Spring naar content

Cliëntenraad

Waarom een cliëntenraad?

 1. De Cliëntenraad vertegenwoordigt alle GGZ-cliënten van Lister.
 2. De Cliëntenraad behartigt de belangen van deze cliënten.
 3. Wanneer signalen de Raad bereiken dat er op dit terrein problemen zijn, springt zij daarop in.
 4. De Cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en medewerkers van Lister.
 5. De Cliëntenraad ontwikkelt initiatieven die voor de cliënten belangrijk kunnen zijn.
 6. Hierbij zijn ideeën van cliënten van het grootste belang.

Hoe werkt de cliëntenraad?

 1. De Raad bestaat uit ongeveer tien leden.
 2. De Raad wordt in haar werk bijgestaan door twee zogeheten ondersteuners. Deze ondersteuners helpen de Cliëntenraad bij het werk.
 3. De Raad vergadert één keer per maand.
 4. Daarbij is een Dagelijks Bestuur actief, dat bestaat uit de voorzitter en de secretaris. Één van de ondersteuners is bij de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur aanwezig.
 5. Tenslotte zijn leden van de Raad actief in andere overlegvormen en projecten, zoals het Platform GGz Utrecht. Dit platform vertegenwoordigt cliënten- en familie-organisaties in de provincie Utrecht.

Telefonisch spreekuur

De Cliëntenraad houdt wekelijks een spreekuur. Cliënten kunnen met de Raad praten over onderwerpen die hen bezig houden en waarmee de Raad aan de slag kan. Ook kun je hier terecht als je meer vragen hebt over de Cliëntenraad. Leden van de Cliëntenraad zijn op donderdagmiddag bereikbaar op het kantoor aan de Wittevrouwensingel 102. Dat kan telefonisch, maar langskomen is ook mogelijk tussen 12.00 en 14.00 uur. Het telefoonnummer van de Cliëntenraad is: (030) 271 51 51.

Waar vind ik de cliëntenraad?

Het kantoor van de Cliëntenraad Lister is gevestigd op:

Wittevrouwensingel 102
3514 AM Utrecht
T 030-2715151
clientenraad@lister.nl
W  www.clientenraad-lister.nl