Logeerbedden

Soms heeft een cliënt tijdelijk extra zorg of nabijheid nodig, om ervoor te zorgen dat zij niet verder uit balans raken of om hun netwerk te ontlasten. Een logeerbed van Lister is een tijdelijke voorziening voor mensen met psychiatrische problemen. Zij hebben al wel onderdak, maar bevinden zich in een situatie waarbij het wenselijk is dat zij kortdurend ergens anders verblijven. De logeerbedden van Lister zijn bedoeld voor situaties waarin geen andere mogelijkheden voorhanden zijn. Het is geen crisis- of nachtopvang.

Lister heeft logeerbedden op meerdere locaties in Utrecht. De verblijfssituatie en het aanbod is per locatie verschillend; soms is er 24 uur wakend personeel aanwezig. Een cliënt kan maximaal vier dagen gebruik maken van een logeerbed van Lister. Tijdens het verblijf blijft de verwijzende organisatie verantwoordelijk voor de begeleiding en ook een aandeel leveren in de begeleiding. In onderling overleg maken we afspraken over wie wat doet. Dit leggen we vast in het aanvraagformulier.

Hoe kan ik een cliënt aanmelden voor een logeerbed?

Aanmelden kan op werkdagen van 8 tot 17 uur rechtstreeks bij de locatie met logeerbedden. Tijdens het telefoongesprek bekijken we of het inzetten van een logeerbed bij Lister passend is en of het aanbod van deze locatie aansluit op de vraag.  Als we tot plaatsing overgaan, vult de verwijzer een aanvraagformulier in met basale informatie over de zorgvraag en over de afspraken die gemaakt zijn over verblijf en begeleiding.
Voor overleg over een aanmelding buiten kantoortijden kun je contact opnemen met het dienstdoende ANW-hoofd van Lister via

.