Lister Digitaal

De wereld digitaliseert in een rap tempo en dat biedt de ggz zowel kansen als uitdagingen. Cliënten en medewerkers moeten hun weg zien te vinden in een digitale wereld. Niet voor iedereen eenvoudig. Tegelijkertijd bieden digitale middelen mogelijkheden om cliënten te ondersteunen én om ons werk praktischer, slimmer en fijner in te richten. Met het innovatieprogramma Lister Digitaal werken we aan digitale versnelling in onze organisatie.

Robot Tessa

´Het is tijd om je medicatie te nemen´. Robot Tessa biedt haar helpende hand op onder andere de Lister locatie Houten Spoorhaag. Op de locatie Grauwaart helpt een VR-bril een cliënt met ontspannen en afleiding. Bij Listers Intolife wordt onderzocht of bewoners zelf online afspraken kunnen maken met hun begeleider. Hostel Hogelanden onderzocht of informatie uit de overdracht in ONS gezet kan worden. Binnenkort kunnen enkele cliënten op de locaties Overvecht 24/7 contact opnemen met Digicontact bij een hulpvraag. En er is een visie op digitale zorg, waarin we de Virtuele Ontmoetingsplaats introduceren.

Programma Lister Digitaal
Het zijn voorbeelden waar het programma Lister Digitaal samen met de gebiedsteams en locaties aan werkt. Aan de hand van gebruikersvragen van medewerkers realiseert het programmateam Lister Digitaal mogelijkheden voor Lister.

Het belangrijkste doel van het programma is het versnellen van de digitalisering binnen Lister door het betekenisvol, duurzaam en Lister-breed inzetten van digitale (zorg) middelen.

We hebben het over e-health toepassingen die bijdragen aan:

Subsidie stimuleringsregeling E-health
Onlangs kende de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Lister een subsidie toe. Deze regeling ondersteunt onze ambitie om digitaal te versnellen. Digitale zorg middelen voeren we in om een deel van onze cliënten te helpen om meer regie te krijgen over hun leven.