Spring naar content
Terug naar alle locaties

Lister IJsselstein e.o.

Lister IJsselstein e.o. kantoor

Lister IJsselstein e.o. binnenstad

Lister IJsselstein e.o. biedt een breed aanbod van diensten, variërend van begeleiding in het dagelijks leven, het vinden en behouden van dagbesteding (zoals bij het Groen trefpunt) of (vrijwilligers)werk, consultatie en advies en het bieden van lotgenotencontact. Lister werkt met gespecialiseerde begeleiders en ervaringsdeskundigen voor mensen met psychiatrische aandoeningen en/of verslavingsproblemen in IJsselstein, Vianen en Lopik.

Ambulante begeleiding door Lister IJsselstein e.o.

Ambulante begeleiding, ook wel begeleid zelfstandig wonen genoemd, betekent dat de cliënt zelfstandig woont in zijn eigen woonruimte en daarbij ondersteuning krijgt van Lister. Samen met de cliënt spreekt de begeleider af hoeveel uur begeleiding in de week nodig is. We ondersteunen mensen op meerdere levensgebieden: wonen, dagbesteding, financiën, sociale contacten, opvoeding, zingeving en gezondheid. Die intensiviteit van de  begeleiding kan variëren van 1 uur per week tot 24 uur per dag.

Beschermd wonen/verblijf

Lister begeleidt mensen bij voorkeur in hun eigen huis. Jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat mensen in hun eigen woonomgeving het leven weer sneller zelfstandig aan kunnen. Zonder ons, maar met hun naasten. Daarom bieden we ook intensieve gespecialiseerde 24-zorg bij iemand thuis. Soms is er echter geen eigen woning en/of moeten mensen om zelfstandig te wonen zoveel vaardigheden (weer) aanleren, dat het verstandig is om beschermd te wonen. Lister beschikt in Utrecht, Nieuwegein en Houten over beschermende woonvormen. Een beschikking voor intensieve gespecialiseerde 24-zorg en Beschermd wonen/verblijf wordt centraal geregeld vanuit de gemeente Utrecht. Lister IJsselstein e.o. informeert u graag over de mogelijkheden.

(Vrijwilligers)werk

Een zinvolle dagbesteding, of (vrijwilligers) werk is voor ieder mens belangrijk. Voor mensen met psychische problemen is het vaak moeilijk om (vrijwilligers)werk te vinden en te behouden. Een zinvolle dagbesteding geeft ieder mens zingeving en draagt bij aan individueel herstel. Onderdeel van de  begeleiding van Lister is daarom ook het vinden en behouden van een zinvolle dagbesteding. Dit kan werk of vrijwilligerswerk zijn of een andere vorm van dagbesteding. Samen met u wordt gekeken naar uw wensen en mogelijkheden. Meer informatie over (vrijwilligers)werk via Lister vindt u hier. Mocht u willen weten wat de interne activiteiten zijn klik hier.

Lotgenotencontact

Contact met mensen die ondanks een psychische kwetsbaarheid instaat zijn een zinvol leven te leiden, geeft mensen die nog niet zover zijn, veel hoop en herkenning. Bij Lister werken veel mensen met ervaringsdeskundigheid. Als hulpverlener in de dagelijkse begeleiding van cliënten, bij Enik Recovery College in Utrecht en in de inspiratiehuizen in IJsselstein en Vianen. Vanuit hier worden herstelwerkgroepen en trainingen georganiseerd waar mensen met een psychische kwetsbaarheid aan kunnen deelnemen. Onder begeleiding van ervaren ervaringsdeskundigen werken zij zelf aan hun eigen herstel. Lister IJsselstein e.o. organiseert in IJsselstein en Vianen, trainingen en workshops voor lotgenotencontact.

Naastbetrokkenen

Naastbetrokkenen van mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek hebben soms vragen hoe zij hun naaste het beste kunnen ondersteunen.  Lister IJsselstein e.o. biedt dan consultatie en advies. Bijvoorbeeld tijdens speciale avonden voor naastbetrokkenen, familiecoaching, en andere trainingen.
Voor meer informatie rondom naastbetrokkenen is er een folder.

Samenwerkingspartners

Lister IJsselstein e.o. werkt nauw samen met de welzijnsorganisaties Pulse en SWV, de woningbouwcorporatie Provides, AltrechtJellinek, Vitras, Rivas, Reinaerde, schuldhulpmaatje en schulphulpmaatje jong (16-25 jaar) , wijkwinkel Everdingen, Fort Everdingen, Zorgboerderij Huiberthoeve en de sociale wijkteams in IJsselstein, Vianen en Lopik.

Lister IJsselstein e.o. werkt in drie gebieden: IJsselstein, Lopik en Vijfheerenlanden.

Team IJsselveld
Eurovisieplein 1
3402 GC IJsselstein
T (030) 686 50 35
E IJsselveld@lister.nl

Meer informatie over het Sociaal Team in IJsselstein. Hier meld jij je aan met een hulpvraag. Het Sociaal Team bekijkt of Lister ingeschakeld moet worden. Tevens regelen zij een eventuele beschikking.

Team Vianen
Eurovisieplein 1
3402 GC IJsselstein
T (030) 686 50 35
E vianen@lister.nl

Meer informatie over het Sociaal Team in Vianen. Hier meld jij je aan met een hulpvraag. Het Sociaal team bekijkt of Lister ingeschakeld moet worden. Tevens regelen zij een eventuele beschikking.

Team Lopik
Eurovisieplein 1
3402 GC IJsselstein
T (030) 686 50 35
E IJsselveld@lister.nl

Meer informatie over het Sociaal Loket Lopik. Hier meld jij je aan met een hulpvraag. Het Sociaal Team bekijkt of Lister ingeschakeld moet worden. Tevens regelen zij een eventuele beschikking.

 

 

Lister IJsselstein e.o. logo 9292ov
Lister IJsselstein e.o.
Eurovisieplein 1
3402 GC
T (030) 686 5035

Direct contact met Lister IJsselstein e.o.