Spring naar content

Beschermd wonen en ambulante begeleiding voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Voor wie is de begeleiding van Lister?

Lister biedt begeleiding thuis en beschermd wonen aan mensen vanaf 18 jaar met een psychische kwetsbaarheid en/of verslavingsproblematiek. Onze begeleiding is herstelondersteunend en gericht op ontwikkeling. Jij, als mens met jouw mogelijkheden en wensen, staat centraal.

Wat houdt begeleiding van Lister in?

Lister ondersteunt bij het vormgeven van je dagelijks leven. We betrekken hierbij de mensen en activiteiten die voor jou belangrijk zijn. Jouw persoonlijke doelen zijn het uitgangspunt in jouw begeleidingsplan. Zo groei je toe naar zo prettig mogelijk leven en wonen in de samenleving, waarbij je (samen) zorg draagt voor je kwetsbaarheden.

Op welke gebieden kunnen wij je ondersteunen?

 • Wonen
  Huishouden, koken, hygiëneBegeleiding bij koken - Houten Lister
 • Werk & activering
  Maatschappelijke participatie, zinvolle bezigheden
 • Sociale contacten
  Familie, buren, collega’s, kennissen
 • Financiën en administratie
  Inkomsten en uitgaven, rekeningen
 • Lichamelijke gezondheid
  Beweging, zelfzorg, voeding
 • Geestelijke gezondheid
  Weerbaarheid, eigen regie, welbevinden, omgaan met problematiek
 • Middelengebruik
  Medicatie, verslavende middelen
 • Zingeving
  Drijfveren, wensen en hoop
 • Relaties, intimiteit en seksualiteit
  Verbondenheid, fysiek contact, grenzen
 • Zelfhulp
  Cursussen, trainingen, herstelgroepen, ervaringsdeskundigheid

Wat doet Lister niet?

Lister biedt geen behandeling. Je verwijzer/behandelaar is er voor je medische en/of psychiatrische behandeling. We werken met hem of haar samen en stemmen de ondersteuning op elkaar af.

Begeleiding thuis

Ambulante begeleiding betekent dat je bij jezelf thuis ondersteuning krijgt van Lister. Je spreekt samen met de begeleiding af op welke gebieden je je wilt ontwikkelen en hoe vaak je hier ondersteuning bij nodig hebt. De intensiteit kan variëren tot meerdere keren per dag.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is voor mensen met langdurige en complexe problematiek, die nog niet voldoende redzaam zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Je hebt nabijheid van zorg nodig, gepland en ongepland en ondersteuning op meerdere leefgebieden. Samen met de begeleiding werk je toe naar meer zelfstandigheid en vergroot je je mogelijkheden op gebieden als wonen, activiteiten en sociaal netwerk.

Lister biedt verschillende vormen van beschermd wonen:

 • groepswonen: met meerdere mensen in een huis
 • geclusterd wonen: zelfstandige wooneenheden bij elkaar met gemeenschappelijke ruimten
 • hostel: een groepswoonvoorziening voor mensen die langdurig verslaafd zijn

Wat is het verschil tussen beschermd verblijf en beschermd thuis? 

Specifieke expertise en specialismen van Lister

Lister is gespecialiseerd in ondersteuning aan mensen met complexe zorgvragen op het gebied van psychiatrie en verslaving. Denk hierbij aan autisme, schizofrenie, borderline, forensische problematiek, jongeren met een psychotische kwetsbaarheid en chronische verslavingsproblematiek. Bij de ondersteuning van deze cliëntengroepen werken we samen met gespecialiseerde instellingen zoals Altrecht, Jellinek, en de Forensische Zorgspecialisten.

Daarnaast zijn er bepaalde doelgroepen aan wie we heel specifieke begeleiding kunnen bieden:
Begeleiding bij autisme 
Forensische zorg
Begeleiding bij verslaving
Begeleiding bij eetstoornissen
FIT (Flexibel Integraal Team)
Cultuurspecifieke begeleiding

Inzet cliënt

Tijdens de begeleiding van Lister ontwikkel je vaardigheden, betekenis, perspectief en zelfvertrouwen, waardoor je je mogelijkheden in je herstelproces ontdekt.Daarbij maak je eigen keuzes en geef je betekenis aan wat jij belangrijk vindt. Dit vereist een actieve rol van jou. Betrokkenheid bij en inzet voor jezelf.
Als je onze gespecialiseerde begeleiding steeds minder nodig hebt, bouwen we samen de begeleiding af. Voor verdere ondersteuning, zoeken we de samenwerking op met andere ketenpartners (buurtteams, sociale wijkteams, huisarts, behandelaar) om alles goed over te dragen.
Bij Lister kun je jouw zorgplan en dossier inzien via een cliëntportaal, Caren. Hoe dit werkt lees je in deze folder.
Meer informatie over hoe Lister omgaat met privacy en jouw gegevens lees je in deze folder.