Ervaringsdeskundigheid

Onze visie op begeleiding van mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslavingsproblemen kent een belangrijke inspiratiebron: de ervaringskennis en -deskundigheid van mensen die leven met deze kwetsbaarheid. Ook in de begeleiding zelf maken we gebruik van de kennis en kracht van ervaringsdeskundigen.

De inzet van ervaringsdeskundigheid werkt voor veel van onze cliënten inspirerend en hoopgevend. Het draagt eraan bij dat de diagnostiek en beperkingen niet langer het uitgangspunt zijn. We zetten ervaringsdeskundigheid ook in om de kwaliteit van onze begeleiding te blijven ontwikkelen en te borgen.

Wat is een ervaringsdeskundige?

Ervaringskennis wordt ontwikkeld op basis van een diversiteit aan ervaringen. Een ervaringsdeskundige heeft ervaring met het leven in een maatschappelijk kwetsbare situatie. De ervaringen met maatschappelijke kwetsbaarheid kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met het leven met psychiatrische problemen, armoede, een beperking, een verslaving en / of complexe opvoedingssituaties. Deze ervaringen beïnvloeden je persoonlijke ontwikkeling en waardenbesef. Ervaringsdeskundigheid betekent dat je je ervaring hebt doorontwikkeld tot ervaringsdeskundigheid en je in staat bent om je eigen herstelproces in te zetten ten behoeve van het herstelproces van anderen. Binnen Lister werken we vanuit het idee dat ervaringsdeskundigheid een belangrijke bron van kennis is die cliënten hoop, vertrouwen en herkenning kan bieden, waardoor er ruimte ontstaat voor begrip en empathie. Dit maakt herstel duurzamer. Binnen Lister werkt een ervaringsdeskundige vanuit de functie van Peer Support Werker. Daarnaast kan ervaringsdeskundigheid ook vanuit de reguliere functies worden ingezet.

Ervaringsdeskundigheid is gewoon een vak geworden, mensen brengen een bron van kennis in.

movisie 2022

Wat is het verschil tussen ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid?

Om van ervaring tot individuele ervaringskennis te komen is het nodig inzicht te hebben in je eigen situatie. Hierbij staat een proces van reflectie of en verdieping van je eigen verhaal centraal: individuele ervaringskennis gaat over de eigen persoonlijke en maatschappelijke situatie. Op basis van ervaringen en individuele ervaringskennis kan collectieve ervaringskennis ontwikkeld worden. Collectieve ervaringskennis gaat over meer dan je eigen persoonlijke en maatschappelijke situatie. Dat betekent dat je het eigen verhaal en dat van anderen kan situeren in relatie tot sociale uitsluiting, discriminatie en stigma. In die zin staat het eigen verhaal niet meer centraal, maar het begrijpen van dat individuele verhaal als een situatie van sociale uitsluiting.

Wanneer ben je een ervaringsdeskundige?

Lister werkt al sinds 2011 met hulpverleners met cliëntervaring. We hebben sinds 2016 een interne opleiding voor hulpverleners met cliëntervaring om hun ervaringskennis om te zetten naar ervaringsdeskundigheid.

Enik Recovery College

Het Enik Recovery College is een herstelacademie, een leeromgeving en ontmoetingsplek voor mensen die persoonlijk ervaring hebben met ontwrichting door een psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslaving. Het is bedoeld voor mensen die willen werken aan hun (verdere) herstel. Uniek aan Enik is dat zij voor 100% wordt gerund door peers, dit zijn ervaring genoten. Deelnemers, vrijwilligers en betaalde krachten hebben persoonlijk ervaringen op het gebied van psychiatrie of verslaving. Je kunt bij Enik werkgroepen bijwonen en trainingen volgen op het gebied van bijvoorbeeld zelfhulp en talent ontwikkeling. Je kunt er leren van elkaar, elkaar inspireren en elkaar steunen door het onderling uitwisselen van ervaringen. Enik heeft 6 locaties in de regio Utrecht.

Bekijk ook

Twee handen houden elkaar vast de linkerhand heeft een kralen armbandje om haar pols. De rechterhand heeft een ring om haar ringvinger

Over ons

Wil je meer weten over onze missie en visie? Lees meer over de vier domeinen waarop we begeleiden en over onze specialisaties. Ons meerjarenbeleidsplan en de richtlijn Goede Zorg vind je daar ook.

Enik Recovery College

Of je nu wel of geen cliënt bent van Lister, bij onze herstelacademie Enik Recovery College kun je terecht. Je kunt lotgenoten ontmoeten en van elkaar leren. De academie wordt volledig gerund door ervaringsgenoten (peers).