Terug naar alle locaties

Lister FIT

Het FIT (Flexibel Integraal Team) is er speciaal voor mensen met complexe problematiek gekenmerkt door: een (licht) verstandelijke beperking, drugsgebruik, psychiatrische stoornis (psychose of persoonlijheidsstoornis), chronische lichamelijke aandoeningen, thuisloosheid, crimineel verleden, eenzaamheid, wantrouwen in de hulpverlening. Lister FIT werkt voor cliënten in de provincie Utrecht.

Er is vaak sprake van zorgmijding (terwijl zorg wel nodig is), gedragsproblemen, middelenmisbruik, trauma- en hechtingsvraagstukken en aanraking met justitie.

Daarnaast kan er bij zorginstellingen ´zorgverlamming´ zijn opgetreden. Dit houdt in dat zorgtrajecten  bijvoorbeeld niet zijn gestart of eerder zijn afgebroken. Of dat er na een zorgtraject geen aansluitende vervolgzorg is geweest.

Wat houdt begeleiding door Lister FIT in?

Lister FIT biedt intensieve zorg, tot zo’n zes uur per dag. De zorg wordt gekenmerkt door vertrouwen en anders durven denken & doen. Er wordt gedacht vanuit mogelijkheden en herstel. Jij bepaalt het tempo, Lister FIT sluit daarbij aan.

Tijdens het zogenaamde COMP overleg (casus overleg multi problem) bespreken we met meerdere samenwerkingspartners wat voor jou de beste oplossing is. Het resultaat van dit overleg kan betekenen dat je begeleiding krijgt aangeboden vanuit Lister FIT. Vervolgens bespreken medewerkers uit dit team met jou wat jouw wensen en behoeften zijn, en ze ondersteunen daarbij. Er wordt geen standaardaanpak gevolgd, maar we kijken naar een oplossing op maat. In de begeleiding ligt de nadruk op de relatie en jouw context in plaats van de diagnose. Afstemming en samenwerking tussen jou, jouw familie, zorgverleners, gemeente en zorgverzekeraars zijn van belang om jou optimaal te kunnen ondersteunen.

De ondersteuning vanuit Lister FIT is tijdelijk van aard.

Hoe kan ik me aanmelden bij Lister FIT?

Jouw huisarts, behandelaar of andere hulpverlener kan jou aanmelden bij het COMP. Voorwaarde voor aanmelding bij Lister FIT is dat je eerder bent aangemeld bij andere teams van hulpverleners met expertise op het gebied van bemoeizorg en/of outreachend werken. Deze reguliere teams, zoals het ACT en FACT, zijn voorliggend op Lister FIT. Pas als de inzet van deze teams geprobeerd is en niet tot een succes geleid hebben, kan een aanmelding voor Lister FIT plaatsvinden.

Aanmeldformulier Lister FIT

Aanmelden gaat via dit aanmeldformulier. Deze kun je ingevuld mailen naar:
compvolwassenen@utrecht.nl

Bekijk ook

twee mannen zijn in gesprek over de administratie

Begeleiding door Lister

Begeleiding is er voor mensen vanaf 18 jaar met een psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslavingsproblematiek. Lister begeleidt mensen thuis door onze gebiedsteams ggz of met beschermd wonen.  

Wonen bij Lister

Lister biedt beschermd wonen aan mensen vanaf 18 jaar met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslaving. Lukt het momenteel niet om zelfstandig te wonen? Dan is beschermd wonen misschien iets voor jou.