Spring naar content

Aanmelden logeerbedden bij Lister

Logeerbedden Lister

Vanaf februari 2017 kun je ook als niet-Lister cliënt gebruik maken van de logeerbedden of een adempauzeplek van Lister. Lister organiseert samen met collega instellingen namens de gemeente Utrecht adempauzeplekken, dit zijn plekken voor kortdurend verblijf (4 nachten) voor mensen die tijdelijk extra zorg en ondersteuning nodig hebben.  Hieronder staat meer informatie over het aanbod en aanmelding.

Voor wie?

Een logeerbed van Lister is een tijdelijke voorziening voor mensen met psychische problemen die al wel onderdak hebben, maar zich in een situatie bevinden waarbij het wenselijk is dat zij even uit de eigen woonomgeving gaan.

Misschien heb jij in jouw geval tijdelijk extra zorg of nabijheid nodig, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat je niet verder uit balans raakt of om jouw netwerk te ontlasten.

De logeerbedden van Lister zijn bedoeld voor situaties waarin geen andere mogelijkheden voorhanden zijn en bijvoorbeeld niet als crisis- of nachtopvang.

Waar?

Lister heeft logeerbedden op meerdere locaties in Utrecht. De verblijfssituatie en het aanbod is per locatie verschillend. Bijvoorbeeld of er 24 uur wakend personeel aanwezig is. 

Hoe lang?

Je kunt in principe maximaal vier dagen gebruik maken van een logeerbed van Lister.

Begeleiding

Tijdens het verblijf op het logeerbed van Lister blijft de verwijzende organisatie verantwoordelijk voor de begeleiding en ook een aandeel leveren in de begeleiding. In onderling overleg maken we afspraken over wie wat doet. Dit leggen we vast in het aanvraagformulier.

Aanmelden

Aanmelden kan op werkdagen van 8 tot 17 uur rechtstreeks bij de locatie, zie bijlage. Tijdens het telefoongesprek bekijken we of het inzetten van een logeerbed bij Lister passend is en of het aanbod van deze locatie aansluit op de vraag.  Als we tot plaatsing overgaan, vult de verwijzer een aanvraagformulier in met basale informatie over de zorgvraag en over de afspraken die gemaakt zijn over verblijf en begeleiding.

Voor overleg over een aanmelding buiten kantoortijden kun je contact opnemen met het dienstdoende ANW-hoofd van Lister via (088) 742 90 00.