Spring naar content
Terug naar alle locaties

Lister Daar-na

Foto Daar-Na

Lister is in samenwerking met Ypsilon in april 2017 gestart met een cultuurspecifieke woonvorm, Daar-na. De aanmeldingen voor deze verblijfsvoorziening betreft overwegend mannen met een Islamistische achtergrond en een ernstige psychotische kwetsbaarheid. Daar-na is een familieondersteunende voorziening. Zo krijgt de familie de gelegenheid om datgene te doen wat zij vanzelfsprekend vinden én is de aandacht voor aspecten van de cultuur en religie ingebed in de begeleiding.

Hoe

Lister biedt mannen een woonomgeving aan waar ze zich vanuit hun culturele achtergrond veilig en vertrouwd voelen. Een plek om te herstellen en te ontwikkelen. In deze woonvorm is er aandacht en respect voor de religie en voor de vermenging van culturele gebruiken. De voorziening is daarop ingericht. In de huiskamer is er ruimte voor een gesprek of een gezamenlijke activiteit. Bewoners én ondersteunende familieleden delen elkaars taal, cultuur en achtergrond. De bewoners kunnen daarbinnen hun eigen identiteit (her)ontdekken.

Voor wie

De woonvorm is bedoeld voor mannen vanaf 18 jaar met een andere culturele achtergrond die hulp nodig hebben bij het omgaan met hun psychiatrische problematiek en bij het vormgeven van hun leven en het leven tussen verschillende culturen. Download hier de folder in het Turks of in Arabisch.

De begeleiding

De begeleiding van Lister stimuleert en ondersteunt de bewoners bij het vinden van een plek in de samenleving, om uiteindelijk zelfstandig te kunnen gaan wonen. Het begeleidingsteam bestaat uit een gemengd team van professionele herstelcoaches en woonondersteuners. Daarnaast werken we samen met een multidisciplinair team van peer workers, traject begeleiders, een familiecoach en GGZ specialist. Medewerkers beschikken over culturele competenties waarbij volop aandacht is voor scholing en ontwikkeling. De voertaal binnen de woonvorm is Nederlands, maar de meeste begeleiders spreken ook een andere taal zoals Marokkaans-Arabisch en Berbers of Turks.

In de begeleiding staat het herstelproces van de cliënt in relatie tot zijn sociaal culturele omgeving voorop. De cultuurspecifieke begeleiding richt zich op wonen, financiën & administratie, gezondheid en sociale contacten. Er is extra aandacht voor het vinden van de juiste dagbesteding en/of werk.  Ook is het mogelijk om peer supported open dialogue (POD) in te zetten.

De begeleiding vindt plaats in afstemming met de behandelaar van de bewoner; die blijft verantwoordelijk voor de behandeling. Wanneer gewenst, worden vanuit de woonvorm contacten gelegd met moskeeën, multiculturele verenigingen in de wijk en andere instellingen.

Familie

Het unieke aan deze woongroep is dat de begeleiding plaatsvindt in nauwe samenwerking met familie. De woonvorm wil een open sfeer creëren en een welkome ingang zijn voor familie en naasten. Waar mogelijk zal familie ondersteunen bij diverse activiteiten en taken zoals boodschappen doen, koken en gezamenlijk eten en opruimen. Maar bovenal is er ruimte om te luisteren naar elkaars verhaal. Er zullen regelmatig themabijeenkomsten voor cliënten en hun familie georganiseerd worden waarbij aandacht is voor (culturele) her- en erkenning en het versterken van de eigen kracht van het systeem. Er is gezamenlijke verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk samen te leven met elkaar.

Aanmelden

Aanmelden kan bij team voordeur van Lister of via het aanmeldformulier op de site van Lister. Belangrijk is om er specifiek bij te vermelden dat het om ´Daar-na´ gaat.

Lister Daar-na logo 9292ov
Lister Daar-na
Zamenhofdreef 16-18
3562 JW
06 13369295

Direct contact met Lister Daar-na