Terug naar alle locaties

Lister Nicolaasstraat

Lister Nicolaasstraat is een beschermd verblijf locatie in de Utrechtse binnenstad. We bieden zeer intensieve gespecialiseerde begeleiding aan bewoners uit langdurige psychiatrische zorg en jongvolwassenen met een psychotische kwetsbaarheid.

  • 24 uurs begeleiding
  • 21 bewoners

Begeleiding

Ons team biedt gespecialiseerd en intensief 24-uurs begeleiding aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. In de nacht is er een slaapdienst waar indien nodig een beroep op gedaan kan worden. De bewoners worden begeleid bij het zetten van de eerste stap binnen beschermd wonen. Dit proces bereidt je voor op een vervolgstap bij een andere locatie van Lister, een zelfstandige woning (met ambulante begeleiding) of een minder intensieve beschermd verblijf locatie.

Begeleiding is gericht op ondersteuning bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en maatschappelijke participatie met als uitgangspunt het vergroten van de zelfredzaamheid waarbij gewerkt wordt vanuit de herstelvisie. Trainingen om de zelfstandigheid van mensen te vergroten behoren hierbij tot de mogelijkheden. Denk daarbij aan zelf koken en boodschappen doen.

De begeleiding is op maat en daardoor erg divers. Iedere bewoner stelt samen met een persoonlijk begeleider een plan op met individuele doelen. De begeleiding ondersteunt de bewoner bij het werken aan die doelen.

Team

De begeleiding wordt geboden door herstelcoaches/persoonlijk begeleiders, woonondersteuners, een ervaringsdeskundige, een trajectbegeleider, leefstijlcoach, een sportmedewerker en een ggz specialist.

Locatie

In een karakteristiek en monumentaal pand met twee verdiepingen bevinden zich 19 zelfstandige studio’s. Het is op dit moment toegestaan om te roken in de eigen studio. Er zitten 10 studio’s aan de Nicolaasstraat en 9 aan het Nicolaaskerkhof (inpandig). Elke studio is 25 m² en heeft een keukenblok, douche en toilet. De studio’s aan de Nicolaasstraat hebben per drie studio’s een eigen voordeur. Het kantoor is inpandig en bevindt zich op de begane grond, de slaapwacht zit op de tweede verdieping van het pand. Er is een gemeenschappelijke tuin, keuken en woonkamer. De groepsmomenten bevinden zich in de woonkamer.

Elke dag zijn er koffiemomenten en er is de mogelijkheid om gezamenlijk te lunchen. Driemaal per week wordt er door een bewoner, met ondersteuning van een woonondersteuning, gekookt. Bewoners kunnen zich inschrijven voor de eetmomenten, dit is niet verplicht. 

Er is 24-uurs begeleiding. Vroege en late diensten met ten minste één persoonlijk begeleider/herstelcoach en één woonondersteuner. In de nacht is er een slaapdienst die benaderd kan worden voor dringende zaken.

Lister is een rookvrije organisatie. In onze gebouwen, op onze terreinen en voor de ingang van onze terreinen wordt niet gerookt. Cliënten kunnen roken in hun eigen woonruimte.

Omgeving

Lister Nicolaasstraat ligt in hartje Utrecht achter het Ledig Erf en tegenover het Willem Arntsz huis. De locatie is goed te bereiken met het OV.

Daginvulling

Wij vinden het belangrijk dat bewoners minimaal twee dagdelen per week zinvolle dagbesteding hebben. De trajectbegeleider of een IPS coach kan hierbij ondersteunen. Ook kan worden samengewerkt met Altrecht. Verder kan gebruik gemaakt worden van het cursusaanbod bij Enik of het uitgebreide wijkaanbod. Er wordt nauw samengewerkt met WIJ3.0 die verschillende dagbestedingsplekken hebben, zoals de Werfkelder. Ook een zorgboerderij, Lapso en een aantal andere partijen bieden dagbesteding aan onze bewoners. Rondom de locatie worden ook verschillende activiteiten aangeboden, zoals een sportaanbod onder begeleiding van de sportmedewerker en de jaarlijkse barbecue, waarbij naasten en familie ook zijn uitgenodigd.  

Samenwerking

Bewoners van Lister Nicolaasstraat moeten een behandelaar hebben. Wij werken daarom intensief samen met behandelaren, zoals Altrecht gebiedsteam West en Binnenstad, Altrecht Ambit en Van der Hoeven kliniek. Lister Nicolaasstraat is verantwoordelijk voor de begeleiding en het ambulante behandelteam is verantwoordelijk voor behandeling. 

Het team werkt verder nauw samen met het gebiedsteam van Lister en het informele netwerk binnen het gebied zoals buurtcentra en de Nizu. Daarnaast is er contact en samenwerking met de buurt zoals het buurtcomité, omwonenden, de wijkagent en winkeliers. 

van der Hoeven kliniek - logo
Nizu - Netwerk Informele Zorg Utrecht - Logo

Wonen bij lister?

Man zit op de bank met rood shirt en heeft een bril op en kijkt naar de andere persoon die op de bank zit.

Wil je jezelf of iemand anders aanmelden voor wonen bij Lister? Op onze aanmeldpagina Wonen leggen we je uit hoe het werkt en wat je ervoor nodig hebt. Je kunt je niet opgeven voor een locatie. Afhankelijk van jouw zorgvraag en de wachttijd krijg je een plek op één van onze locaties.

Bekijk ook

Wonen

Lister biedt beschermd wonen aan mensen vanaf 18 jaar met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslaving. Lukt het momenteel niet om zelfstandig te wonen? Dan is beschermd wonen misschien iets voor jou.

Een vrouw zit aan het bureau. Ze heeft lang grijs haar en ze lacht. Op het bureau liggen allemaal spullen die ze verzameld heeft.

Ervaringsverhalen

Lees de verhalen van cliënten, medewerkers, familie en naasten. Wat hebben zij meegemaakt? En wat hebben zij gedaan om zich beter te voelen? Dit zijn hun ervaringen.