Spring naar content

Gebiedsteam ggz

 

Aanmelden nieuwsbrief gebiedsteam ggz

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.


De juiste ondersteuning door samen te werken

Lister en Altrecht (specialistische ggz) werken samen in het gebiedsteam ggz. Het gebiedsteam biedt inwoners met een ernstige psychische kwetsbaarheid behandeling en begeleiding dichtbij huis, in de wijk. Onder hen zijn ook inwoners met een licht verstandelijk beperking. Medewerkers van beide organisaties werken als collega’s in één team, in één plaats of gebied. Medici en begeleiders die allemaal hun eigen specialisme hebben, ieder van hen doet wat hij of zij het beste kan. Zij leren van elkaar en kunnen daardoor betere ondersteuning bieden aan mensen die dat nodig hebben. De ondersteuning is persoonlijk, dichtbij en afgestemd op ieders individuele behoefte. Mensen met ernstige psychische klachten, een verstandelijke beperking of een maatschappelijk probleem krijgen zo sneller, betere ondersteuning.

Contact met het gebiedsteam ggz in uw omgeving


Er zijn in totaal elf gebiedsteams in het werkgebied van Lister en Altrecht. In de stad Utrecht zijn acht teams en in de gemeenten Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik en Vijfheerenlanden (regio Lekstroom) zijn drie teams.

Het Gebiedsteam ggz is een netwerksamenwerking. Het is geen nieuwe organisatie. Het is een aanbod van geïntegreerde begeleiding en behandeling van Lister en Altrecht. Deze samenwerking wordt verder uitgebreid met andere (zorg)organisaties. Als eerste met organisaties in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Abrona vertegenwoordigt hen in deze samenwerking. Binnen ieder gebied wordt de samenwerking met deze netwerkpartners gaandeweg verder vorm gegeven.

Doelgroep

Het Gebiedsteam ggz biedt begeleiding en behandeling aan volwassenen met een ernstige psychische kwetsbaarheid. Bij deze cliënten is veelal sprake van ernstige beperkingen op sociaal en/of maatschappelijk functioneren die het gevolg zijn van de psychiatrische aandoening en waarbij gecoördineerde zorg vanuit professionele hulpverlening in een zorgnetwerk is geïndiceerd.

Daarnaast richt het Gebiedsteam ggz  zich op cliënten die niet uit eigen beweging in zorg komen maar die zorg wel behoeven. Concreet gaat het om mensen die voorheen in zorg waren bij de ambulante teams van Lister of bij Altrecht-FACT, ACT of het OGGZ-team (bemoeizorg). Cliënten die gespecialiseerde behandeling nodig hebben die niet primair aanwezig is het Gebiedsteam ggz, krijgen die expertise elders binnen de regio aangeboden. De bedoeling is dat er samengewerkt wordt met het Gebiedsteam ggz.

Procedure aanmelding april 2018

Maatwerkvoorziening wmo
In de wijze van aanmelding voor individuele begeleiding in de Wmo verandert niets. Aanmeldingen in Utrecht verlopen via het buurtteam. Zij kunnen rechtstreeks aanmelden bij hun Lister-contactpersoon in het werkgebied van het buurtteam. Aanmeldingen in Houten, Nieuwegein IJsselstein, Lopik en Vianen verlopen via het Sociaal team of Sociaal loket in de desbetreffende gemeente.

Specialistische ggz bij Altrecht
Ook in de verwijzing naar specialistische ggz verandert op dit moment niets. Verwijzingen kunnen, zoals u gewend bent, via Altrecht Entree blijven lopen.

Consultatie en advies
De gebiedsteams zijn beschikbaar voor consultatie, advies en overleg rondom casuïstiek uit de wijk. Binnenkort zijn hiervoor in elk gebiedsteam functionarissen beschikbaar.