Cliëntgegevens en privacy

Om je goed te kunnen ondersteunen, hebben we bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Voor Lister staat jouw privacy voorop. Dat betekent dat we zorgvuldig omgaan met de gegevens die we van je hebben.

Hoe gaat Lister om met jouw gegevens?

We gebruiken je gegevens alleen voor het doel waartoe je ze aan ons hebt gegeven. We delen of gebruiken ze nooit ergens anders voor zonder jouw toestemming, tenzij we daar wettelijk toe verplicht zijn. En we vragen je alleen om informatie die we echt nodig hebben.

Meer informatie over hoe Lister omgaat met jouw gegevens staat in deze folder.

Folder – Privacy Client – Hoe gaat Lister om met jouw gegevensDownloaden

Ook kun je bij Lister zelf je dossier inzien via een cliëntportaal, Caren. hoe dat werkt lees je in deze folder. 

Flyer – Clientportaal CarenDownloaden

Wetgeving

Lister is gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In die wet staat onder andere dat je ons altijd kunt vragen welke gegevens we precies van je hebben. En dat je deze informatie kunt laten veranderen, als er iets niet klopt.

Funtionaris Gegevensbescherming

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de manier waarop Lister omgaat met jouw persoonsgegevens? Stuur dan een mail naar onze functionaris Gegevensbescherming.

Privacyregelementen

Heeft u meer informatie nodig? Lees in onze privacy reglementen hoe we met jouw informatie omgaan. Lister werkt volgens drie privacy-reglementen namelijk:

Lister Privacyreglement voor clienten cursisten en deelnemers dagactiviteiten nov 2022Downloaden
Privacyreglement – Passanten naasten familie en bezoekersDownloaden
Privacyreglement – Medewerkers externen stagiaires vrijwilligers en sollicitantenDownloaden