Terug naar alle locaties

Lister Nieuwegein Zuid

Lister Nieuwegein Zuid biedt begeleiding aan volwassenen (18-65 jaar) met psychiatrische problemen.

  • ?? uurs begeleiding
  • ?? bewoners

Begeleiding

Lister Nieuwegein Zuid biedt herstelondersteunende begeleiding op maat, waarbij jouw eigen kracht en jouw het eigen netwerk centraal staan. Binnen de beschermde woonvorm ligt de nadruk op het bieden van structuur, het vergroten van de zelfredzaamheid en het toewerken naar werk en dagbesteding.

Lister Nieuwegein Zuid is een doorstroomlocatie; wij streven ernaar dat bewoners binnen een periode van 2 tot 4 jaar doorstromen naar een zelfstandige woonruimte en/of uitstromen.

Team

Het team heeft een breed scala aan expertise in huis zoals: licht verstandelijke beperking, (complexe) gedragsproblematiek en verslaving in combinatie met een justitiële maatregel.

Locatie

De locatie biedt verschillende vormen van beschermd wonen. Er zijn groepswoningen voor 4 personen. Daarnaast zijn er woningen die tot semi-appartementen zijn omgebouwd. De bewoners hebben hier een eigen etage, soms met eigen keukenblok. Ten slotte beschikt de locatie over éénpersoonsappartementen. In deze appartementen verblijven bewoners twee jaar om te oefenen in meer zelfstandigheid. Daarna gaan zij naar een eigen woning, eventueel met begeleiding thuis.

Lister is een rookvrije organisatie. In onze gebouwen, op onze terreinen en voor de ingang van onze terreinen wordt niet gerookt. Cliënten kunnen roken in hun eigen woonruimte.

Daginvulling

In onze visie is meedoen in de samenleving en werk gezond én herstelbevorderend. Vanaf de start van het begeleidingstraject wordt dan ook toegewerkt naar meedoen en werk. Het startpunt is minimaal 2 dagdelen dagbesteding per week. Samen met jou werken we toe naar meerdere dagdelen. We richten ons qua werk en activiteiten zoveel mogelijk op het aanbod dat er is in de wijk, bij buurthuizen en welzijnsinstellingen. We werken samen met Wijkcentrum de Steeg (onderdeel van Lister), dat beheerd wordt door cliënten en wijkbewoners.

Samenwerking

Lister ziet het belang van een goede samenwerking met naasten voor het herstelproces van een bewoner. Vanaf de intake zal ook actief gevraagd worden om familie en naasten bij de zorg te betrekken. De begeleiding kijkt samen met de bewoner hoe het netwerk vergroot en ingezet kan worden. Bij aanvang van wonen bij Lister Nieuwegein Zuid is het van belang dat er een behandelaar aanwezig is. Wij vinden het belangrijk om behandeling en begeleiding zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, dit betekent dat wij regelmatig overleggen met behandelaren. Begeleiding vervult hierin met name een signalerende en adviserende rol. Belangrijke ketenpartners van Lister Nieuwegein Zuid zijn Altrecht FACT Nieuwegein en Altrecht ABC. Lister Nieuwegein valt in de regio Lekstroom. In overleg met u, uw behandelaar en de begeleiding kan er in een later stadium voor gekozen worden het contact met de behandelaar af te bouwen.

Wonen bij lister?

Man zit op de bank met rood shirt en heeft een bril op en kijkt naar de andere persoon die op de bank zit.

Wil je jezelf of iemand anders aanmelden voor wonen bij Lister? Op onze aanmeldpagina Wonen leggen we je uit hoe het werkt en wat je ervoor nodig hebt. Je kunt je niet opgeven voor een locatie. Afhankelijk van jouw zorgvraag en de wachttijd krijg je een plek op één van onze locaties.

Bekijk ook

Wonen

Lister biedt beschermd wonen aan mensen vanaf 18 jaar met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslaving. Lukt het momenteel niet om zelfstandig te wonen? Dan is beschermd wonen misschien iets voor jou.

Een vrouw zit aan het bureau. Ze heeft lang grijs haar en ze lacht. Op het bureau liggen allemaal spullen die ze verzameld heeft.

Ervaringsverhalen

Lees de verhalen van cliënten, medewerkers, familie en naasten. Wat hebben zij meegemaakt? En wat hebben zij gedaan om zich beter te voelen? Dit zijn hun ervaringen.