Ervaringsdeskundigheid

Bij Lister werken ook mensen die een psychiatrische kwetsbaarheid of een verslaving hebben meegemaakt. Hun kennis en kracht gebruiken we in onze begeleiding. 

Deze ervaringsdeskundigen inspireren medewerkers van Lister. En het geeft veel van onze cliënten hoop. Diagnoses en beperkingen zijn niet langer het uitgangspunt. 

We gebruiken ervaringsdeskundigheid ook om onze begeleiding te blijven ontwikkelen. En om de kwaliteit van onze begeleiding te garanderen. 

drie mensen zitten buiten aan een tafel

Wat is een ervaringsdeskundige?

Een ervaringsdeskundige heeft ervaring met het leven in een kwetsbare situatie. Deze ervaringen kunnen te maken hebben met psychiatrische problemen, armoede, een beperking, een verslaving en/of complexe opvoedingssituaties. 

Deze ervaringen hebben invloed op je persoonlijke ontwikkeling. En op de manier waarop je naar de wereld kijkt. 

Als je ervaringsdeskundig bent, dan heb je je ervaring doorontwikkeld. Je kunt je eigen herstelproces inzetten. Daarmee help je het herstelproces van anderen. 

Binnen Lister vinden we ervaringsdeskundigheid erg  belangrijk. Het is een bron van kennis die cliënten hoop, vertrouwen en herkenning geeft. Met ervaringsdeskundigheid ontstaat er ruimte voor begrip en empathie. Dit maakt herstel duurzamer. Oftewel: je hebt langer baat bij de begeleiding. 

Binnen Lister werkt een ervaringsdeskundige als Peer Support Werker. Ervaringsdeskundigheid kan ook door andere collega’s uitgevoerd worden. 

Ervaringsdeskundigheid is gewoon een vak geworden, mensen brengen een bron van kennis in.

movisie 2022

Wat is het verschil tussen ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid?

Je gaat van ervaring naar individuele ervaringskennis. Daarvoor heb je inzicht nodig in je eigen situatie. Dit inzicht krijg je door reflectie en/of verdieping van je eigen verhaal. Individuele ervaringskennis gaat over de persoonlijke situatie en de maatschappelijke situatie. 

Ervaringen en individuele ervaringskennis zijn de basis. Daarna kan er collectieve ervaringskennis ontwikkeld worden. 

Collectieve ervaringskennis is meer dan je persoonlijke en maatschappelijke situatie. Als je collectieve ervaringskennis hebt, dan kun je je eigen verhaal plaatsen. En dat van anderen. Deze verhalen kunnen te maken hebben met sociale uitsluiting, discriminatie en vooroordelen. 

Het eigen verhaal staat dan niet meer centraal.

Listers opleiding voor hulpverleners met cliëntervaring

Lister werkt al sinds 2011 met hulpverleners met cliëntervaring. We hebben sinds 2016 een interne opleiding voor hulpverleners met cliëntervaring. Zodat zij hun ervaringskennis kunnen omzetten naar ervaringsdeskundigheid.

Enik Recovery College

Het Enik Recovery College is een herstelacademie. Het is een leeromgeving en ontmoetingsplek voor mensen die zelf ervaring hebben met psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslaving. 

Enik is bedoeld voor mensen die willen werken aan hun herstel. Enik wordt voor 100% gerund door peers. Peers zijn ervaringsgenoten. Dit is uniek aan Enik. 

Iedereen bij Enik heeft ervaring met psychiatrie of verslaving. Of dat nu deelnemers zijn, vrijwilligers of betaalde krachten. 

Je kunt bij Enik werkgroepen bijwonen en trainingen volgen. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van zelfhulp en talentontwikkeling. Je wisselt ervaringen uit. Daardoor leer je van elkaar. Je inspireert elkaar en je steunt elkaar. Enik heeft 6 locaties in de regio Utrecht.

Bekijk ook

Twee handen houden elkaar vast de linkerhand heeft een kralen armbandje om haar pols. De rechterhand heeft een ring om haar ringvinger

Over ons

Wil je meer weten over onze missie en visie? Lees meer over de vier domeinen waarop we begeleiden en over onze specialisaties. Ons meerjarenbeleidsplan en de richtlijn Goede Zorg vind je daar ook.

Enik Recovery College

Of je nu wel of geen cliënt bent van Lister, bij onze herstelacademie Enik Recovery College kun je terecht. Je kunt lotgenoten ontmoeten en van elkaar leren. De academie wordt volledig gerund door ervaringsgenoten (peers).