Spring naar content
Nieuwsoverzicht

Lister participeert in een landelijk project: Doorbraakmethode netwerkpsychiatrie

Lister participeert in een landelijk project: Doorbraakmethode netwerkpsychiatrie

De komende twee jaar doen maar liefst elf ggz organisaties uit het hele land mee aan het project Doorbraakmethode Netwerkpsychiatrie en Lister is er hier één van. Het team van Lister Overvecht BW gaat de komende twee jaar ervaring op doe met deze manier van werken. In dit artikel lees je meer over het project en de methode.

Iemand van wie het leven ontwricht is geraakt door een ernstige psychische kwetsbaarheid heeft vaak complexe problemen én diverse levenswensen. Hij of zij wil graag hulp dichtbij huis van een professional en naaste die het beste kunnen helpen met de eigen hulpvraag. Helaas is dit in de geestelijke gezondheidszorg niet vanzelfsprekend. De zorg en ondersteuning is gefragmenteerd en wordt geboden door verschillende organisaties. Om dit te verbeteren is landelijk het project Doorbraakmethode netwerkpsychiatrie gestart. Lister is één van de twee organisaties voor begeleiding en beschermd wonen die deelnemen aan dit project. 

Wat is netwerkpsychiatrie

Netwerkpsychiatrie is een methode die als verbinder van zorgvormen en zorgmodellen wil bewerkstelligen dat het verhaal van de cliënt het centrale uitgangspunt vormt in de samenwerking van de naasten van de cliënt en de verschillende professionals. Een samenwerking die ondersteuning biedt bij de hulpvraag die er voor de cliënt toe doet. Door de hulpvraag van de cliënt centraal te stellen, stimuleert de gezamenlijke ondersteuning de veerkracht en empowering van de cliënt.

Lister en netwerkpsychiatrie

De Doorbraakmethode netwerkpsychiatrie biedt handvatten om die hulpvraag centraal te stellen en de samenwerking vorm te geven. Het team van Lister Overvecht BW doet de komende twee jaar ervaring op met deze manier van werken. In november 2021 is het project gestart en wordt het team voor en na de zomer van 2022 getraind in het toepassen van de verschillende onderdelen van de Doorbraakmethode. Bij netwerkpsychiatrie wordt namelijk gewerkt op cliëntniveau én op organisatie/regionaal niveau. 

Op cliëntniveau begint het al bij de start van de zorg. Hier wordt de zogenaamde ‘Netwerkintake’ ingezet. Dit is een methode waarbij in het gesprek met de cliënt eerst een inventarisatie plaatsvindt van belemmerende en helpende thema’s. Zo ontstaat een breed beeld van de problemen die spelen en wie erbij betrokken zijn. Tijdens de begeleiding wordt gewerkt met ‘resource-groepen’. De resourcegroep is een groep mensen, door de cliënt uitgekozen, die voor de cliënt belangrijk is en die hem of haar helpt persoonlijke, zelfgekozen hersteldoelen te bereiken.

Op organisatie- en regioniveau onderzoeken de begeleiders van Lister hoe zij een duurzame samenwerking met partners in zorg op kunnen bouwen. 

Het project Doorbraakmethode netwerkpsychiatrie

Het project heeft een looptijd van twee jaar. Er zijn elf deelnemende doobraakteams door het hele land. Waarvan Lister Overvecht er één is. Deelnemende organisaties zijn: Antes, GGz Drenthe, GGz Eindhoven, GGz WNB, Fivoor, Leviaan, Lister, Parnassia Den Haag, Parnassia N-Holland, Reinier van Arkel, en Vincent van Gogh.

In de regiegroep van de landelijke projectgroep zitten onder andere Tom van Mierlo (redacteur van het boek Netwerkpsychiatrie en bestuurder van de Reinier van Arkel groep), Floortje Scheepers (Hoogleraar Innovatie in de GGZ en directeur wetenschap bij Kenniscentrum Phrenos) en Niels Mulder (Hoogleraar Openbare GGZ en als psychiater, opleider en onderzoeker werkzaam bij de Parnassia Groep).

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer informatie over het project bij Lister? Mail dan onze projectleider Jade van der Burght.  Kijk en luister naar de video over Netwerkpsychiatrie of bekijk de website netwerkpsychiatrie.nl als je meer wilt weten over netwerkpsychiatrie.