Spring naar content

Over Lister

Iedereen wil graag tevreden zijn over zijn leven en zijn eigen dromen en wensen waarmaken. We willen er immers allemaal toe doen. Soms lukt dat enige tijd niet. Je leven is zwaar en is ontwricht geraakt. Je komt er zelf niet meer uit, ook niet met de mensen om je heen. Een psychische kwetsbaarheid belemmert je de volgende stap te zetten. Je zoekt iemand die naast je wil staan en die je helpt je leven weer op de rails te zetten. 

Lister biedt ondersteuning en als het nodig is ook huisvesting. Gespecialiseerde medewerkers geven de begeleiding samen met jou en je netwerk vorm. Hoe intensief deze begeleiding is, is afhankelijk van wat nodig is. In onze aanpak gebruiken we de kennis en kracht van opgeleide ervaringsdeskundigen. We gaan door tot je weer zonder ons verder kan. Dat dit moment komt, daar vertrouwen we op!  

Lister werkt al meer dan 30 jaar met en voor mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Van oudsher bieden wij hen huisvesting en begeleiding in de wijk. In 2008 zijn wij met herstelondersteunende begeleiding gestart, vanuit de overtuiging dat iedereen zich kan ontwikkelen. Hoe je herstelondersteunend begeleidt,  is een zoektocht van cliënten en medewerkers samen.  Daarmee gaan we tot de dag van vandaag door. Wij zien het als onze opdracht om de beste begeleiding te bieden voor mensen wiens leven door een psychische kwetsbaarheid ontwricht is geraakt. Ben je nieuwsgierig hoe onze zorg er nu uitziet? Lees dan verder onder herstellen. Wil je weten waarom en hoe wij ons werk doen?  Lees dan verder onder  ‘Hoe Lister werkt.

Hoe Lister werkt

Lister maakt het mogelijk dat ook mensen met een psychische kwetsbaarheid en zeer complexe zorgvragen in hun eigen omgeving herstellen.

Dit doen we vanuit een visie op zorg die aansluit bij de eisen en wensen van cliënten én bij de veranderende samenleving. We kennen vijf pijlers:

 1. Herstellen doe je thuis. Als dat (tijdelijk) niet kan, biedt Lister verschillende beschermde woonvormen.
 2. Herstel thuis of in een woning van Lister is altijd gericht op het meedoen in onze samenleving.
 3. Normaliseren betekent voor ons ook dat wij vanzelfsprekend een beroep doen op de eigen kracht en mogelijkheden van de cliënten en zijn of haar netwerk.
 4. Wij maken het mogelijk dat cliënten de eigen kracht en mogelijkheden (leren) herkennen en benutten door het doelgericht inzetten van ervaringsdeskundigen en peer support.
 5. Door maatwerktrajecten voor cliënten en het slim benutten van ons menselijk kapitaal (professionals, ervaringsdeskundigen en peer-workers) realiseren wij grip op onze kosten.

Hiermee heeft Lister een heldere visie op goede zorg. Die visie dragen we ook actief uit. En het geeft ons een robuuste basis om samen met partners oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te zoeken die werken. Samenwerken vinden wij daarbij vanzelfsprekend. Wij verbinden hierbij onze kennis, kunde en middelen aan die van onze partners. Met als doel samen tot een betere situatie voor onze doelgroepen te komen. Lees hier meer over in onze folder richtlijn goede zorg.

Vanuit onze visie zijn wij voortdurend op zoek naar innovatieve mogelijkheden om onze zorg en organisatie te verbeteren en leren hierbij van onze ervaringen. Wij realiseren maatwerk voor iedere cliënt. Iedere zorgvraag is uniek en verlangt maatwerk dat effectief ingezet wordt voor cliënt én opdrachtgever: 1000 cliënten leiden bij ons tot 1000 unieke trajecten.

Greep uit  de laatste innovaties

 • Enik Retreat
  Enik Retreat geeft je de kans om even weg te zijn van de ‘gewone’ wereld. Zo krijg je lucht om je wensen en verlangens in beeld te brengen, om levensvragen te bespreken, om te ontdekken waar je vast loopt in je huidige leven. De balans opmaken: Wat gaat goed? Wat zou ik willen verbeteren? Tijdens Enik Retreat kom je echt even tot jezelf. Je doet nieuwe energie op en gaat vol inspiratie naar huis.
 • Gebiedsteam GGZ
  Lister en Altrecht (specialistische ggz) werken samen in het gebiedsteam ggz. Het gebiedsteam biedt inwoners met een ernstige psychische kwetsbaarheid behandeling en begeleiding dichtbij huis, in de wijk. Medewerkers van beide organisaties werken als collega’s in één team, in één plaats of gebied. Er zijn in totaal elf gebiedsteams in het werkgebied van Lister en Altrecht. In de stad Utrecht zijn acht teams en in de gemeenten Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik en Vijfheerenlanden (regio Lekstroom) zijn drie teams.
 • GGZ in de wijk
  Lister werkt samen met de gemeente Utrecht, Zilveren Kruis, familie- en cliëntorganisaties, Kwintes, Jellinek en Altrecht aan het mogelijk maken van begeleiding én behandeling van mensen met EPA in de wijk. In 2016 zijn daarom twee proeftuinen gestart in Lunetten en Overvecht.

 

Jaarberichten Lister

Jaarbericht Lister 2021
Jaarbericht Lister 2020
Jaarbericht Lister 2019
Jaarbericht Lister 2018
Jaarbericht Lister 2017
Jaarbericht Lister 2016
Jaarbericht Lister 2015

Onderzoek

Om de kwaliteit van onze begeleiding continue te verbeteren en te vernieuwen, laat Lister zowel intern als extern onderzoek verrichten en delen we onze kennis.

 • Intensieve relatie met Trimbos instituut. Onderzoek laten doen voor:
  OGGZ, Dagbesteding, Forensische zorg, De Boerderij, Freedom First
 • Intern onderzoek
  Mandy Lodder: o.a. onderzoek doorstroom van cliënten
  Maurits Beenackers: o.a. onderzoek herstelgericht werken

Kennisdeling onder andere via:

 • Valente
 • Werkplaats Herstelondersteuning
 • GGZ Nederland
 • Film ‘Samen werken aan herstel’

Samenwerkingsverbanden

Enkele voorbeelden:

 • Altrecht
  Samenwerking met verschillende afdelingen van Altrecht
 • Van der Hoeven kliniek
  Samenwerking voor mensen met een TBS of civielrechtelijke maatregel
 • Ketenpartners, zoals Tussenvoorziening, Jellinek, Leger des Heils
  Samenwerking voor goede keten van zorg
 • Woningbouwcorporaties in Utrecht en omgeving
  Samenwerking op het gebied van huisvesting
 • Leo Kannerhuis
  Samenwerking voor al het zorgaanbod voor autisme-spectrumstoornissen.

De raad van bestuur

Juul Reinking en Theo den Hertog vormen samen de raad van bestuur.
Hier vindt u het jaarverslag van 2021.
Reglement raad van bestuur mei 2020.

Lister wil graag transparant zijn over de beloning en declaraties van de raad van bestuur. In de jaarrekening wordt jaarlijks de beloning van de raad van bestuur verantwoord. Bekijk hier de accountantsverklaring voor 2021.

Hier vindt u een verantwoording van onze vergoedingen. De statuten vindt u hier.

De raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vijf personen en heeft 3 commissies: Auditcommissie, Kwaliteitscommissie en de Remuneratiecommissie.
Mw. C.M. van der Bas
Dhr.  A. Geurtsen (vicevoorzitter)
Mw. L.M.B. Musterd (voorzitter)
Mw. S.L. Raams
Dhr. M. Charifi 

De raad van toezicht heeft een visie op toezicht opgesteld.

Geschiedenis van Lister

1983  Oprichting Stichting Beschermde Woonvormen Utrecht
(SBWU). Samenwerking van particulieren pensiontehuizen

1989 Oprichting van RIBW

1998 Eerste werkgroep ‘Samen werken aan herstel’ o.l.v. Wilma Boevink

2008 Herstelvisie richtinggevend voor begeleiding

2013 Fusie met Centrum Vaartserijn. Vanaf oprichting in omvang 5x gegroeid

2014 Nieuwe positionering Lister en naamswijziging van SBWU naar Lister

2015 Oprichting Enik Recovery College

2018 Start van het Gebiedsteam ggz. 

 

Lister is ook de naam van een sociale onderneming voor kwetsbare burgers in Triëst, Italië. Deze stad is sinds de jaren ‘70 hét voorbeeld van psychiatrie zonder bedden. Met de naam Lister willen we laten zien dat we echt een herstelondersteunende organisatie zijn, die zich richt op de ontwikkeling van mensen. Een organisatie die kansen ziet voor cliënten en hen ondersteunt om die kansen te pakken.