Spring naar content

POD bij Lister

POD bij Lister

POD staat voor peer supported open dialogue.

Dit is een nieuwe manier van werken (op dit moment nog een pilot) vanuit Lister samen met Altrecht. POD kan ingezet worden in moeilijke situaties waar sprake is van spanning, zorgen of een gebrek aan vertrouwen. Door de dialoog vanaf het eerste moment te faciliteren tussen cliënt en zijn netwerk zoeken we naar andere wegen om uit de moeilijke situatie te navigeren en alternatieven te vinden.

Vanuit POD wordt er gewerkt aan het opstarten van een dialoog, waar iedereen gehoord wordt. Met de cliënt wordt er gekeken wie belangrijk zijn om uitgenodigd te worden om deel te nemen in deze gesprekken. Dit kunnen familieleden of partner zijn, maar ook een vriend , collega of hulpverlener.

Tijdens een dialoog wordt er open gesproken over een situatie is ontstaan, wat de betekenis hiervan is en welke wensen en verlangens iedereen heeft of welke zorgen hierdoor zijn.

Een netwerkbijeenkomst wordt door minstens twee POD facilitatoren begeleid en vindt plaats op een plek waar de cliënt en zijn netwerk wil afspreken. Daarbij zijn bescheidenheid, openheid, flexibiliteit, het verdragen van onzekerheid en betrouwbaarheid belangrijke uitgangspunten.

De onmisbare rol van naastbetrokkenen 

Naastbetrokkenen zijn de mensen uit de nabije omgeving van de cliënt die voor de cliënt belangrijk zijn. Deze mensen gaan samen met de cliënt door het (herstel)proces heen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een bron van informatie die helpt bij de begeleiding 
  • Een emotionele of praktische steun tijdens moeilijke momenten in het herstel 
  • Van onschatbare waarde, door een klein gebaar 

Zo ziet POD er in de praktijk uit

Om je een nog beter beeld te geven hoe POD in de praktijk eruit ziet, laten we dat zien aan de hand van vijf filmpjes.

  1. Introductie 
  2. Samen op verhaal komen
  3. Reflectie 
  4. Rol van behandelaar en expertise
  5. Afsluiting

Contact

Wanneer je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met Evelijn Klok via 030 – 20 760 50 of via POD@lister.nl.
Meer informatie?

Kijk op de pagina van POD Nederland.