Veelgestelde vragen

Veel vragen zijn eerder al aan ons gesteld. Deze vragen vind je hieronder, samen met de antwoorden. Misschien staat jouw vraag er ook tussen. 

Heb je een andere vraag of wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Een bellende man

Waar gaat je vraag over?

Aanmelden

Je wilt jezelf of iemand anders aanmelden voor begeleiding en/of wonen bij Lister. Op de pagina Aanmelden leggen we uit hoe het werkt. En wat je nodig hebt om je aan te melden. Daarna kun je digitaal het aanmeldformulier invullen.

Lees alle informatie goed door voordat je het aanmeldformulier invult. Zo weet je zeker dat je alle gegevens bij de hand hebt. 

Let op! Je kunt het formulier tussendoor niet opslaan. Als je de pagina verlaat, gaat je informatie verloren. Zorg daarom dat je het formulier in 1 keer invult.

Je kunt je op 2 manieren aanmelden voor begeleiding thuis. In de stad Utrecht doe je dat via de buurtteams. In andere gemeenten gaat het via het sociaal team van de gemeente.

Je kunt je online aanmelden. Je krijgt vragen over jouw persoonlijke gegevens. Zoals je naam en geboortedatum. We vragen je ook waarom je je aanmeldt.   

Je hebt de volgende documenten nodig bij je online aanmelding:

 • Actueel behandelplan, inclusief DSM-diagnose. Of een uitschrijfbrief van de laatste behandeling. Het behandelplan mag niet ouder zijn dan 1 jaar.
 • Verslag van psychologisch onderzoek en intelligente gegevens. Alleen als dit van toepassing is.
 • Begeleidingsplan van de huidige zorgaanbieders. Dit plan mag maximaal een jaar oud zijn.
 • Kopie van de huidige indicatie of beschikking. Alleen als dit van toepassing is.

Liever niet via de site aanmelden?

Wil je je niet online aanmelden? Vraag dan het aanmeldformulier per mail aan. Het mailadres is: voordeur@lister.nl. 

Heb je vragen?

Twijfel je? Of wil je meer uitleg? Neem dan contact op met Lister. Dat kan hier:

Je kunt niet aangeven waar je het liefste wilt wonen. We proberen wel rekening te houden met je voorkeuren.

Bij Lister kun je op meerdere manieren beschermd wonen:

 • Groepswoningen. 
 • Woningen voor 1 persoon of 2 personen. 
 • Hostels en kleinschalige woonvormen. 

Omdat er zoveel verschillende vormen zijn, hebben we voor iedereen een passende plek. Ook kun je later doorschuiven naar een plek die nog beter bij je past. 

Iets om aan te denken: hoe specifieker je wensen zijn, hoe lastiger het is om een passende woonvorm voor je te vinden.

Het is mogelijk dat je moet wachten. We kunnen dat van tevoren niet voorspellen. We kunnen van tevoren ook niet aangeven hoe lang je dan moet wachten. 

Je wachttijd is namelijk afhankelijk van je zorgvraag. Ook de locatie speelt mee. 

De wachttijden verschillen. Soms bieden we overbruggingszorg aan. Totdat er een plek beschikbaar is.

Op onze pagina Zelfhulp vind je ideeën en handige websites.

Je hebt een Wmo Beschermd Verblijf nodig, of een Wlz ggz-beschikking om bij Lister te wonen. 

Voor ambulante zorg is een Wmo Beschermd Thuis beschikking voldoende.

Wie kan jou helpen? Dat is goed om te weten voor het gesprek. Bespreek dit met je naasten. En met je hulpverlener of verwijzer. Schrijf dit op. 

Je kunt ook de zelfredzaamheidsmatrix invullen. Zo weet je beter  op welke gebieden je hulp nodig hebt. Je kunt de matrix online invullen. Je kunt de uitslag delen tijdens het intake gesprek. Als je dat wilt. 

Denk na over je doelen en je wensen. Waar kom jij je bed voor uit? Hoe wil je dat je leven er over 5 jaar uitziet? Schrijf je in bij Woningnet voor een sociale huurwoning. Dit is verplicht als je bij Lister woont.  We willen dat je doorstroomt. Hoe langer je ingeschreven staat, hoe meer rechten je hebt opgebouwd.

Ieder mens heeft mogelijkheden. Tijdens je herstelproces ga je hiermee aan de slag. Je maakt je eigen keuzes. En jij bepaalt  wat jij belangrijk vindt. Je moet hier actief aan meedoen. Je kunt niet achterover leunen. Je doet dit voor jezelf en met jezelf. 

Tijdens de begeleiding van Lister werk je op meerdere gebieden. Je ontwikkelt vaardigheden. Je gaat aan de slag met de betekenis van je leven. Je gaat weer naar de toekomst kijken en je werkt aan je zelfvertrouwen. 

Op een gegeven moment trekken wij ons terug. Dat gebeurt als je onze begeleiding steeds minder nodig hebt. Samen bouwen we de begeleiding af. 

We zoeken dan andere zorgpartijen om jouw verdere ondersteuning goed over te dragen. Hierbij moet je denken aan buurtteams, sociale wijkteams en huisartsen.

Ben jij ouder dan 18 jaar? En heb je een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid of verslaving? Dan kun je bij Lister terecht.

Lukt het nu niet om thuis te wonen? En wil je op een Lister locatie wonen? 

Meld je aan met het digitale aanvraagformulier. Ons team Voordeur bepaalt of jij kunt wonen bij Lister. En op welke locatie dat kan. 

Het team Voordeur doet dit aan de hand van jouw zorgvraag. Zij gaan aan de slag als je alle documenten ingevuld hebt.

Begeleiding

Jij wil zelf jouw dagelijks leven bepalen. Lister ondersteunt je daarbij. Dat doen we samen met de mensen die voor jou belangrijk zijn. Je doet ook activiteiten die voor jou belangrijk zijn. 

In jouw begeleidingsplan gaat het om jouw doelen. Zo groei je toe naar zo prettig mogelijk leven en wonen in de samenleving. Met elkaar zorgen we voor je kwetsbaarheden.

Op welke gebieden kunnen wij ondersteunen?

 • Wonen: huishouden, koken, hygiëne.
 • Werk en Activering: meedoen in de maatschappij, zinvol bezig zijn. 
 • Sociale contacten: familie, buren, collega’s en kennissen.
 • Financiën en administratie: inkomsten en uitgaven, rekeningen betalen. 
 • Lichamelijke gezondheid: beweging, voeding, goed voor jezelf zorgen.
 • Geestelijke gezondheid: voor jezelf opkomen, beslissingen maken, je goed voelen, omgaan met problemen. 
 • Middelengebruik: medicatie, verslavende middelen.
 • Zingeving: drijfveren, wensen en hoop.
 • Relaties, intimiteit en seksualiteit: verbondenheid, fysiek contact, grenzen stellen en grenzen respecteren. 
 • Zelfhulp: cursussen, trainingen, herstelgroepen, ervaringsdeskundigheid.

Nee. Lister biedt begeleiding, géén behandeling.

Lister begeleidt mensen vanaf 18 jaar. Het gaat om mensen met ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Dit gaat samen met zorgvragen op het gebied van wonen. 

Onze begeleiding is herstelondersteunend. We richten ons op jouw ontwikkeling. Jij als mens staat centraal. Met jouw mogelijkheden en wensen.

Ambulante begeleiding betekent begeleiding bij jou thuis. Je spreekt af op welke gebieden je je wilt ontwikkelen. En hoe vaak je hier ondersteuning bij nodig hebt. Dit varieert. Dit kan 2 keer per week zijn. Of meerdere keren per dag. Deze laatste vorm noemen we intensief specialistische ambulante begeleiding. Alles ertussenin is ook mogelijk. 

Beschermd wonen is wonen met zorg. Je woont in een woning van Lister. Je hebt zorg dichtbij nodig. Dit kan gepland en ongepland zijn. Ook heb je  ondersteuning nodig. Dit is vaak op meerdere gebieden. Samen met de begeleiding werk je aan je zelfstandigheid. Je vergroot je mogelijkheden op gebieden als wonen, activiteiten en je sociaal netwerk.

Psychiatrische kwetsbaarheid en/of een verslaving is niet alleen voor een cliënt moeilijk. Ook naasten hebben het moeilijk. Familie en/of naasten zijn een belangrijk onderdeel van de sociale omgeving van een cliënt. 

Lister geeft bijvoorbeeld familiecoaching. We hebben ook familievertrouwenspersonen. Er zijn ook folders met informatie over hoe we je als naaste betrekken.

In 2 van de hostels in Utrecht kun je herstelondersteunende begeleiding krijgen. Door het verblijf in een Lister hostel krijg je vaak weer zin in de toekomst. Daardoor wordt zelfstandig wonen ook weer een optie. 

In de hostels gaan we voor een menswaardig bestaan. We bieden een goede en gezonde woonomgeving. 

Daarnaast werken onze specialistische begeleiders aan jouw herstel. Dat doen zij door met jou te blijven praten. Bijvoorbeeld over jouw middelengebruik. 

‘Wat levert je verslaving je op en wat kost het je?’ Daar kijken we samen naar. We richten ons op jouw ontwikkelingsmogelijkheden. Zodat jouw verslaving niet langer (alles)bepalend is.

Kosten

Jouw begeleiding door Lister wordt door je gemeente vergoed. Meestal betaal je wel een eigen bijdrage. De hoogte van je eigen bijdrage hangt af van je inkomen. Op de website van het CAK kun je deze bijdrage berekenen.

Ga je wonen op één van de Lister locaties? Dan moet je misschien huur betalen. Dit is afhankelijk van de woonvorm. Misschien kun je huurtoeslag krijgen.

Wil je meer weten over de kosten? Neem dan contact op met Lister.

Over Lister

Lister is een RIBW. Waar staat RIBW voor?

De afkorting RIBW staat voor Regionale Instelling voor Beschermd en Begeleid Wonen. Lister is 1 van de 24 RIBW-instellingen in Nederland.

Ondersteuning bij beschermd en begeleid wonen
Een RIBW begeleidt mensen met langdurige psychiatrische problemen. Je kunt ondersteuning krijgen op belangrijke gebieden, zoals:

 • Wonen
 • Werk/zinvolle daginvulling
 • Psychische en lichamelijke gezondheid
 • Sociale relaties
 • Financiën en administratie

We willen dat mensen zo goed en zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Kennis en gelijkwaardigheid
RIBW-medewerkers zijn professionals zoals maatschappelijk werkers en sociaal pedagogische hulpverleners. Sommigen hebben een verpleegkundige achtergrond. 

De manier van werken is speciaal ontwikkeld voor deze doelgroep. Zij hebben hier veel ervaring mee. Zo helpen zij mensen op weg in hun dagelijks leven. En ze houden ze ook op weg. 

Een RIBW werkt aan het herstel van cliënten.  De cliënten staan zelf aan het roer. Hun wensen en doelen staan centraal. De medewerkers zijn hun supporters. Zij stimuleren de cliënten. 

Kijk voor meer informatie op de website van Valente. Valente is de branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. In 2020 zijn RIBW Alliantie en Federatie Opvang samengegaan. Daar is de vereniging Valente uit ontstaan. Op YouTube vind je een documentaire over RIBW´s. Bekijk hier de volledige documentaire.

Lister ondersteunt mensen met complexe zorgvragen op het gebied van psychiatrie en verslaving. 

Daarnaast bieden we deze doelgroepen heel specifieke begeleiding:

 • Lister team Voordeur
  Furkaplateau 15
  3524 ZH Utrecht

Je kunt het team Voordeur van maandag tot en met vrijdag bellen. Dat kan tussen 09.00 en 13.00 uur op:

Mailen kan ook. Dit is het mailadres:

Lister biedt geen behandeling. Je verwijzer of behandelaar is er voor je medische en/of psychiatrische behandeling. We werken samen met hen. We overleggen ook over de ondersteuning.

Nee, Lister biedt geen zelfstandige huisvesting. We hebben contact met verschillende gemeenten en woningbouwcorporaties in de regio. We helpen je wel met het vinden van een eigen woning.

Ben je cliënt van Lister? Of ben je een naaste? Ben je ontevreden over de begeleiding van Lister? Bespreek dit eerst met de begeleider. Of de leidinggevende van de begeleider. 

Komen jullie er niet uit? Dan kan een cliëntconsulent helpen. Dit zijn Grieke Gansekoele en Peter Beemer.

Je kunt ook een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Wil je een incident of een bijna-incident melden? Dat kan op de pagina Incident melden.

Wil je contact opnemen met een van de locaties? Of ben je op zoek naar de contactgegevens of routebeschrijving? Deze vind je hier:

Ja, Lister heeft een cliëntenraad. De cliëntenraad van Lister heeft een eigen website.
Je kunt het kantoor van de cliëntenraad vinden op:

Voor cliënten

Ja, je kunt je dossier inzien. Dat kan via het online cliëntportaal ´Caren zorgt´. Op ‘Caren zorgt’ staan jouw persoonlijke gegevens. Je vindt daar ook informatie over de hulp die je ontvangt. Lees meer in de informatiefolder.

Je mag in de woonhuizen geen harddrugs gebruiken. Dat is verboden. Alcohol mag wel. Maar alleen als anderen daar geen last van hebben. 

In de hostels zijn er andere regels voor drugsgebruik. Daar mag je op je eigen kamer drugs gebruiken. In de gemeenschappelijke ruimten mag het niet.

Lister is sinds 1 januari 2024 een rookvrije organisatie. Dat betekent dat alle gebouwen en terreinen van Lister rookvrij zijn. 

Uiteraard verbieden wij niemand om te roken. Als je woont in een gebouw van Lister kun je roken in je eigen kamer of woning en eigen buitenruimte. We vragen iedereen om mee te werken aan ons rookvrij beleid. Het is fijn als je niet rookt als één van onze medewerkers bij je langs komt. Ook vragen wij je om een uur voor het bezoek niet te roken en de kamer of woning goed te luchten door de ramen of een balkondeur open te zetten. Zo krijgen onze medewerkers geen schadelijke stoffen binnen.

Wil je stoppen met roken en vind je dit moeilijk? Weet dan dat je niet de enige bent. Stoppen met roken is vaak erg lastig. Wij ondersteunen cliënten en medewerkers bij het stoppen met roken. Je begeleider kan je hier meer over vertellen.

Overig

Deze vraag is wat lastig om te beantwoorden. Omdat het van verschillende dingen afhangt. 

Bijvoorbeeld: 

 • Heb je een woning voor jezelf of ga je naar een groepswoning? 
 • Vinden de andere bewoners het goed als er een huisdier komt? 
 • Is er genoeg ruimte voor het dier? Kun je zelf voor het huisdier zorgen? 

Medebewoners, je persoonlijk begeleider en het locatiehoofd beslissen samen of je huisdier mee kan komen.