Terug naar het nieuwsoverzicht

Mooie uitkomst Muva onderzoek over sociaal functioneren cliënten

24 oktober 2023

Anderhalf jaar lang vond op vier Lister locaties het Muva leefstijlonderzoek plaats, een samenwerking met UMC Utrecht. Doel was om te onderzoeken of begeleiding op het gebied van leefstijl een positief effect heeft op het sociaal functioneren, de kwaliteit van leven en de lichamelijke gezondheid van deelnemers (cliënten én medewerkers). De resultaten zijn bekend. Het onderzoek wijst uit dat aandacht voor leefstijl het sociaal functioneren van cliënten verbetert.

Wat hield de Muva leefstijl interventie in?
Muva begon met het opstellen van leefstijl doelen aan de hand van de Vief check. Daarna konden deelnemers kiezen of zij wilden meedoen aan het nieuwe leefstijl aanbod: groepsbeweeglessen zoals wandelingen, yoga, boksen, zwemmen, slaapcursus, stoppen met roken cursus en een cursus gezonde voeding. Ook werden medewerkers gemotiveerd om begeleidingsgesprekken op een fysiek actieve manier te doen en konden ze de Muva app gebruiken.

Wat zijn de resultaten?
Muva heeft, ten opzichte van de controlefase, het sociaal functioneren verbeterd bij cliënten. Cliënten kregen meer sociaal contact en hadden meer vertrouwen in hun eigen kunnen. De verandering in het sociaal functioneren hing niet samen met de lichamelijke activiteit en de persoonlijkheid van de medewerker. Mogelijk dat de verbetering in het vertrouwen in het eigen kunnen in de toekomst ertoe kan leiden dat cliënten ook groeien in de activiteiten die zij zelfstandig uitvoeren. Dit kan een belangrijke stap zijn in het herstel van cliënten.

Er waren helaas geen andere veranderingen te zien. Dit zou kunnen komen doordat we geen gestructureerde interventie hebben aangeboden die voor elke cliënt hetzelfde was. Dit is in eerder onderzoek wel gebeurd, daar kwamen cliënten bijvoorbeeld twee keer per week naar een ziekenhuis om daar fitnessoefeningen te doen. 

Wat betekenen de resultaten voor de dagelijkse praktijk?
De Muva leefstijlinterventie kan het sociaal functioneren van cliënten verbeteren en kan hierin bijdragen aan het herstel van cliënten. Zoals eerder onderzoek ook liet zien, kunnen leefstijlinterventies een goede aanvulling zijn op de herstelbegeleiding. Het is belangrijk om samen met de cliënt te kijken waar de kansen en de drempels liggen. Wat kan een leefstijlinterventie iemand brengen, en welke drempels moeten eerst verlaagd worden? De Vief check kan helpen om dit in kaart te brengen en het kan helpen om een medicatiecheck jaarlijks te agenderen bij behandelaren.

Hoe zijn we bij Lister verder gegaan met Muva en leefstijl?
Het Muva onderzoek is binnen Lister een belangrijke katalysator geweest om leefstijlinterventies een integraal onderdeel te maken van herstelondersteunende begeleiding. Het Muva onderzoek legde ook belangrijke knelpunten bloot. Hiervoor zijn adviezen gegeven die bijna allemaal zijn opgevolgd:

Bekijk het leefstijlaanbod ook op: https://www.lister.nl/activiteiten/ 

Wat zijn de leefstijl plannen voor de komende tijd?
Het leefstijl wiel geeft de aandachtsgebieden weer waar we de komende drie jaar aan werken:

Voor 2024 zijn er twee speerpunten benoemd: 

Dit betekent dat we medewerkers tijdens teamoverleggen inspireren met actuele kennis en positieve voorbeelden van het effect van leefstijlinterventies. Het betekent ook dat we aandacht vragen voor leefstijl vanaf de start van zorg binnen het nieuwe methodische kader. Daarnaast werken we met HR&O samen aan het vitaliteitsbeleid en -programma voor de medewerkers van Lister. 

In 2024 wordt Lister rookvrij, als onderdeel van een stimulerende omgeving. Ook zetten we ons in om het leefstijl aanbod binnen en buiten Lister (sociale kaart) inzichtelijk en snel toegankelijk te maken. Daarnaast willen we inzicht krijgen in de behoeften van medewerkers en cliënten om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. Tot slot starten we een pilot om de It’s my life app (Fitcoins) voor cliënten beschikbaar te stellen om te onderzoeken of dit een extra stimulans is om cliënten in beweging te brengen en te houden.

De resultaten van het Muva onderzoek worden momenteel opgeschreven in een wetenschappelijk artikel.

Deel via:

Het laatste nieuws

2023 was een mooi jaar voor Lister

In 2023 vierde Lister haar jubileum: we bestonden 40 jaar. In ons Jaarbericht lees je de verhalen én de cijfers...

Akkoord Souvereinburg: prettig wonen voor jongvolwassenen

Kort geleden is het Akkoord Souvereinburg en omgeving ondertekend door Lister, Woonin, Movactor en de gemeente Nieuwegein. Zij werken samen...

Activering Lister-cliënten zet door

Lister ziet graag dat haar cliënten meedoen in de samenleving. Ongeveer 7 op de 10 cliënten hebben een activiteit die...