Terug naar het nieuwsoverzicht

Activering Lister-cliënten zet door

26 juni 2024

Lister ziet graag dat haar cliënten meedoen in de samenleving. Ongeveer 7 op de 10 cliënten hebben een activiteit die hun maatschappelijke deelname bevordert. Dat is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt uit onderzoek naar activering dat Lister jaarlijks uitvoert.

‘Doordat we inzetten op activering krijgen onze cliënten meer kansen om mee te doen in de maatschappij’, vertelt adviseur werk en dagbesteding Therese Venema. ‘Activering vraagt wel ondersteuning bij het behouden van dagactiviteiten. En bij uitval moet je weer zoeken naar nieuwe kansen. Het gaat vaak om kleine stapjes met ups en downs. Volhouden en perspectief bieden is een belangrijk onderdeel van de ondersteuning. Met iedere cliënt spreken we over diens wensen voor activering. En teams kunnen de deskundigheid inroepen van trajectbegeleiders.’

Actief zijn draagt bij aan herstel

Van de Lister-cliënten, zo laat ons onderzoek zien, is 71 procent actief. Bijna 30 procent van de cliënten is wekelijks 12 uur of meer actief. Bij 80 procent van de cliënten die op dit moment geen activiteiten onderneemt wordt er actief aan gewerkt hierin verandering aan te brengen. Er is dus veel beweging. Iets bijdragen, ergens onderdeel van zijn en zingeving ervaren draagt bij aan herstel. Dat vinden we zo belangrijk dat we het, ondanks kwetsbaarheden en belemmeringen, niet uit het oog willen verliezen. Uit ons onderzoek blijkt dat psychische belemmeringen de belangrijkste (40 procent) obstakels vormen. Ook een gebrek aan motivatie (25 procent) is een belangrijke reden. Maar in veel gevallen worden cliënten ook nog intensief behandeld, waardoor er simpelweg nog geen ruimte is voor andere activiteiten.

Letterlijk in beweging komen via sportactiviteiten kan ook een eerste stap zijn. Sommige locaties bieden interne programma´s en georganiseerde activiteiten buiten de locatie. Een mooi voorbeeld hiervan is het dierenasiel van Leerdam. Een Lister-medewerker was daar al vrijwilliger. Nu werken er collega’s én cliënten. Therese: ‘De blik naar buiten blijven houden vinden we belangrijk. Daarom werken we nauw samen met grote en kleine aanbieders van dagactiviteiten. Ook bouwen we aan een netwerk van reguliere organisaties en bedrijven.’

Tekst: Mark Traa

Beeld: Willem Mes

Deel via:

Het laatste nieuws

2023 was een mooi jaar voor Lister

In 2023 vierde Lister haar jubileum: we bestonden 40 jaar. In ons Jaarbericht lees je de verhalen én de cijfers...

Akkoord Souvereinburg: prettig wonen voor jongvolwassenen

Kort geleden is het Akkoord Souvereinburg en omgeving ondertekend door Lister, Woonin, Movactor en de gemeente Nieuwegein. Zij werken samen...

Medewerkers geven Lister dikke voldoende

In maart heeft er een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden binnen Lister. De uitkomsten zijn binnen en ze zijn erg positief. Het rapportcijfer...