Veelgestelde vragen

Veel vragen zijn al aan ons gesteld. Deze hebben we met de antwoorden op een rij gezet. Misschien staat jouw vraag er ook tussen. Heb je een andere vraag of wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Waar gaat je vraag over?

Aanmelden

Je wilt jezelf of iemand anders aanmelden voor begeleiding en/of wonen bij Lister? We leggen je uit hoe het werkt en wat je ervoor nodig hebt. Je kunt daarna digitaal het aanmeldformulier invullen. Lees alle informatie goed door voordat je aan de slag gaat. Zo voorkom je dat je tijdens het invullen ontdekt dat je niet alle gegevens bij de hand hebt. Je kunt het formulier tussendoor niet opslaan.

Aanmelden voor begeleiding thuis gaat in de stad Utrecht via de buurtteams. In andere gemeenten gaat dit via het sociaal team van de gemeente.

Aanmelden voor wonen bij Lister kan online. In de aanmelding worden vragen gesteld over jouw persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum en dergelijke), de reden van jouw aanmelding en wat daarmee samenhangt.  Documenten die je nodig hebt bij je online aanmelding zijn:
– actueel behandelplan inclusief DSM-diagnose (niet ouder dan een jaar) of uitschrijfbrief van de laatste behandeling;
– verslag van psychologisch onderzoek en intelligentiegegevens (indien van toepassing);
– begeleidingsplan van huidige zorgaanbieder(s) (niet ouder dan een jaar);
– kopie van de huidige indicatie of beschikking (indien van toepassing).

Wil je je niet online aanmelden, dan kun je het aanmeldformulier per mail aanvragen via voordeur@lister.nl. 

Bij twijfel of met vragen kun je contact opnemen met Lister.

Nee. We proberen wel rekening te houden met je voorkeuren. Lister heeft veel variatie in beschermd wonen: groepswoningen, één- of tweepersoonswoningen, hostels en kleinschalige woonvormen. Door die variatie kunnen we voor iedere cliënt een passende plek vinden. Ook kun je in een later stadium doorschuiven naar een nog beter passende woning. Wel is het zo dat hoe specifieker je wensen zijn, hoe lastiger het is om die te realiseren.

De wachttijd voor wonen bij Lister is afhankelijk van je zorgvraag en de locatie waarvoor je wacht. De lengte van de wachttijden kunnen erg variëren. Waar mogelijk zullen we overbruggingszorg aanbieden totdat er een plek beschikbaar is.

Op onze pagina Zelfhulp vind je suggesties en handige websites.

Voor wonen bij Lister is een WMO Beschermd Verblijf of WLZ GGZ-beschikking nodig. Voor zorg in de eigen woning volstaat een WMO Beschermd Thuis beschikking.

Zet voor jezelf op een rijtje waar je ondersteuning bij nodig hebt. Dit kun je samen met je familie of vrienden doen en met je hulpverlener/verwijzer. Een middel om je in kaart te krijgen op welke gebieden je hulp nodig hebt, is de zelfredzaamheidsmatrix. Deze kun je online invullen en als je wilt, kun je de uitslag delen.

Schrijf je in bij Woningnet voor een sociale huurwoning. Dit is in ieder geval bij wonen met zorg (verblijf) een voorwaarde. Het doel is doorstroom, en dan is het fijn als je zo lang mogelijk ingeschreven staat en rechten hebt opgebouwd.

Denk alvast na over je doelen en verwachtingen. Waar kom jij je bed voor uit? Waar wil je over vijf jaar staan?

Ieder mens heeft mogelijkheden. Tijdens je herstelproces (her)ontdek je deze. Daarbij maak je eigen keuzes en geef je betekenis aan wat jij belangrijk vindt. Dit vereist een actieve rol van jou. Betrokkenheid bij en inzet voor jezelf.

Tijdens de begeleiding van Lister ontwikkel je vaardigheden, betekenis, perspectief en zelfvertrouwen. Als je onze gespecialiseerde begeleiding steeds minder nodig hebt, is het tijd voor Lister om zich terug te trekken. Samen bouwen we de begeleiding af. Voor verdere ondersteuning, zoeken we de samenwerking op met andere zorgpartijen (buurtteams, Geynwijs, sociaal wijkteams, huisarts) om alles goed over te dragen.

Als jij ouder bent dan 18 jaar en een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid of verslaving hebt, kun je bij Lister terecht. Lukt het thuis wonen momenteel niet en wil je op een Lister locatie wonen? Je kunt je aanmelden met ons digitale aanvraagformulier. Als alle benodigde documenten binnen zijn, zal ons team Voordeur op grond van jouw zorgvraag of je in aanmerking komt voor verblijfszorg bij Lister en ook op welke locatie dit zal zijn.

Begeleiding

Lister ondersteunt bij het vormgeven van je dagelijks leven. We betrekken hierbij de mensen en activiteiten die voor jou belangrijk zijn. Jouw persoonlijke doelen zijn het uitgangspunt in jouw begeleidingsplan. Zo groei je toe naar zo prettig mogelijk leven en wonen in de samenleving, waarbij je (samen) zorg draagt voor je kwetsbaarheden.

Op welke gebieden kunnen wij je ondersteunen?

 • Wonen: huishouden, koken, hygiëne
 • Werk & Activering: maatschappelijke participatie, zinvolle bezigheden
 • Sociale contacten: familie, buren, collega’s, kennissen
 • Financiën en administratie: Inkomsten en uitgaven, rekeningen
 • Lichamelijke Gezondheid: beweging, zelfzorg, voeding
 • Geestelijke Gezondheid: weerbaarheid, eigen regie, welbevinden, omgaan met problematiek
 • Middelengebruik: medicatie, verslavende middelen
 • Zingeving: drijfveren, wensen en hoop
 • Relaties, Intimiteit en Seksualiteit: verbondenheid, fysiek contact, grenzen
 • Zelfhulp: cursussen, trainingen, herstelgroepen, ervaringsdeskundigheid

Lister biedt géén behandeling, maar begeleiding.

Lister biedt begeleiding thuis en wonen met zorg aan mensen vanaf 18 jaar met ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblematiek en zorgvragen op het gebied van wonen. Onze begeleiding is herstelondersteunend en gericht op ontwikkeling. Jij als mens met jouw mogelijkheden en wensen, staat centraal.

Ambulante begeleiding betekent begeleiding bij jou thuis. Je spreekt samen met de begeleiding af op welke gebieden je je wilt ontwikkelen en hoe vaak je hier ondersteuning bij nodig hebt. De intensiteit kan variëren van twee keer per week tot meerdere keren per dag. Deze laatste vorm heet intensief specialistische ambulante begeleiding.

Beschermd wonen is wonen met zorg. Je woont in een woning van Lister. Dit is voor mensen met langdurige en complexe problematiek, die nog niet voldoende redzaam zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Je hebt nabijheid van zorg nodig, gepland en ongepland en ondersteuning op meerdere leefgebieden. Samen met de begeleiding werk je toe naar meer zelfstandigheid en vergroot je je mogelijkheden op gebieden als wonen, activiteiten en sociaal netwerk.

Een psychiatrische kwetsbaarheid en/of een verslaving is niet alleen voor een cliënt ingrijpend, maar ook naastbetrokkenen. Als familie en/of naastbetrokkene ben je een belangrijk onderdeel van de sociale omgeving van een cliënt. Lister biedt bijvoorbeeld familiecoaching en er zijn familievertrouwenspersonen. Ook hebben we folders over hoe we je als naaste betrekken bij onze begeleiding.

Lister biedt onder meer herstelondersteunende begeleiding in één van onze twee hostels In Utrecht. Door verblijf in een Lister hostel ontstaat vaak weer perspectief, waarin ook zelfstandig wonen tot de mogelijkheden behoort. In de hostels streven we naar een menswaardig bestaan. Dit doen we door het bieden van een goede en gezonde woonomgeving. Daarnaast werken onze specialistische begeleiders aan jouw herstel door met jou in gesprek te blijven over jouw middelengebruik. Dit doen we in termen van: ‘Wat levert het je op en wat kost het je? We richten ons op jouw ontwikkelingsmogelijkheden, zodat jouw verslaving niet langer (alles)bepalend is.

Kosten

Voor begeleiding door Lister is een beschikking of indicatie nodig. Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. Indicatie WLZ (wet langurige zorg) > aanvragen via het CIZ.
 2. Beschikking WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) > aanvragen bij jouw gemeente of buurtteam.

Wanneer je een beschikking hebt vanuit de WMO of een nog lopende indicatie vanuit het CIZ dan wordt de begeleiding door je gemeente vergoed. In de meeste gevallen betaal je een eigen bijdrage voor begeleiding door Lister. De hoogte hangt af van je inkomen. Op de website van het CAK kun je jouw eigen bijdrage berekenen.

Ga je wonen op één van de Lister locaties, dan moet je mogelijk huur betalen, afhankelijk van de woonvorm. Wellicht kom je in aanmerking voor een huurtoeslag.

Wil je meer weten over mogelijke kosten? Neem dan contact op met Lister.

Over Lister

De afkorting RIBW staat voor Regionale Instelling voor Beschermd en Begeleid Wonen. Lister is een van de 24 RIBW-instellingen in Nederland.

Ondersteuning bij beschermd en begeleid wonen
Een RIBW begeleidt mensen met langdurige psychiatrische problemen. Deze ondersteuning wordt gegeven op belangrijke gebieden zoals wonen, werk/zinvolle daginvulling, psychische/lichamelijke gezondheid, sociale relaties en financiën/administratie. Het doel van deze ondersteuning is dat mensen zo goed en zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Begeleiding op basis van kennis en gelijkwaardigheid
RIBW-medewerkers zijn geschoolde professionals zoals maatschappelijk werkers en sociaalpedagogische hulpverleners, sommigen met een verpleegkundige achtergrond. Zij werken met beproefde methodieken en speciaal op de doelgroepen ontwikkelde kennis. Zo helpen en houden zij mensen op weg in hun dagelijks leven.Een RIBW werkt herstelgericht. Cliënten zijn zelf ‘de regisseurs’ van hun leven: hun eigen wensen en doelen staan centraal. Daarbij stimuleren de medewerkers steeds de mogelijkheden van cliënten.

Kijk voor meer informatie op de website van Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. Dit is een fusieorganisatie van RIBW Alliantie en Federatie Opvang sinds 2020.

Op YouTube vind je een documentaire over de ontstaansgeschiedenis van RIBW´s. Bekijk hier de volledige documentaire.

Benieuwd naar onze vacatures?

Lister is gespecialiseerd in ondersteuning aan mensen met complexe zorgvragen op het gebied van psychiatrie en verslaving. Daarnaast zijn er bepaalde doelgroepen aan wie we heel specifieke begeleiding kunnen bieden:

Lister team Voordeur
Furkaplateau 15
3524 ZH Utrecht
Telefonisch bereikbaar op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur

Lister biedt geen behandeling. Je verwijzer/behandelaar is er voor je medische en/of psychiatrische behandeling. We werken met hem of haar samen en stemmen de ondersteuning op elkaar af.

Het antwoord hierop is nee. Wel hebben we contacten met diverse gemeenten en woningbouwcorporaties. Daardoor kunnen we u actief ondersteunen en begeleiden bij het vinden van een eigen woning.

Ben je cliënt van Lister of naaste van een cliënt? Ben je ontevreden over iets in de begeleiding van Lister? Lukt het niet om dat met je begeleider en/of diens leidinggevende op te lossen? Dan kan je beroep doen op de cliënt consulenten, Grieke Gansekoele of Peter Beemer en/of een klacht indienen bij de klachtencommissie. 

Heb je geen klacht over Lister, maar wil je een (bijna) incident melden? Dat kan op de pagina Incident melden.

Ben je op zoek naar de contactgegevens of routebeschrijving van één van onze locaties? Deze vind je hier:

Ja, Lister heeft een cliëntenraad. De Cliëntenraad Lister heeft een eigen website.
Het kantoor van de cliëntenraad Lister is gevestigd op:

Wittevrouwensingel 102
3514 AM Utrecht

Voor meer informatie rondom de Cliëntenraad is er een folder.

Voor cliënten

Ja, dat kan via het online cliëntportaal ´Caren zorgt´. In dit portaal kun je via internet jouw persoonlijke gegevens over de hulp die je ontvangt inzien. Lees meer in de informatiefolder.

Het gebruik van harddrugs in de woonhuizen is verboden. Alcohol is toegestaan mits er geen overlast ontstaat. In een hostel zijn de regels voor drugsgebruik anders. Daar mag je wel op je eigen kamer drugs gebruiken, maar niet in de gemeenschappelijke ruimten.

Overig

Dat hangt van verschillende dingen af. Bijvoorbeeld: gaat u alleen wonen of in een groep? Vinden de andere bewoners het goed als er een huisdier komt? Heeft u voldoende ruimte voor een huisdier? Kunt u zelf voor het huisdier zorgen? Samen met de medebewoners, uw persoonlijk begeleider en het locatiehoofd wordt besloten of een huisdier is toegestaan.