Lister

Lister begeleidt mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Deze begeleiding is herstelondersteunend. We ondersteunen cliënten in het benutten van hun mogelijkheden om inhoud te geven aan hun leven. Lister biedt:

Reguliere zorgSpecialistische zorgBegeleiding aan jongerenBegeleiding aan ouderen