldoende ruimte voor een huisdier? Kunt u zelf voor het huisdier zorgen?
Samen met de medebewoners, uw persoonlijk begeleider en het locatiehoofd wordt besloten of een huisdier is toegestaan.

Mag ik bij Lister alcohol en drugs gebruiken?

Het gebruik van harddrugs in de woonhuizen is verboden. Alcohol is toegestaan mits er geen overlast ontstaat.
In een hostel zijn de regels voor drugsgebruik anders. Daar mag je wel op je eigen kamer drugs gebruiken, maar niet in de gemeenschappelijke ruimten.

Wat houdt inzet cliënt in?

Ieder mens heeft mogelijkheden. Tijdens je herstelproces (her)ontdek je deze. Daarbij maak je eigen keuzes en geef je betekenis aan wat jij belangrijk vindt. Dit vereist een actieve rol van jou. Betrokkenheid bij en inzet voor jezelf.

Herstel en verder

Tijdens de begeleiding van Lister ontwikkel je vaardigheden, betekenis, perspectief en zelfvertrouwen. Als je onze gespecialiseerde begeleiding steeds minder nodig hebt, is het tijd voor Lister om zich terug te trekken. Samen bouwen we de begeleiding af. Voor verdere ondersteuning, zoeken we de samenwerking op met andere zorgpartijen (buurtteams, Geynwijs, sociaal wijkteams, huisarts) om alles goed over te dragen.

 

Meer informatie en contact?

Lister team Voordeur
Furkaplateau 15
3524 ZH Utrecht
E: voordeur@lister.nl
T: (030) 236 10 95 op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur