Terug naar alle locaties

Lister Nieuwegein Noord

Lister Nieuwegein Noord biedt begeleiding aan cliënten van 18 jaar en ouder met psychiatrische- persoonlijkheids- en/of verslavingsproblematiek. Daarnaast is binnen het team expertise aanwezig op het gebied van Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en forensische achtergrond.

Begeleiding

Lister Nieuwegein Noord biedt herstelondersteunende begeleiding op maat, waarbij jouw eigen kracht en netwerk centraal staan. Binnen de beschermde woonvorm ligt de nadruk op het bieden van structuur, het vergroten van de zelfredzaamheid en het toewerken naar werk en dagbesteding. Het team heeft een breed scala aan expertise in huis zoals licht verstandelijke beperking, autisme spectrum stoornis, leefstijl, gedragsproblematiek en verslaving (in combinatie met een justitiële maatregel).

Lister Nieuwegein Noord is een doorstroomlocatie; wij streven ernaar dat bewoners binnen een periode van 1,5 tot 3 jaar naar een zelfstandige woonruimte door- en/of uitstromen.

Locatie

Lister Nieuwegein Noord heeft een gevarieerd aanbod in Beschermd Wonen (zowel Beschermd Thuis als Beschermd Verblijf):

Alle woningen zijn binnen loopafstand van kantoor. Daarnaast biedt het team ook ambulante begeleiding bij cliënten aan huis.

Bovenstaande zorg leveren wij van maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 21:00 uur. En in het weekend van 12:00 uur tot 20:00 uur. Buiten deze tijden kan er beroep gedaan worden op de telefonische achterwacht (ANW).

Lister is een rookvrije organisatie. In onze gebouwen, op onze terreinen en voor de ingang van onze terreinen wordt niet gerookt. Cliënten kunnen roken in hun eigen woonruimte.

Omgeving

Winkelcentrum Muntplein ligt op loopafstand. De tram 60/61 of bus lijn 77 zijn op 5 minuten loopafstand van het kantoorpand. Met de bus of fiets ben je in een kwartier in het centrum van Nieuwegein.

Daginvulling

Met behulp van een trajectbegeleider gaan we in gesprek met cliënten om te kijken waar de wensen liggen op het gebied van daginvulling. Dit kan voor de één een fulltime baan betekenen. Voor de ander kan dit 2 of 3 dagen dagbesteding zijn. We streven ernaar dat bewoners minimaal drie dagdelen zinvolle dagbesteding per week hebben. Het team richt zich zo veel mogelijk op het aanbod in en rond Nieuwegein. Er is ook aanbod in sport- en vrijwilligersactiviteiten.

Samenwerking

Lister ziet het belang van een goede samenwerking met naasten voor het herstelproces van een bewoner. Vanaf de intake zal ook actief gevraagd worden om familie en naasten bij de zorg te betrekken. De begeleiding kijkt samen met de cliënt hoe het netwerk vergroot en ingezet kan worden.

Bij aanvang van wonen bij Lister Nieuwegein Noord is het van belang dat er een behandelaar aanwezig is. Wij vinden het belangrijk om behandeling en begeleiding zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit betekent dat wij regelmatig overleggen met behandelaren. Begeleiding vervult hierin met name een signalerende en adviserende rol.
Belangrijke ketenpartners van Lister Nieuwegein Noord  zijn o.a.:  Altrecht FACT Nieuwegein, Altrecht ACT, Fivoor, Jellinek, Geynwijs, MOvactor, huisartsen en vrijwilligersorganisaties.

Geynwijs Nieuwegein - logo
Movactor - logo
Het Koekhuis in Nieuwegein

Aanmelden voor wonen bij lister?

Foto van gebouw Lister Grauwaart

Wil je jezelf of iemand anders aanmelden voor wonen bij Lister? Op onze aanmeldpagina Wonen leggen we je uit hoe het werkt en wat je ervoor nodig hebt. Je kunt je niet opgeven voor een locatie. Afhankelijk van jouw zorgvraag en de wachttijd krijg je een plek op één van onze locaties.

Bekijk ook

Twee mannen in gesprek

Wonen

Lister biedt beschermd wonen aan mensen vanaf 18 jaar met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslaving. Lukt het momenteel niet om zelfstandig te wonen? Dan is beschermd wonen misschien iets voor jou.

Een vrouw zit aan het bureau. Ze heeft lang grijs haar en ze lacht. Op het bureau liggen allemaal spullen die ze verzameld heeft.

Ervaringsverhalen

Lees de verhalen van cliënten, medewerkers, familie en naasten. Wat hebben zij meegemaakt? En wat hebben zij gedaan om zich beter te voelen? Dit zijn hun ervaringen.