Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Een zorgorganisatie die werkt met volwassenen en kinderen moet volgens de wet werken met de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. De meldcode helpt een zorgmedewerker bij het opmerken en handelen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandleing. En bij psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing. Lister werkt met deze meldcode en heeft een protocol waarin staat wat iemand dan kan doen.

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand wordt gepleegd uit de huiselijke kring van een slachtoffer. Dit kan de partner van het slachtoffer zijn, een ex-partner, een ander familielid of een vriend. Voorbeelden van huiselijk geweld zijn: lichamelijk geweld, vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik, bedreigingen, opzettelijk vernielen van eigendom en financiële uitbuiting. Het kan ook gaan over ouderenmishandeling, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld. 

Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling van een minderjarig kind. Dit kan gaan over lichamelijk geweld, emotionele mishandeling, seksueel misbruik en verwaarlozing. Ook kan het eergerelateerd geweld zijn, huwelijksdwang of vrouwelijke genitale verminking. Het is ook kindermishandeling als een kind getuige is van huiselijk geweld tussen ouders of huisgenoten. De dader kan een familielid of een vriend zijn van het slachtoffer. 

Meldcode voor Lister medewerkers

Als een medewerker van Lister een vermoeden heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling dan volgt deze de verplichte 5 stappen uit de meldcode:

  1. We brengen eerst de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart;
  2. We overleggen met collega’s en de leidinggevende. Zo nodig ook met Veilig Thuis of een aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en kindermishandeling van Lister;
  3. We voeren een gesprek met de cliënt;
  4. We wegen de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling aan de hand van een afwegingskader. Eventueel overleggen we met Veilig Thuis;
  5. We nemen 2 beslissingen: We beslissen of melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is. We kijken of hulp verlenen (of hulp organiseren) mogelijk is. 

Meer informatie over de wet Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling kun je vinden op deze website van de Rijksoverheid.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) ziet toe op het gebruik van de meldcode in zorgorganisaties. Op deze website staan rapporten van onderzoeken naar het gebruik van de meldcode binnen verschillende organisaties.