Spring naar content
Nieuwsoverzicht

Een liefdevol thuis voor studenten met een eetstoornis

Een liefdevol thuis voor studenten met een eetstoornis
Vera Sintnicolaas van Intolife

IntoLife is een nieuwe locatie van Lister. Begin augustus dit jaar verwacht Vera Sintnicolaas, oprichter en projectleider van IntoLife, de sleutels aan de eerste acht studenten te kunnen geven. Hoe ervaart ze deze start tijdens de coronacrisis en hoe verhoudt IntoLife zich ten opzichte van andere huizen? Een mooi moment om in gesprek te gaan met Vera.

“Wat is er anders aan deze locatie in vergelijking met andere huizen voor mensen met een eetstoornis?”
Vera vertelt: “Er bestaat bijna geen aanbod in begeleide en beschermde woonplekken voor individuen met een eetstoornis in Nederland. Binnen de zorg voor individuen met een eetstoornis wordt er met name gesproken over verbeteringen van behandelingen, waarbij de mogelijkheden van hulp binnen het maatschappelijk domein amper worden meegenomen. Dat hulp binnen het maatschappelijk domein binnen de eetstoornissenzorg vrijwel onbekend is – en nauwelijks wordt ingezet – is zonde. Enerzijds is het zonde, omdat aanvullende begeleiding in het dagelijks leven de effectiviteit van behandelingen kan verbeteren. Anderzijds omdat juist deze groep aangeeft veel behoefte te hebben aan hulp in hun dagelijks leven. Een eetstoornis heb je niet van negen tot vijf, of één uur per week bij therapie. Bovendien kun je paniekmomenten niet plannen tijdens de momenten dat je behandeling hebt.”

Focus op verlangens en dromen
Bij IntoLife wordt gewerkt vanuit een positief gedachtegoed: waar wil je naartoe, in plaats van: ‘wat gaat niet goed’. Er wordt met een coach onderzocht wat de verlangens zijn van de student en welke stappen er nodig zijn om dat te realiseren. Indien gewichtstoename daarvoor noodzakelijk is, wordt dat meegenomen in het ‘plan’. Desalniettemin is eten of aankomen altijd een middel om dichterbij iemands dromen te komen – en niet het doel op zich. De begeleiding vanuit IntoLife wordt op een betrokken en liefdevolle manier gedaan. Daarnaast ontvangen de studenten ook steun van elkaar én houden ze elkaar scherp op de gemaakte afspraken.

Vera Sintnicolaas van Intolife
Vera Sintnicolaas: ´bij IntoLife wordt gewerkt vanuit een positief gedachtegoed: waar wil je naartoe, in plaats van: ‘wat gaat niet goed’.


‘Normaal’ wordt bepaald met elkaar
Duidelijkheid is belangrijk voor de studenten van IntoLife. Juist door het maken van duidelijke afspraken, is het helder waar er vrijheid is. Iedere maand worden de bestaande regels met elkaar besproken en geëvalueerd. Op deze manier wordt ook overlegd wat ‘normale’ porties zijn. Vervolgens wordt dat vastgelegd in de ‘groepscode’ en symbolisch ondertekend. Vera voegt toe: “Als iemand zich herhaaldelijk niet aan deze afspraken houdt, moet diegene vertrekken. Het herstel staat op één.”

Student zijn, zelfstandig worden en een eetstoornis overwinnen
De meeste mensen met een eetstoornis zijn tussen de 15 en 30 jaar oud. Een leeftijd waarop ook de meeste mensen voor het eerst op zichzelf gaan wonen, omdat ze bijvoorbeeld gaan studeren. Tegelijkertijd vallen ze daardoor in een gat: er is geen directe ondersteuning vanuit het thuisfront. Vera licht toe:“Ze moeten alles zelf doen. Vaak is er al sprake bij deze groep van een sterke behoefte aan een keerpunt, maar ze weten niet hóe.
Als je in deze leeftijdscategorie de eetstoornis overwint, voorkom je nog vele jaren of zelfs een leven lang lijden.”

Hoe ziet het programma eruit voor de studenten?
De behoefte van de studenten is hierin altijd het uitgangspunt. In cocreatie met hen beslissen we hoe we de groepsbegeleiding en activiteiten vormgeven. Of er een cursus mindfulness komt of niet, bijvoorbeeld. Natuurlijk zijn er ook vaste (vrijblijvende) onderdelen, zoals een dagopening, samen eten en het introductiekamp. Het is belangrijk dat de studenten door het samenzijn een goede band met elkaar ontwikkelen. Zodoende kunnen en durven we elkaar aan te spreken en aan te moedigen. 

Naast het groepsaanbod ontvangt iedere student individuele coaching op maat.

Honderd procent kiezen voor herstel, iedere dag opnieuw
Omdat herstel het allerbelangrijkste is, is het essentieel dat iedere IntoLife student daar honderd procent voor gaat. Dat betekent dat iedereen bij IntoLife bewust heeft gekozen voor herstel en hier (met hulp) dagelijks naar handelt. Dat behoeft een grote mentale stap. Vera onderstreept dat en voegt toe: “Dit is een belangrijke voorwaarde om een veilige leefomgeving te kunnen bieden waarin mensen elkaar omhoog helpen en inspireren. Overigens zijn mannen ook welkom. Alhoewel ik nu alleen aanmeldingen ontvang van vrouwen, betekent dat niet dat dat in de toekomst niet kan veranderen.”

Impact van de coronacrisis op de opening
Vera vertelt: “Eén van de onderdelen van de kennismaking is dat we een week met elkaar op kamp zouden gaan. Dat hebben we moeten aanpassen, omdat we een locatie nodig hebben die voldoet aan de gestelde eisen vanuit de overheid. Verder hebben we nog wat kleine aanpassingen moeten doen, maar onze geplande activiteiten kunnen op deze manier wel doorgaan. We zijn er klaar voor.”

Tekst: Marloes Klein
Beeld: Vera Sintnicolaas 

Help ons verbeteren!

We willen graag je mening over Lister.nl weten. Heb je een paar minuten tijd voor ons?

Ik doe mee