Autisme

Je hebt een autisme spectrum stoornis (ASS) en zoekt begeleiding. Je zoekt meer structuur of je hebt hulp nodig voor een zelfstandiger leven. Lister is gespecialiseerd in deze vorm van begeleiding.

Voor studenten met ASS in Utrecht is begeleiding mogelijk in de studentenflat Casa Confetti op de Uithof. Daar zijn twee woongroepen voor studenten met ASS. Begeleiding daar duurt maximaal twee jaar en verloopt via het gebiedsteam Oost Noordoost. Daarna verhuis je naar een andere studentenhuisvesting, maar kan begeleiding wel doorlopen. Dit project is een samenwerking met Stichting Studenten Huisvesting (SSH), Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. 

Autisme is een bijzondere wereld om in te werken.

Wat houdt begeleiding bij autisme door Lister in?

Lister biedt zowel begeleiding thuis als op een Lister locatie. Er wordt structuur geboden in de begeleiding en er is onder meer aandacht voor dagbesteding en vrije tijd. Hierbij word je gestimuleerd deel te nemen aan reguliere activiteiten. Daarnaast is bij Lister ook intensieve begeleiding mogelijk. Indien nodig, zeven dagen per week, 24 uur per dag.

We bieden thuis begeleiding bij ASS in de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Lopik en Vianen. Dit gebeurt via de gebiedsteams. Lister heeft ook woonplekken voor mensen met een ASS, voor als het zelfstandig wonen niet gaat. Deze woningen zijn voor één tot drie personen. Lister Houten Castellum en Lister Rijnsche Maan in Utrecht hebben individuele appartementen en bieden 24-uurs begeleiding aan mensen met autisme.

Portret foto van Arnoud

¨We hebben autisme, maar dat betekent niet dat alles hetzelfde voor ons voelt.¨

Arnoud werkt tien jaar bij Lister Houten Castellum. Daarvoor werkte hij 17 jaar als persoonlijk begeleider in de forensische hulpverlening. Bij Lister Houten Castellum is hij nu persoonlijk begeleider met ervaringsdeskundigheid. Tijdens zijn werk verliest Arnoud de eigen regie van de cliënt nooit uit het oog. Hij zal altijd controleren of hij de behoefte, het gevoel of een gedachte van een cliënt goed begrijpt.

Kennisontwikkeling autisme bij Lister

Door de samenwerking binnen het kenniscentrum Phrenos bundelen en ontwikkelen we onze kennis en deskundigheid op het gebied van autisme. Wij streven naar de best denkbare ondersteuning voor mensen met autisme.

Lister maakt onderdeel uit van het NIPA – Netwerk Innovatie & Productontwikkeling Autisme. Vanaf februari 2021 stuurt het netwerk ongeveer iedere 8 weken een online nieuwsbrief met onder andere samenvattingen van belangrijke recente (internationale) autisme-onderzoeken. Aanmelden kan via deze link.

Boek over Autisme: Zoektocht naar jezelf

Wat kun je zélf doen om met de uitdagingen van het leven met autisme om te gaan? Lister en Parnassia Groep voerden met financiering van het NIPA onderzoek uit naar zelfmanagement bij autisme. Het resultaat van interviews met 20 professionals (afkomstig uit en buiten de ggz) die zelf ook autisme hebben, is gepubliceerd in een boek: ’Zoektocht naar jezelf. Ervaringsdeskundige professionals over zelfmanagement en autisme. Beleidsaanbevelingen voor de ggz’. Daarbij is een handreiking beschikbaar met een overzicht van boeken, organisaties en hulpmiddelen die ondersteunend kunnen zijn bij de zoektocht van mensen met (vermoeden van) autisme. De publicatie is gratis te downloaden, net als de handreiking.

Meer informatie

Zoektocht naar jezelf – Handreiking

Deze handreiking is gemaakt als bijlage van het verslag Zoektocht naar jezelf. Ervaringsdeskundige professionals over zelfmanagement en autisme. Deze handreiking omvat een brede inventarisatie van boeken, online bronnen, netwerken, organisaties en hulpmiddelen die door de geïnterviewden zijn genoemd als waardevol bij hun eigen zoektocht. De handreiking kan worden gebruikt binnen of buiten de hulpverlening ter ondersteuning van de zoektocht van mensen die binnen het autistische spectrum vallen, of zich dit afvragen.
Download , opent in een nieuw tabblad
Boek

Zoektocht naar jezelf – Boek

In Zoektocht naar jezelf vertellen 20 ervaringsdeskundige professionals over hoe zij zelf tegen autisme aankijken. Ze spreken ook over hun ervaring als hulpvrager in de ggz en over wat zij zelf doen en hebben gedaan om met het leven en zijn uitdagingen om te gaan (zelfmanagement). Ten slotte bespreken zij de waarde van ervaringsdeskundigheid, ook voor de ggz.
Download , opent in een nieuw tabblad
Boek

Autisme Begeleiding

Als je autisme hebt, kan hulp vragen soms moeilijk zijn. Terwijl je deze ondersteuning soms wel nodig hebt. Bijvoorbeeld bij het doen van huishoudelijke taken, het maken van afspraken of voor het onderhouden van contact met andere mensen.
Download , opent in een nieuw tabblad
Folder

Bekijk ook

twee mannen zijn in gesprek over de administratie

Begeleiding

Begeleiding is er voor mensen vanaf 18 jaar met een psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslavingsproblematiek. Lister begeleidt mensen thuis door onze gebiedsteams ggz of met beschermd wonen. 

Wonen

Lister biedt beschermd wonen aan mensen vanaf 18 jaar met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslaving. Lukt het momenteel niet om zelfstandig te wonen? Dan is beschermd wonen misschien iets voor jou.

twee vrouwen zitten op een bank en zijn in gesprek met elkaar

Locaties

Neem hier alvast een kijkje op onze locaties. Je kunt je niet opgeven voor een locatie. Afhankelijk van jouw zorgvraag en de wachttijd krijg je een plek op één van onze locaties. Bekijk waar onze locaties zich bevinden.