Spring naar content

Aanmelden logeerbedden bij Lister

Logeerbedden Lister

Vanaf februari 2017 kun je ook als niet-Lister cliënt gebruik maken van de logeerbedden van Lister. Op deze pagina staat meer informatie over het aanbod en aanmelding.

Voor wie?

Een logeerbed van Lister is een tijdelijke voorziening voor mensen met psychische problemen die al wel onderdak hebben, maar zich in een situatie bevinden waarbij het wenselijk is dat zij even uit de eigen woonomgeving gaan.

Misschien heb jij in jouw geval tijdelijk extra zorg of nabijheid nodig, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat je niet verder uit balans raakt of om jouw netwerk te ontlasten.

De logeerbedden van Lister zijn bedoeld voor situaties waarin geen andere mogelijkheden voorhanden zijn en bijvoorbeeld niet als crisis- of nachtopvang.

Waar?

Lister heeft logeerbedden op meerdere locaties in Utrecht. De verblijfssituatie en het aanbod is per locatie verschillend. Bijvoorbeeld of er 24 uur wakend personeel aanwezig is. Meer informatie over het aanbod, de doelgroep en contra-indicaties van de verschillende locaties, staat in de bijlage.

Hoe lang?

Je kunt in principe maximaal vijf dagen gebruik maken van een logeerbed van Lister.

Begeleiding

Tijdens het verblijf op het logeerbed van Lister blijft de verwijzende organisatie verantwoordelijk voor de begeleiding en ook een aandeel leveren in de begeleiding. In onderling overleg maken we afspraken over wie wat doet. Dit leggen we vast in het aanvraagformulier.

Aanmelden

Aanmelden kan op werkdagen van 8 tot 17 uur rechtstreeks bij de locatie met het meest passende aanbod (zie bijlage). Tijdens het telefoongesprek bekijken we of het inzetten van een logeerbed bij Lister passend is en of het aanbod van deze locatie aan sluit op de vraag.  Als we tot plaatsing overgaan, vult de verwijzer een aanvraagformulier in met basale informatie over de zorgvraag en over de afspraken die gemaakt zijn over verblijf en begeleiding.

Voor overleg over een aanmelding buiten kantoortijden kun je contact opnemen met het dienstdoende ANW-hoofd van Lister via (088) 742 90 00.

Afspraken vastleggen

Met de aanvrager of verwijzende instantie van een logeerbed sluiten we eenmalig een “samenwerkingsovereenkomst” af. Hierin staan de afspraken over het uitwisselen van gegevens, over de verzekering etc. De inhoudelijke afspraken over het verblijf leggen we vast in het aanvraagformulier.