Terug naar alle locaties

Lister Nieuwegein Paulus Potterhage

Lister Nieuwegein Paulus Potterhage biedt begeleiding en huisvesting aan mensen van 18 tot ongeveer 65 jaar met psychiatrische problematiek en verslavingsproblematiek (niet op de voorgrond). Er is vaak sprake van een dubbelproblematiek en/of een justitiële achtergrond. Daarnaast hebben wij een aantal woningen waarin wij begeleiding bieden aan cliënten met een eetstoornis.

  • 24 uurs begeleiding
  • 34 bewoners

Begeleiding

Het team van Lister Nieuwegein Paulus Potterhage biedt intensieve 24-uurs begeleiding aan bewoners die al langere tijd kampen met psychiatrische problematiek. Wij zijn veel aanwezig in en rondom de woningen en richten ons hierbij op het bieden van structuur, het vergroten van de zelfredzaamheid en het aanleren van vaardigheden. Verder richten wij ons hierbij op het (her)vinden van (vrijwilligers)werk of een opleiding. Ook begeleiden wij de bewoners bij het in praktijk leren brengen van wat er in therapie geleerd wordt. De doelstelling is dat alle bewoners door- of uitstromen naar een passende vervolgplek.

Voor mensen met eetstoornissen bieden wij begeleiding bij de maaltijden, zodat zij kunnen oefenen met koken en samen eten. Deze begeleiding is opgezet in samenwerking met Altrecht Eetstoornissen Rintveld. De doelstelling binnen deze huizen is dat mensen na 1-2 jaar door- of uitstromen. Het aanleren van (sociale) vaardigheden en maatschappelijke participatie staan tijdens deze periode centraal. Als mensen met een eetstoornis zelfstandig gaan wonen of ter overbrugging tijdens het wachten op een plek bij ons, bieden wij soms begeleiding thuis.

Team

Ons team bestaat uit 30 medewerkers, waaronder woonondersteuners, begeleiders, persoonlijk begeleiders, herstelcoaches, GGz specialisten, slaapwachten, een trajectbegeleider en een vrijwilliger.

Locatie

Lister Nieuwegein Paulus Potterhage heeft de beschikking over een aantal groepswoningen en woningen die zijn opgedeeld in individuele HAT-eenheden (Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens) met eigen keuken. Het kantoor van het team grenst aan deze woningen. Daarnaast heeft de locatie in de wijk nog de beschikking over enkele een- en tweepersoonsappartementen.

Lister is een rookvrije organisatie. In onze gebouwen, op onze terreinen en voor de ingang van onze terreinen wordt niet gerookt. Cliënten kunnen wel roken in hun eigen woonruimte.

Omgeving

De wijk Galecop is de grootste en de op een na nieuwste woonwijk van Nieuwegein. Het is gelegen in het uiterste noordwesten van deze voormalige groeistad. Galecop is een rustige wijk waar bewoners elkaar vriendelijk gedag zeggen. De locatie ligt op loopafstand van het kleine, plaatselijke winkelcentrum waar diverse winkeltjes, een supermarkt en een snackbar te vinden zijn.

Daginvulling

Het team richt zich op het gebied van werk en activiteiten zoveel mogelijk op het aanbod dat er is in de wijk: bij buurthuizen, sportscholen en welzijnsinstellingen. Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners een zinvolle dagbesteding hebben van ten minste drie dagdelen per week. In de straat is een inloop waar bewoners de hele dag gebruik van kunnen maken om elkaar te ontmoeten, eventueel samen te koken en activiteiten te organiseren.

Samenwerking

Bij de aanvang van de begeleiding is het van belang dat er een behandelaar aanwezig is. Wij vinden het belangrijk om behandeling en begeleiding zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit betekent dat we regelmatig met behandelaren overleggen. Belangrijke ketenpartners van de Paulus Potterhage zijn Altrecht Gebiedsteam Nieuwegein, Altrecht Teams Persoonlijkheidsstoornissen Ambit en GIT-PD Nieuwegein en Altrecht Eetstoornissen Rintveld. Verder werken wij samen met MOvactor, Geynwijs, vrijwilligersorganisaties en huisartsen in Nieuwegein. Lister Nieuwegein valt in de regio Lekstroom.

Geynwijs Nieuwegein - logo
Movactor - logo

Wonen bij lister?

Man zit op de bank met rood shirt en heeft een bril op en kijkt naar de andere persoon die op de bank zit.

Wil je jezelf of iemand anders aanmelden voor wonen bij Lister? Op onze aanmeldpagina Wonen leggen we je uit hoe het werkt en wat je ervoor nodig hebt. Je kunt je niet opgeven voor een locatie. Afhankelijk van jouw zorgvraag en de wachttijd krijg je een plek op één van onze locaties.

Bekijk ook

Wonen

Lister biedt beschermd wonen aan mensen vanaf 18 jaar met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslaving. Lukt het momenteel niet om zelfstandig te wonen? Dan is beschermd wonen misschien iets voor jou.

Een vrouw zit aan het bureau. Ze heeft lang grijs haar en ze lacht. Op het bureau liggen allemaal spullen die ze verzameld heeft.

Ervaringsverhalen

Lees de verhalen van cliënten, medewerkers, familie en naasten. Wat hebben zij meegemaakt? En wat hebben zij gedaan om zich beter te voelen? Dit zijn hun ervaringen.

Lister Nieuwegein Paulus Potterhage

Plan je route met Google Maps
, opent in een nieuw tabblad
logo 9292ov