Incident melden

Heb je als cliënt van Lister weleens meegemaakt dat er iets (bijna) mis ging? Of heb je bij iemand anders gezien dat er iets (bijna) mis ging; bij een mede-cliënt, medewerker of derde? We spreken dan van een ‘incident’ of een ‘bijna incident’. Iemand is bijvoorbeeld gevallen, of iemand kreeg de verkeerde medicijnen uitgedeeld. Bij een incident gaat het dus om gevaarlijke of onveilige situaties.

Wij willen dit graag weten om ervan te kunnen leren. Wellicht kunnen we er iets aan doen, onze begeleiding veiliger maken en zo vergelijkbare incidenten in de toekomst voorkomen. Het gaat er dus niet zozeer om wie de schuld heeft, maar vooral over het verbeteren van onze begeleiding.

Een incident melden gebeurt niet anoniem, omdat wij wellicht contact met je willen opnemen naar aanleiding van jouw melding.

Incident melden

Je kunt een incident melden door het invullen van dit online formulier.

Een incident is géén klacht over Lister. Een klacht is een melding van onvrede over onze organisatie.