Spring naar content

Gebiedsteam ggz

 

Aanmelden nieuwsbrief gebiedsteam ggz

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Lister en Altrecht werken samen in de wijk

Lister en Altrecht (specialistische ggz)  werken per 1 maart op een nieuwe manier samen in het gebiedsteam ggz (geestelijk gezondheidszorg). Het gebiedsteam biedt inwoners met een ernstige psychische aandoening behandeling en begeleiding dichtbij huis, in de wijk. Daarbij werken we nauw samen met huisartsen, wijk of buurtteams en andere (zorg)partijen in de wijk. Hierdoor sluit de zorg beter aan bij wat mensen nodig hebben. Cliënten worden zo sneller en meer op maat ondersteund.
Het Gebiedsteam ggz is een netwerksamenwerking. Het is geen nieuwe organisatie. Het is een aanbod van geïntegreerde begeleiding en behandeling van nu nog Lister en Altrecht. Binnen ieder gebied wordt de samenwerking met de netwerkpartners gaandeweg verder vorm gegeven.

Contact met het Gebiedsteam GGZ in uw omgeving

Zorg in de buurt

Er zijn in totaal elf gebiedsteams in het werkgebied van Lister en Altrecht. In de stad Utrecht zijn acht teams en in de gemeenten Houten, Nieuwegein, Ijsselstein, Lopik en Vianen (regio Lekstroom) zijn drie teams. De proeftuinen GGZ in de wijk in Lunetten, Overvecht en Houten zijn opgenomen in de Gebiedsteams GGZ en werken verder volgens de afspraken die in deze gebieden zijn gemaakt.

Doelgroep

Het Gebiedsteam ggz biedt begeleiding en behandeling aan volwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening. Bij deze cliënten is veelal sprake van ernstige beperkingen op sociaal en/of maatschappelijk functioneren die het gevolg zijn van de psychiatrische stoornis en waarbij gecoördineerde zorg vanuit professionele hulpverlening in een zorgnetwerk is geïndiceerd.

Daarnaast richt het Gebiedsteam ggz  zich op cliënten die niet uit eigen beweging in zorg komen maar die zorg wel behoeven. Concreet gaat het om mensen die voorheen in zorg waren bij de ambulante teams van Lister of bij Altrecht-FACT, ACT of het OGGZ-team (bemoeizorg). Cliënten die gespecialiseerde behandeling nodig hebben die niet primair aanwezig is het Gebiedsteam ggz, krijgen die expertise elders binnen de regio aangeboden. De bedoeling is dat er samengewerkt wordt met het Gebiedsteam ggz.

Utrecht gebiedsteam ggz Lister en Altrecht

Procedure aanmelding april 2018

Maatwerkvoorziening wmo
In de wijze van aanmelding voor individuele begeleiding in de Wmo verandert niets. Aanmeldingen in Utrecht verlopen via het buurtteam. Zij kunnen rechtstreeks aanmelden bij hun Lister-contactpersoon in het werkgebied van het buurtteam. Aanmeldingen in Houten, Nieuwegein IJsselstein, Lopik en Vianen verlopen via het Sociaal team of Sociaal loket in de desbetreffende gemeente.

Specialistische ggz bij Altrecht
Ook in de verwijzing naar specialistische ggz verandert op dit moment niets. Verwijzingen kunnen, zoals u gewend bent, via Altrecht Entree blijven lopen.

Consultatie en advies
De gebiedsteams zijn beschikbaar voor consultatie, advies en overleg rondom casuïstiek uit de wijk. Binnenkort zijn hiervoor in elk gebiedsteam functionarissen beschikbaar.