Spring naar content

Begeleiding bij verslaving

Sinds 2006 biedt Lister huisvesting en begeleiding aan mensen met ernstige en chronische verslavingsproblematiek. Samen met de gemeente en andere zorginstellingen is Lister indertijd begonnen met het opzetten van hostels. Het werken in de hostels heeft zich ontwikkeld van het bieden van bed, bad en brood naar herstelondersteunende zorg en begeleiding. Door verblijf van cliënten in de hostels ontstaat voor hen vaak weer perspectief op een toekomst waarin ook zelfstandig wonen tot de mogelijkheden behoort.

In de hostels streven we naar een menswaardig bestaan. Dit doen we door het bieden van een goede en gezonde woonomgeving. Daarnaast werken we aan herstel door met een cliënt in gesprek te blijven over zijn gebruik . Dit doen we in termen van: ‘Wat levert het je op en wat kost het je?’ Veel cliënten in een hostel hebben ook een psychische aandoening. Onze specialistische begeleiders zijn in staat mensen te begeleiden die als gevolg van zowel een verslaving als psychische aandoening lijden onder ernstig ontregeld gedrag, het ontbreken van een (ondersteunend) systeem, een verlies van identiteit, het hebben van schulden en een gebrek aan participatiemogelijkheden. Zij richten zich op de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen zodat de verslaving niet langer (alles)bepalend is en er perspectief ontstaat op een andere toekomst.

Ook op onze andere locaties kampen sommige cliënten met overmatig middelen gebruik. Ook daar bieden begeleiders van Lister herstelondersteunende zorg en begeleiding. Zowel vanuit de Hostels als vanuit onze reguliere locaties werken we intensief met de verslavingszorg in Utrecht, Jellinek en Altrecht Psychiatrie en Verslaving.