Terug naar het nieuwsoverzicht

Netwerkpsychiatrie zet de ggz in beweging

15 september 2022

Lister participeert in het landelijke project Doorbraakmethode Netwerkpsychiatrie. Maar wat houdt deze methode eigenlijk in? Hierover gingen we in gesprek met Niels Mulder en Jade van der Burght. Ieder van hen brengt op zijn eigen plek de ggz in beweging.

Niels Mulder is bijzonder hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg bij het Erasmus MC, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en en als psychiater werkzaam bij Parnassia Groep. Hij is een van de aanjagers van netwerkpsychiatrie. Jade van der Burght werkt ruim vier jaar bij Lister en is onder andere projectleider van de doorbraakmethode netwerkpsychiatrie.

Wat is netwerkpsychiatrie?

Niels Mulder

Boek Netwerkpsychiatrie
Netwerkpsychiatrie is een model voor het leveren van geïntegreerde zorg aan mensen met complexe psychiatrische problemen. Het model probeert de kans op herstel van cliënten zo maximaal mogelijk te maken. Om dit te kunnen bereiken wordt vanaf het begin ingezet op empowerment en autonomie van cliënten. Ook het betrekken van belangrijke anderen in zogeheten resourcegroepen -zoals naasten en hulpverleners- is hierbij belangrijk. Een resourcegroep is een steungroep die samengesteld wordt door de cliënt en komt eens in de paar maanden bij elkaar. Niels: ‘Door het betrekken van het groepje maak je de lijntjes zo kort mogelijk en de zorg zo efficiënt mogelijk, omdat er minder doorverwijzingen zijn. Het kleine systeem rondom de cliënt is de kern van netwerkpsychiatrie.’

Doorbraakmethode netwerkpsychiatrie
Jade houdt zich bezig met de doorbraakmethode netwerkpsychiatrie. Deze doorbraakmethode vloeit voort uit het boek Netwerkpsychiatrie. Negen maanden geleden is het project gestart bij team Overvecht BW. Het project richt zich op onder andere het cliëntniveau waarin netwerkgesprekken en resourcegroepen worden toegepast. Het project heeft als doel het stimuleren van de veerkracht en empowerment van de cliënt en de regie bij de cliënt laten waar mogelijk. 

De netwerkgesprekken vinden inmiddels plaats en de resourcegroepen worden momenteel opgestart binnen team Overvecht BW. De resourcegroep is een methodiek uit Göteborg, waarbij de naasten van een cliënt structureel betrokken worden bij de behandeling. Jade: ‘De cliënt nomineert zelf de mensen die aan de resourcegroep mogen deelnemen. Dit kan de buurvrouw zijn, een vriendin of de voetbaltrainer. Een belangrijk aspect van de resourcegroep is dat de mensen om een cliënt heen ook gehoord worden.’ Tijdens de bijeenkomsten van de resourcegroep worden er doelen opgesteld en kunnen de betrokkenen hun verhaal kwijt. 

Jade van den Burght

Vervolg

Niels: ‘Er verschijnt om te beginnen een praktijkboek met succesvolle praktijken over netwerkzorg. Ook de doorbraakmethode bij Lister wordt hier in opgenomen. Ook zijn er gesprekken binnen de redactie over een vervolg op het boek Netwerkpsychiatrie.’ Jade: ‘Ook aan de doorbraakmethode netwerkpsychiatrie zit waarschijnlijk een vervolg. Het landelijke project wordt na afloop geëvalueerd en er zal bij Lister ook naar de resultaten worden gekeken. Naar aanleiding hiervan wordt besloten wat er bij Lister geïmplementeerd wordt.’  


Meer weten over het onderwerp?

Lister collega’s Jade van der Burght (projectleider Netwerkpsychiatrie) en Juul Reinking (raad van bestuur) zullen donderdag 24 november 2022 spreken op het congres Netwerkzorg & Mentale Gezondheid, vanuit de Prodet-Fabriek in Amersfoort. Verschillende sprekers vanuit verschillende organisaties zullen spreken over hoe zij de nieuwe netwerkzorg en ander veelbelovende innovaties zinvol met elkaar kunnen verbinden. Meer informatie over het congres en het programma vind je hier: https://fritsengijs.nl/congres-netwerkzorg-mentale-gezondheid/

Deel via:

Het laatste nieuws

2023 was een mooi jaar voor Lister

In 2023 vierde Lister haar jubileum: we bestonden 40 jaar. In ons Jaarbericht lees je de verhalen én de cijfers...

Akkoord Souvereinburg: prettig wonen voor jongvolwassenen

Kort geleden is het Akkoord Souvereinburg en omgeving ondertekend door Lister, Woonin, Movactor en de gemeente Nieuwegein. Zij werken samen...

Activering Lister-cliënten zet door

Lister ziet graag dat haar cliënten meedoen in de samenleving. Ongeveer 7 op de 10 cliënten hebben een activiteit die...