Over Lister

 

 

Lister werkt met gespecialiseerde begeleiders en ervaringsdeskundigen voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en verslavingsproblemen. Cliënten gaan samen met Lister- werkers op zoek naar mogelijkheden om een betekenisvol leven op te bouwen en naar vermogen deel te nemen aan de maatschappij. Dit is altijd maatwerk. We werken nauw samen met naastbetrokkenen, verwijzers, organisaties voor arbeidsre-integratie, zorgaanbieders, buurtorganisaties, -bewoners en vrijwilligers. In die samenwerking is het tot stand brengen van een (informeel) netwerk voor de individuele cliënt een belangrijk begeleidingsdoel. Want Lister stelt zich ten doel zichzelf, in relatie tot de cliënt, uiteindelijk overbodig te maken.

Lister werkt al meer dan 30 jaar met en voor mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Van oudsher bieden wij hen huisvesting en begeleiding in de wijk. In 2008 zijn wij met herstelondersteunende begeleiding gestart, vanuit de overtuiging dat iedereen zich kan ontwikkelen. Hoe je herstelondersteunend begeleidt,  is een zoektocht van cliënten en medewerkers samen.  Daarmee gaan we tot de dag van vandaag door. Wij zien het als onze opdracht om de beste begeleiding te bieden voor mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen. Bent u nieuwsgierig naar hoe onze zorg er nu uitziet? Lees dan verder onder herstellen. Wilt u weten waarom en hoe wij ons werk doen?  Lees dan verder onder  ‘Hoe Lister werkt.

Hoe Lister werkt

Lister maakt het mogelijk dat ook mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) en zeer complexe zorgvragen in hun eigen omgeving herstellen. Daarbij stellen wij onszelf ten doel ons ten opzichte van de individuele cliënt overbodig te maken.

Dit doen we vanuit een visie op zorg die aansluit bij de eisen en wensen van cliënten én bij de veranderende samenleving. We kennen vijf pijlers:

 1. Herstellen doe je thuis. Als dat (tijdelijk) niet kan, biedt Lister verschillende beschermde woonvormen.
 2. Herstel thuis of in een woning van Lister is altijd gericht op het meedoen in onze samenleving.
 3. Normaliseren betekent voor ons ook dat wij vanzelfsprekend een beroep doen op de eigen kracht en mogelijkheden van de cliënten en zijn of haar netwerk.
 4. Wij maken het mogelijk dat cliënten de eigen kracht en mogelijkheden (leren) herkennen en benutten door het doelgericht inzetten van ervaringsdeskundigen en peer support.
 5. Door maatwerktrajecten voor cliënten en het slim benutten van ons menselijk kapitaal (professionals, ervaringsdeskundigen en peer-workers) realiseren wij grip op onze kosten.

Hiermee heeft Lister een heldere visie op goede zorg. Die visie dragen we ook actief uit. En het geeft ons een robuuste basis om samen met partners oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te zoeken die werken. Samenwerken vinden wij daarbij vanzelfsprekend. Wij verbinden hierbij onze kennis, kunde en middelen aan die van onze partners. Met als doel samen tot een betere situatie voor onze doelgroepen te komen.

Vanuit onze visie zijn wij voortdurend op zoek naar innovatieve mogelijkheden om onze zorg en organisatie te verbeteren en leren hierbij van onze ervaringen. Wij realiseren maatwerk voor iedere cliënt. Iedere zorgvraag is uniek en verlangt maatwerk dat effectief ingezet wordt voor cliënt én opdrachtgever: 1000 cliënten leiden bij ons tot 1000 unieke trajecten.

Greep uit  de laatste innovaties

 • Open Dialogue
  POD Nederland heeft vier teams (twee teams van Altrecht en Lister (Houten en Lunetten), één bij GGz Eindhoven en één team bij MET ggz) met in ieder team een psychiater, psycholoog, ervaringswerker, verpleegkundige en leidinggevende. Voor ons land is dit de eerste stap naar een praktijk waarbij het gezamenlijk (cliënt – omgeving – hulpverlener) betekenis zoeken bij ontwrichtende ervaringen centraal staat, cruciaal voor herstelondersteunende zorg.
 • Enik Retreat
  Enik Retreat geeft je de kans om even weg te zijn van de ‘gewone’ wereld. Zo krijg je lucht om je wensen en verlangens in beeld te brengen, om levensvragen te bespreken, om te ontdekken waar je vast loopt in je huidige leven. De balans opmaken: Wat gaat goed? Wat zou ik willen verbeteren? Tijdens Enik Retreat kom je echt even tot jezelf. Je doet nieuwe energie op en gaat vol inspiratie naar huis.
 • Inspiratiehuizen
  In Nieuwegein, IJsselstein en Houten zijn inspiratiehuizen geopend. Het Inspiratiehuis is een plek voor Hoop, Inspiratie, Persoonlijke Ontwikkeling, Gezamenlijk leren, Empowerment, Wederkerigheid en Verbondenheid. Deze waarden wil Lister uit gaan dragen in verschillende vormen, zoals een ontmoetingsruimte, het uitwisselen van diensten, cursussen op het gebied van herstel en zelfontwikkeling en peersupport.
 • GGZ in de wijk
  Lister werkt samen met de gemeente Utrecht, Zilveren Kruis, familie- en cliëntorganisaties, Kwintes, Jellinek en Altrecht aan het mogelijk maken van begeleiding én behandeling van mensen met EPA in de wijk. In 2016 zijn daarom twee proeftuinen gestart in Lunetten en Overvecht.

Voorkant Lister jaarbericht 2016

 

 

 

 

 

 

 


Onderzoek

Om de kwaliteit van onze begeleiding continue te verbeteren en te vernieuwen, laat Lister zowel intern als extern onderzoek verrichten en delen we onze kennis.

 • Intensieve relatie met Trimbos instituut. Onderzoek laten doen voor:
  OGGZ, Dagbesteding, Forensische zorg, De Boerderij, Freedom First
 • Intern onderzoek
  Mandy Lodder: o.a. onderzoek doorstroom van cliënten
  Maurits Beenackers: o.a. onderzoek herstelgericht werken

Kennisdeling onder andere via:

 • RIBW alliantie
 • Werkplaats Herstelondersteuning
 • GGZ Nederland
 • Film ‘Samen werken aan herstel’

Samenwerkingsverbanden

Enkele voorbeelden:

 • Altrecht
  Samenwerking met verschillende afdelingen van Altrecht
 • Van der Hoeven kliniek
  Samenwerking voor mensen met een TBS of civielrechtelijke maatregel
 • Ketenpartners, zoals Tussenvoorziening, Jellinek, Leger des Heils
  Samenwerking voor goede keten van zorg
 • Woningbouwcorporaties in Utrecht en omgeving
  Samenwerking op het gebied van huisvesting
 • Leo Kannerhuis
  Samenwerking voor al het zorgaanbod voor autisme-spectrumstoornissen.

De raad van bestuur

Jan Berndsen en Marlies van Loon vormen samen de raad van bestuur.

Lister wil graag transparant zijn over de beloning en declaraties van de raad van bestuur. In de jaarrekening wordt jaarlijks de beloning van de raad van bestuur verantwoord. Hier vindt u een overzicht van alle declaraties over het boekjaar 2016.

De raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vijf personen en heeft 3 commissies: Auditcommissie, Kwaliteitscommissie en de Remuneratiecommissie.
Mw. C.M. van der Bas
Dhr.  A. Geurtsen (vicevoorzitter)
Dhr. R.J. Mascini
Dhr. M. Charifi
Mw. L.M.B. Musterd (voorzitter)
Mw. S.L. Raams

 

De raad van toezicht heeft een visie op toezicht opgesteld.

Geschiedenis van Lister

1983  Oprichting Stichting Beschermde Woonvormen Utrecht
(SBWU). Samenwerking van particulieren pensiontehuizen

1989 Oprichting van RIBW

1998 Eerste werkgroep ‘Samen werken aan herstel’ o.l.v. Wilma Boevink

2008 Herstelvisie richtinggevend voor begeleiding

2013 Fusie met Centrum Vaartserijn. Vanaf oprichting in omvang 5x gegroeid

2014 Nieuwe positionering Lister en naamswijziging van SBWU naar Lister