Spring naar content

Klachten

Lister wil graag uw mening horen over de geboden begeleiding, ook als u niet zo tevreden bent. Misschien voelt u zich niet juist behandeld of heeft u een verschil van mening met een begeleider? Vraag dan om een gesprek met de begeleider en/of zijn leidinggevende. Door over uw klachten te praten, komt er vaak een oplossing.

De klachtencommissie

U heeft ook altijd de mogelijkheid een schriftelijke klacht in te dienen bij onze klachtencommissie. De klacht moet gaan over het doen en laten van een medewerker van Lister. Zet uw klacht zo duidelijk mogelijk op papier en noem de medewerker over wie het gaat met zijn of haar volledige naam.

De klachtencommissie neemt klachten in behandeling van cliënten, ex-cliënten én naastbetrokkenen van cliënten van Lister. De leden van de klachtencommissie hebben geen relatie met de organisatie, zodat zij onafhankelijk kunnen oordelen.

Stuur uw schriftelijke klacht naar:

Klachtencommissie Lister t.a.v. Ambtelijk secretaris
Furkaplateau 15
3524 ZH Utrecht
T (030) 236 10 70
E klachtencommissie@lister.nl

Bij het indienen van uw klacht kunt u gebruik maken van het klachtenformulier.

De procedures en werkwijze van de klachtencommissie zijn opgenomen in een reglement.
Download hier het klachtenreglement voor cliënten 2018 of het klachtenreglement voor naasten 2018.

Hulp bij het indienen van de klacht

Vindt u het moeilijk om uw klacht op papier te zetten? Neem dan contact op met de cliëntconsulent. Hij kan u hierbij helpen. Telefoon: (030) 28 992 58.

Wat gebeurt er met uw klacht?

  1. de klachtencommissie onderzoekt uw klacht
  2. de klachtencommissie hoort zowel klager als verweerder in een hoorzitting. Daarbij is ook dossieronderzoek nodig
  3. als de klachtencommissie zitting houdt zijn drie leden aanwezig. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter zijn jurist
  4. de klachtencommissie doet een uitspraak op schrift en stuurt deze naar de raad van bestuur
  5. de klachtencommissie kan zelf naar aanleiding van een klacht geen maatregelen nemen. Dit kan alleen de raad van bestuur van Lister doen. De Klachtencommissie adviseert de raad van bestuur daarover en dit advies weegt zwaar

Download:
Jaarverslag van de klachtencommissie voor cliënten 2019.
Jaarverslag van de klachtencommissie voor naasten 2019.
Folder klachtencommissie