“We weten elkaar makkelijk en snel te vinden”

Peter Broere. Fotograaf: Wiebke Wilting.

Altrecht en Lister werken veel samen in Overvecht. “Samen heb je meer mogelijkheden en bereik je veel meer mensen”, zegt Peter Broere, verpleegkundig specialist van Altrecht bij Gebiedsteam Overvecht Zuid. Het werkt ook fijn: “We weten elkaar makkelijk en snel te vinden.”

Samen bereik je veel meer mensen

“Als verpleegkundig specialist behandel en begeleid ik cliënten van Altrecht die in Overvecht Zuid wonen. We werken heel goed samen met Lister. Een deel van onze cliënten is ook cliënt van Lister. Daarom is er eenmaal per week altijd iemand van Altrecht bij de cliëntbespreking van Lister aanwezig. Andersom is er ook iemand van Lister bij als wij een behandelplanbespreking hebben van iemand die ook bij Lister cliënt is. Als wij of Lister met iets van een cliënt zitten, vragen hebben over een behandeling of advies nodig hebben, dan bespreken we dat met elkaar. Ook – anoniem – als iemand niet bij ons in behandeling of bij Lister in begeleiding is. Je probeert elkaar verder te helpen. Dat is ook goed voor de cliënt.”

Directe lijn naar specialisten
“Wij kunnen ook weer onze specialisten binnen Altrecht om advies vragen. Laatst had Lister
bijvoorbeeld een cliënt met forse persoonlijkheidsproblemen. Die moest nog anderhalf jaar wachten voordat de specialistische behandeling kon beginnen. Lister vroeg of wij die cliënt konden helpen. Meestal behandelen wij in het gebiedsteam geen cliënten met deze specifieke problemen. Maar in overleg met onze afdeling persoonlijkheidsstoornissen, hebben we deze cliënt toch in behandeling genomen, als overbrugging.”

Samen kan je meer
“Wij willen en moeten onze cliënten ook meer begeleiden in gezond leven. Lister is hier ook mee bezig. Lister en het Universitair Medisch Centrum UMC hebben mooie trainingen gemaakt. Bijvoorbeeld voor stoppen met roken, en een slaaptraining. Die gaan we ook bij Altrecht gebruiken. Hier in Overvecht proberen we deze trainingen zoveel mogelijk samen te geven, in de wijk. In Overvecht zijn heel veel kwetsbare mensen, waarvan veel mensen de wijk niet uitkomen. Als je bijvoorbeeld in het centrum van Utrecht iets voor ze organiseert, dan komen ze niet. Samen heb je meer mogelijkheden en je bereikt veel meer mensen als je het hier in de wijk doet.”

Koffieautomaat
“De samenwerking tussen Altrecht en Lister wordt steeds makkelijker. Ons gebiedsteam zat al met Lister Overvecht Zuid op één locatie. Sinds kort zitten we met Overvecht Noord en Zuid van Altrecht en Lister Overvecht Zuid, Noord, én een beschermd wonen-team van Lister op een nieuwe plek bij elkaar. Dat is heel fijn. We weten elkaar makkelijk en snel te vinden. Je komt elkaar steeds tegen bij de koffieautomaat, bij de lunch, in de gangen. Daardoor leer je elkaar kennen. Dat is een groot voordeel: je weet wat je in behandeling of begeleiding voor elkaars cliënten kan betekenen, en je kan makkelijk even iets bespreken en afstemmen.”